SSRF gebruikt de term ‘spirituele level’ om een persoon’s spirituele ontwikkeling of capaciteit te omschrijven. Het handelt als een toonschaal om spirituele groei te definiëren en geeft ook een perspectief over in welke fase we ons bevinden in onze spirituele reis. Hoe hoger een persoon’s spirituele level, hoe aanzienlijker de kwantiteit van het Goddelijke principe zich in hem of haar manifesteert.

2. De toonschaal van spirituele level

SSRF past een toonschaal toe van tussen de 1 en 100% om het spirituele level mee aan te kunnen duiden. 1% refereert naar het spirituele level van een niet-levend object, terwijl 100% refereert naar het toppunt van spirituele groei voor een persoon, dat Zelfrealisatie of totale eenheid met God is.

De meerderheid van de mensen in het huidige tijdperk, oftewel Kaliyuga, ook bekend als het Tijdperk van Conflict, behoren tot de 20% spirituele level categorie. Overeenkomstig de wetenschap van Spiritualiteit, is een persoon die zich boven de 70% spirituele level bevindt bekend als een Heilige. Net als dat er mensen zijn die zich aan het toppunt bevinden van hun ‘beweegruimtes’ in de materiële wereld, zijn het in Spiritualiteit de Heiligen, die op Aarde leven, die de autoriteiten zijn. Deze Heiligen zijn niet slechts alleen wetenschappers, maar ook beoefenaren van de wetenschap van Spiritualiteit en dat ook van dag tot dag en ook zijn ZijGodsbewuste zielen.

Die Heiligen die actief zijn in het onderrichten van Spiritualiteit en het begeleiden van zoekers om ze te helpen spiritueel te kunnen groeien zijn bekend als Guru’s. Minder dan 10% van de Heiligen die op Aarde leven zijn Guru’s. Guru’s zijn het Onderrichtende fractie van God in grofstoffelijke vorm en ze handelen als ‘fakkels’ of ‘lichtboeien’ van spirituele kennis in onze zeer materialistische wereld.

3. Spirituele level en spirituele oefening

4. Hoe kan het spirituele level worden afgemeten?

Het spirituele level kan niet gepeild worden door welke moderne wetenschappelijke instrument dan ook, noch kan het door welke persoon dan ook intellectueel vastgesteld worden. Alleen een Heilige of een Guru kan het spirituele level van een persoon constateren met behulp van Zijn of Haar hoog geactiveerde zesde zintuig of metafysische gewaarwording.

Heel vaak wordt de vraag gesteld van, “Hoe is het mogelijk dat een Heilige accuraat een persoon’s spirituele level kan peilen?”

Net als het oog vanwege de intrinsieke bekwaamheid ervan heel gemakkelijk het onderscheid tussen een blauw object en een rood object kan maken met 100% nauwkeurigheid, kan een Heilige op dezelfde manier met Zijn of Haar bekwaamheid voor metafysische gewaarwording een persoon’s spirituele level nauwkeurig opmeten. Het zesde zintuig maakt het voor een persoon mogelijk om fijnzinnig bewust te kunnen zijn en ook om secuur de ontastbare wereld te kunnen peilen.

Als vuistregel, hebben we hierbeneden een toonschaal weergegeven dat een intellectueel begrip zal geven van een persoon’s spirituele level.

Met een stijging in onze spirituele level, verandert onze gemoedstoestand en perspectief op het leven drastisch. Bijvoorbeeld, een persoon op de 30% kan het erg moeilijk vinden om tijd vrij te maken in zijn of haar drukke schema om zelfs een spirituele conferentie bij te wonen. Dezelfde persoon die dezelfde wereldse verplichtingen heeft zal, na het bereiken van de 40% spirituele level, erg gemakkelijk en regelmatig tijd vrij maken om spirituele conferenties bij te wonen en zal ook regelmatig spirituele teksten bestuderen.

Een persoon op een zekere spirituele level, bijvoorbeeld de 30% spirituele level kan zich alleen relateren tot een persoon die zich binnen een paar percentage punten van hem of haar vandaan bevindt. Het is bijvoorbeeld erg moeilijk voor een persoon op de 30% spirituele level om te relateren tot een persoon op de 40% spirituele level and vice versa.

