Hiërarchie van kracht in het universum

Er zijn zes soorten krachten in het universum. Het vermogen van de kracht neemt toe met hoe subtieler de kracht van aard is. Laten we eens een iedere van deze klasses van kracht onderzoeken.

 

1. Fysiek: Dit is de laagste in de hiërarchie van kracht in het universum aangezien het ook het meest grofstoffelijke is. Dit omvat kracht in dingen zoals:

  1. Medicijnen om een ziekte te genezen – bijvoorbeeld antibiotica om kiemen te doden

  2. Een fysieke wapen gebruikt om te doden

  3. Financiële kracht

  4. Politieke kracht

Het is de fysieke kracht dat de doorsnee mens tot zijn of haar beschikking heeft.

 

De beperking van deze kracht is dat het alleen uitgeoefend kan worden op het grofstoffelijke/fysieke level. Bijvoorbeeld, als iemand niet de persoon of het doelwit kan zien, dan zal het fysieke wapen niet in staat zijn om het doelwit ervan te kunnen vinden.

 

2. Grofstoffelijk en Mantra: Als we subtiele macht met fysieke macht combineren dan is het resultaat veel effectiever. In oeroude tijden, wanneer pijlen geschoten werden van een boog, werd er ook een mantra uitgesproken. Vanwege de mantra, werd de naam van de vijand openomen en de pijl zou zijn doelwit vinden zelfs al was het doelwit een spook die zich verschool in de subtiele zones van de Hel. Dit was mogelijk vanwege de subtiele energie, die de pijl vergezelde. Dit is hetzelfde principe toegepast op de voorbereiding van Ayurvedische medicijnen; de medicijnen worden bereidt tijdens het opzeggen van een mantra. Op dezelfde manier, tijdens het verbannen van een energie die verantwoordelijk is voor bezetenheid, worden objecten zoals zwarte gram, kalk, naalden, etc. gebruikt samen met de vergezelling van mantras. Desalniettemin, er zijn zelfs momenten, ongeacht de aanwezigheid van fysieke kracht en de subtiele mantra, dat men geen compleet succes verkrijgt. Op zulke momenten, moet een meer subtiele middel gebruikt worden zoals hierbeneden aangegeven.

 

3. Mantra (enkel): Door het gebruik te maken van krachtigere mantras, kunnen vijanden overwonnen worden door enkel mantras alleen. Mantras worden ook gebruikt om andere wereldse doeleinden te bereiken zoals huwelijk, rijkdom, etc.

4. Contact: Op een zelfs hogere level hebben we contact. Dit betekent dat als een hoog ontwikkelde spirituele persoon (boven de spirituele level van 70%) iets aanraakt, dat object de kracht zal hebben om spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) te vernietigen. Maar, contact in deze context wordt niet beperkt tot alleen aanraking. Een persoon zal voordeel verkrijgen als hij of zij in contact komt met een spiritueel ontwikkelde persoon op alle van de volgende manieren. Deze zijn als een spiritueel ontwikkelde persoon:

· Je herinnert.

· Iets nakijkt dat door jou is gedaan.

· Wordt geïnformeerd over jouw situatie of een probleem waar je mee worstelt.

· Over de telefoon praat met jou.

 

5. Voornemen: Nadat Heiligheid is bereikt op een spiritueel level van 70%, is de geest weggesmolten en is het intellect ook goed op weg om versmolten te raken en heeft een persoon toegang tot de Universele Geest en Intellect oftewel God. Als een Heilige spiritueel ontwikkelt voorbij de spirituele level van 70%, gaat Zijn geest naar een gedachteloze conditie. Op deze fase is een louter gedachte zoals ‘moge het plaatsvinden’ in de geest van een ontwikkelde persoon genoeg voor het voorkomen van een geval. Niets anders is vereist. Dit voornemen wordt alleen gebruikt naar gelang God’s wens. Zie het artikel over het mechanisme van handelen van het voornemen.

 

6. Aanwezigheid: Op het hoogste level, hoeft de ontwikkelde persoon (boven de spirituele level van 90%) zich niet eens in te spannen om een voornemen te maken. De loutere aanwezigheid, nabijheid of associatie van een spiritueel ontwikkelde persoon is voldoende voor om een gebeurtenis plaats te laten vinden, zoals een disciple’s spirituele progressie of voor de verwijdering van spoken, demonen, duivels, negatieve energieën, etc.). Dit kan begrepen worden met het voorbeeld van de Zon die iedereen ontwaakt en alle bloemen laat bloeien etc. wanneer het opkomt. Dit allemaal gebeurt slechts alleen al door het bestaan ervan. De Zon vraagt niemand om op te staan of de bloemen om te bloeien. Heiligen van een spirituele level boven de 90% oefenen Hun missie ook op deze manier uit.