Door het gebruik te maken van onze intellect, is het enigzins mogelijk om in te schatten dat een andere persoon zich spiritueel lichtelijk voorop bevindt; maar de inschatting zal op zijn best maar vaag zijn.

Met het gebruik van onze intellect is het onmogelijk om te identificeren of een persoon een Heilige is.

Het spirituele level wordt gedefinieerd door een aantal bijdragende factoren. In de volgende punten hebben we enkele van de belangrijkere parameters besproken die bijdragen aan een persoon’s spirituele level en hoe ze verschillen met spirituele groei.

4.1 Ego en spirituele level

 • Een van de belangrijke parameters van het spirituele level van een persoon is de kwantiteit van verwijdering van de ego of het duisternis om de Ziel heen en hoeveel de persoon zich op natuurlijke wijze identificeert, met de Ziel binnenin.

 • Met ego of duisternis om de Ziel heen, bedoelen we de tendentie van een persoon om zichzelf alleen waar te nemen als zijn vijf zintuigen, geest en intellect. Deze ego is ook bekend als de spirituele onwetendheid van onze werkelijke conditie van bestaan, dat de Ziel is. Onze moderne onderwijssysteem en maatschappij onderricht ons om ons te identificeren met onze lichaam, geest en intellect en zijn zich amper bewust ervan dat een ieder van ons eigenlijk de Ziel binnenin ons is.

 • Na het bestuderen van de wetenschap van Spiritualiteit, kunnen we wellicht wel vanuit een intellectueel niveau begrijpen dat er zich een Ziel bevindt binnenin ons, maar we kunnen het niet waarnemen of ervaren. Als we spirituele oefening doen, begint deze duisternis of ego af te nemen totdat we het hoogste spirituele level bereiken waarin we in staat zullen zijn om ons volledig te identificeren met onze Ziel.

 • Met spirituele oefening begint onze ego ‘weg te smelten’, dat rechtstreeks gerelateerd is aan de stijging in onze spirituele level. De grafiek hierbeneden toont aan hoe er een afname in ego ontstaat met een stijgende spirituele level.

Op de 20% spirituele level is een persoon erg zelfzuchtig, welbewust en denkt hij of zij alsmaar aan zichzelf. Als we spirituele oefening doen vermindert onze lichamelijke bewustzijn. We zijn niet in staat om ongemak en leed te weerstaan maar zijn dan wel in staat om genoeg door te zetten zonder het naar onze hoofd te laten stijgen.

Bijvoorbeeld, een indicatie van een hoge ego zou zijn als een dame verteld wordt dat ze aan is gekomen of er oud uit ziet en dat daardoor dan depressief raakt voor een gestrekte tijdsperiode. Een ander voorbeeld van een hoge ego is als een persoon niet publiekelijk toegeeft dat hij of zij spirituele oefening doet uit vrees dat het hem of haar van zijn of haar leeftijdsgenoten uit zal sluiten. In de meeste gevallen ervaren we een negatieve reactie als anderen onze fouten in ons aanwijzen. Het niet in staat zijn om fouten te accepteren is een teken van ego.

4.2 Aandacht voor onze eigen vreugde en spirituele level

Een duidelijk teken van een hogere spirituele level in tegenstelling tot het spirituele level van een gemiddelde persoon is een sterke afname in aandacht voor eigen plezier. Zoals u kunt zien in de grafiek hierbeneden, is de aandacht voor het eigen welzijn van een persoon die het level van een Heilige heeft bereikt maar slechts 10%. Een van de redenen voor de verminderde aandacht is dat met spirituele groei, de identificatie met het lichaam, het verstand en het intellect sterk verzwakt raakt.

Voor een gemiddelde persoon is de aandacht voor eigen plezier maximaal, enkele voorbeelden hiervan omvat:

1. Irritatie over het moeten verzorgen van een familielid omdat het ongemak met zich meebrengt.

2. Alleen bereid zijn om een spirituele conferentie bij te wonen als het dicht in de buurt is.

3. Bereidt zijn om financieel bij te dragen aan een protest tegen onrechtvaardigheid, maar niet bereidt zijn om tijd en inspanningen in te zetten vanwege vrees voor ongemak.

Een andere positieve resultaat van verminderde aandacht voor eigen plezier is dat een persoon hierdoor ruimdenkerder en openhartiger wordt. Vanuit deze conditie houdt een persoon welgemeend het welzijn van anderen en de samenleving in de gaten.

Het is paradoxaal dat hoe meer we spiritueel ontwikkelen, hoe minder aandacht we zullen besteden aan onze eigen plezier terwijl een van de voordelen van spirituele ontwikkeling is dat we toegang verkrijgen tot grote kwantiteiten van vreugde in onze levens. Het volgende grafiek toont de toename in vreugde in het leven aan, dat zowel kwalitatief als kwantitatief ervaren zal worden, evenredig het niveau van onze spirituele level. Een Heilige ervaart Gelukzaligheid, een superlatieve conditie dat zich ver boven en voorbij wereldse vreugde bevindt.

4.3 Spirituele oefening en spirituele level

Als onze spirituele level toeneemt, stijgt onze capaciteit om spirituele oefening te doen, zowel kwalitatief als kwantitatief. Onze capaciteit om meer spirituele oefening te doen is net als het ‘ontwikkelen van spieren’. Hoe meer we onszelf ‘uitrekken’ om spirituele oefening te doen, hoe meer we onze ‘spirituele spieren’ laten ontwikkelen.

Spirituele oefening begint pas daadwerkelijk op de 35% spirituele level. Hiermee bedoelen we dat, als een persoon werkelijk spirituele groei zoekt en Spiritualiteit op een dagelijkse basis praktiseert, overeenkomstig de basis-principes van Spiritualiteit. Een van de criteria van spirituele groei is het overtreffen van sektische spirituele oefening (dat is het behoren tot een religie) en het progressief oppaken van hogere en subtiele spirituele oefening. Bijvoorbeeld, een persoon die voorheen God vereerde middels zijn lichaam – ritualistische verering, ontwikkelt zich verder naar een hogere en subtielere medium, dat is het vereren van God vanuit op mentaal niveau. Een voorbeeld hiervan is het beoefenen van de spirituele oefening van het chanten van de Naam van God.

Hier zijn een paar voorbeelden die het verschil in de gemoedstoestand tegenover spirituele oefening verklaren.

 • Op de 20% spirituele level, is er nauwelijks of helemaal geen sprake van spirituele oefening. Als mensen naar plaatsen van verering gaan is het slechts uit forcering vanwege een gewoonte of als tijdverdrijf.

 • Op de 30% spirituele level, zal er een algemene interesse zijn voor het gaan naar een plaats van pelgrimage of voor de verering van God op een ritualistische wijze.

 • Op de 40% spirituele level zal een persoon een scherpzinnige interesse hebben in het verwerven van spirituele kennis en het in de praktijk toe te passen. Personen op deze level zullen een redelijke hoeveelheid van hun vrije tijd besteden aan spirituele bezigheden.

 • Op de 50% spirituele level gaat een persoon gewoonlijk voorbij zijn of haar eigen religie naar zuivere Spiritualiteit. Zo een persoon’s voornamelijkste focus in het leven is om spiritueel te kunnen ontwikkelen in tegenstelling tot tijdverdrijf aan wereldse gehechtheden en doelen. Overeenkomstig, wordt het merendeel van zo een persoon’s tijd besteedt aan het beoefenen van Spiritualiteit ongeacht zijn of haar levenssituatie, dat wil zeggen, of ze nu zakenman- of vrouw zijn, huisman- of vrouw, etc. Het is niet een automatisch gegeven dat diegenen die zich op de 50% spirituele level bevinden hun materiële of wereldse leven of professie opgeven, het is alleen dat hun focus verandert van het bereiken van wereldse ontwikkeling naar dat van het bereiken van spirituele ontwikkeling. Dus dezelfde persoon, die voorheen erg veel gaf om wat hij of zij verdiende aan salaris en wat anderen van hem of haar vonden of dachten, zal vanaf nu meer geïnteresseerd zijn in wat God over hem of haar denkt.

Quality and quantity of spiritual practice as a function of spiritual level

4.4 Psychologische emotie en spirituele level

In de hedendaagse egoistische en onbarmhartige wereld is het hebben van positieve emoties, vooral naar anderen loffelijk. Maar na het bereiken van deze level, dat superieur is aan dat van de gemiddelde ongenadige, gevoelloze persoon, moet begrepen worden dat dit niet de ultieme conditie is. In feite, psychologische emotie is een functie van het verstand dat deel is van het zwarte omhulsel om de Ziel heen zoals verheldert in de bovenstaande afbeelding. Dus houdt het ons verwijderd van het ervaren van de God (Ziel) binnenin ons. God bevindt zich voorbij psychologische emoties en verkeert in een conditie van superlatieve vreugde, namelijk Gelukzaligheid. Nadat een persoon spiritueel groeit, is hij of zij minder geneigd om uit emotionalisme te handelen. Een persoon verkrijgt een meer gebalanceerde conditie van het verstand en slingert niet langer meer tussen ‘ups’ en ‘downs’ vanwege de prikkelingen van de gebeurtenissen rondom ons heen.

Een jongedame op de 20% spirituele level kan een driftbui krijgen omdat haar haardracht een centimeter korter is geknipt dan zij verlangde waardoor ze voor dagen in verdriet geabsorbeerd zal zijn. Dezelfde jongedame zal na het bereiken van de 50% spirituele level zelfs over het nieuws dat ze gediagnoseerd is met een ongeneesbare ziekte zoals kanker of AIDS flegmatisch zijn.

4.5 Spirituele emotie en spirituele level

Spirituele emotie voor God is het ervaren van een intense bewustzijn van het bestaan van God in alles, dat is het ervaren van God’s aanwezigheid tijdens het uitoefenen van dagelijkse activiteiten en door het leven vanuit deze bewustzijn te ervaren.

Nadat een persoon’s spirituele emotie toeneemt zal hij of zij steeds meer en meer in staat zijn om God’s lotus hand in iedere aspect van het leven te ervaren en derhalve is zo een persoon in staat om zich meer over te geven aan God. Als een persoon eenmaal de conditie van overgave bereikt, kan het Goddelijke principe via hem of haar functioneren. Deze principe manifesteert zich progressiever meer en meer in de persoon en zowel hij of zij als de personen om hem of haar heen, ervaren de stroom van God’s zuivere energie middels de persoon.

Een persoon op de 20% spirituele level kan zich zelfvoldaan voelen vanwege zijn intellectuele vaardigheden na het verzegelen van een grote en eerbiedige zaak. Een persoon op de 50% spirituele level zal in soortgelijke omstandigheden overmeesterd raken door spirituele emotie en volledige oprechte dankbaarheid naar God voor Zijn liefheid door de persoon te zegenen met de zaak.

Als de persoon op de 20% spirituele level de zaak zou verliezen, zou hij helemaal geïrriteerd, jaloers en ongelukkig worden. Maar de persoon op de 50% spirituele level zou in soortgelijke omstandigheden zelfs alsnog in staat zijn om God’s lotus hand in de situatie waar te kunnen nemen en te begrijpen dat de zaak naar de persoon is gegaan die het verdient heeft en zou de Almachtige alleen maar dankbaar zijn door hem of haar met deze visie te hebben gezegend.

5. Enkele aspecten van het spirituele level

Het spirituele level waar we ons op bevinden is een ‘key’ functie in hoe we onze leven leiden en hoe we door levenssituaties en het lot beïnvloedt worden. De volgende punten zijn enkele aspecten over het concept van het spirituele level en hoe het onze levens beïnvloedt.

5.1 Spirituele level en geboorte

We worden allemaal op een zekere spirituele level geboren. Dit is gebaseerd op het spirituele level bereikt in het vorige leven. Dus stel u eens voor dat een persoon spirituele oefening doet en zich tot de 50% spirituele level ontwikkelt, dan zal hij of zij in zijn of haar volgende leven op de 50% spirituele level geboorte nemen. In principe pakken we in Spiritualiteit de draad weer op vanaf het punt waar we het in een vorige leven of levensduur hebben laten liggen. Dit is in tegenstelling tot het opdoen van wereldse kennis waarbij we helemaal opnieuw moeten beginnen als we weer eenmaal geboorte nemen.

 

5.2 Kunnen atheïsten een hogere spirituele level hebben?

Absoluut, zelfs atheïsten kunnen een hogere spirituele level hebben ondanks dat ze niet in God geloven. Soms starten atheïsten later in hun leven met spirituele oefening – dit is vanwege het lot.

5.3 Spirituele level and compatibiliteit

Zoals we al eerder hebben gezien, kan een verschil in het spirituele level de zienswijze of het denkbeeld van twee verschillende mensen op het leven drastisch beïnvloeden. Daarom neemt de compatibiliteit af naarmate de kloof tussen het spirituele level tussen twee willekeurige mensen stijgt. Deze factor heeft een waarde van 5% van de incompatibiliteit tussen twee mensen.

Zelfs als twee mensen zich op hetzelfde spirituele level bevinden kunnen verschillen in het verlangen voor spirituele groei mogelijke incompatbiliteit teweegbrengen.

Een andere reden voor de incompatibiliteit tussen zoekers van God is als een zoeker zich focust op individuele spirituele oefening terwijl de ander zich focust op de spirituele oefening voor het welzijn van de samenleving om de mensheid spiritueel te kunnen laten ontwikkelen. Dit kan tot aan 8% bijdragen van de incompatibiliteit tussen twee mensen die zoekers van God zijn.

Zie het gedetailleerde artikel over “Factoren die de compatibiliteit beinvloeden”.

5.4 Spirituele level en toegang tot kracht in het Universum

Als we spiritueel groeien, krijgen we toegang tot hogere levels van kracht in het universum. Om dingen in perspectief te brengen, de volgende punten vallen onder het meest lage level van kracht, dat is fysieke kracht. De meerderheid van de wereldbevolking spendeert zijn of haar hele leven aan het proberen te verkrijgen van een zekere aspect van deze vorm van kracht.

 • Medicijnen om een ziekte te genezen, bijvoorbeeld, anti-biotia om kiemen te doden

 • Een fysieke wapen om mee te kunnen doden

 • Financiële kracht

 • Politieke kracht

Bijvoorbeeld, een van de redenen van Adolf Hitler’s dramatische stijging naar kracht is omdat het gerrangeerd was door een krachtige heksenmeester van de lagere zones van de Hel (Patal). Deze heksenmeester die Hitler door zijn jaren heen bezeten had in kracht maakte hem onoverwinnelijk tegen enige fysieke kracht. De mensen die Hitler eigenlijk stopten (oftewel de duivelskunstenaar die Hitler bezeten had) waren twee Heiligen in India Heilige Mataji en Yogi Arvind (Sri Aurobindo) middels Hun spirituele kracht. (Ref: gurusoftware.com 2006, lightendlesslight.org 2006)

Klik hier om het volledige artikel te bestuderen over de – ‘Hiërarchie van kracht in het universum’.

5.5 Spirituele level als een bescherming tegen spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.)

De enige zekere en doortastende manier om onszelf te beschermen tegen spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) is door spiritueel te groeien. Op de 20-30% spirituele level, zijn we erg kwetsbaar voor een aanval van alle soorten spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.). Op deze level, kan iedere soort spook ons in bezit nemen zoals ze wensen omdat we ons dan niet in een positie bevinden om voordeel te verkrijgen van de bescherming van God.

Klik hier om het volledige artikel te lezen over – In hoeverre verschaft het spirituele level een beschermende schild tegen spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.)?

 

5.6 Spirituele level van een psychiatrische patiënt

Het spirituele level van een psychiatrische patiënt is 19% in vergelijking tot de meerderheid van de mensheid die zich op de 20% spirituele level bevinden. De reden hiervoor is dat de psychiatrische persoon tekort schiet in het intellectueel vermogen. Het intellect is een functie van het subtiele basis Sattva component dat onze spirituele level vergroot. Derhalve is het spirituele level van een psychiatrische patiënt minder dan dat van een gemiddelde persoon.

6. Uiteenzetting van de wereldbevolking in de huidige tijden op spirituele level

We hebben spirituele onderzoeksmethoden gebruikt om een uiteenzetting te verschaffen van het spirituele level van de wereldbevolking, gebaseerd op de 6,5 miljard mensen in het huidige tijdperk (Kaliyuga jaartal 2006).

image

Het tabel hierboven toont aan dat de meerderheid van de huidige wereldbevolking zich op de 20% spirituele level bevindt. De huidige conditie van de wereld (dat gevuld is met natuurrampen, oorlogen, drugsverslavingen, huwelijksproblemen en communale geweldplegingen) ontstaat voornamelijk doordat de meerderheid van de bevolking en de heersende leiders ervan zich op een lagere spirituele level bevinden. Het volgt dat deze conditie waar de wereld zich in bevindt, alleen herstelt kan worden als het gemiddelde spirituele level van de mensheid zal gaan stijgen.