Wat zijn spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) en hoe wordt een persoon er een?

 

1. Wat zijn spoken? 

Als een persoon overlijdt, houdt alleen zijn of haar fysieke lichaam op te bestaan. Zijn of haar subtiele lichaam (dat bestaat uit het onderbewustzijn, intellect, ego en ziel, oftewel min het fysieke lichaam) echter, blijft voortbestaan en reist verder naar de andere zones van het Universum. Zie de afbeelding hierbeneden voor meer gedetailleerde zicht over waar we uit bestaan en wat we achterlaten na de dood.

 

Sommige van deze subtiele lichamen worden spoken. Spoken voldoen per definitie aan al de volgende criteria:

 • Ze zijn subtiele lichamen.

 • Ze behoren tot de Infernale zone (Bhuvaloka) of een van de zeven zones van de Hel maar ze worden ook op Aarde aangetroffen. Dit is omdat spoken vanuit de subtielere zones van het Universum zich vanuit hun eigen wil kunnen verplaatsen naar de grofstoffelijkere zones zoals de Aarde.

 • Ze bestaan niet in de positieve zones van het Universum, oftewel de Hemel en erboven.

 • Ze hebben onvervulde verlangens zoals hunkeringen voor seks, alcohol (dingen die ze alleen kunnen ervaren via een fysieke lichaam), wraak, etc.

 • Ze verkrijgen plezier uit het uitoefenen van controle over mensen en uit het kwellen van mensen en andere subtiele lichamen. Hun algemene doel is verwant aan het veroorzaken van onrechtvaardigheid in de samenleving.

Het subtiele lichaam van een persoon na de fysieke dood wordt gedefinieerd als een spook, als hun karakteristieken en intenties aan de bovenstaande criteria voldoen. Er is geen speciale proces waar ze doorheen gaan om een spook te kunnen worden.

2. Wat bepaalt waar we naartoe gaan en wat we worden na de dood? 

Als we doodgaan, wordt onze verloop in het hiernamaals bepaalt door een aantal factoren. Deze factoren omvatten:

 • Het aantal en type van impressies die gecreëerd zijn in het onderbewustzijn afhankelijk van hoe we onze levens hebben geleid. Zie het artikel over de impressies in onze geest dat onze basale aard en persoonlijkheid bepaalt.

 • Onze ego: Het woord “ego” wordt hier in een spirituele context gebruikt. Als aanvulling op de alledaagse gebruik ervan als zelfwaarde en egotisme, omvat het ook de houding van dualiteit met God. Dualiteit betekent onszelf beschouwen als het hebben van een eigen bestaan los van God. Ego is een functie van de mate tot welke we ons identificeren met onze 5 zintuigen, geest en intellect in plaats van ons te identificeren met de Ziel of de God binnenin ons.

 • De type handelingen die we hebben verricht tijdens onze leven.

 • De mate en het type spirituele oefening die we hebben ondernomen gedurende onze leven.

 • Onze levenslot

 • De type dood – natuurlijk en vredig, gewelddadig of via een ongeval.

 • De type uitvaart.

 • De rituelen volgens de Spirituele wetenschap uitgevoerd door onze nakomelingen na onze dood om ons te helpen in onze leven na de dood.

3. Wie worden er waarschijnlijk spoken? 

Mensen maken veel kans op het worden van een spook na hun dood als:

 • Ze veel onvervulde verlangens hebben.

 • Veel persoonlijkheidsdefecten hebben, zoals woede, angst, hebzucht, etc.

 • Een hoop negatieve impressies in de geest.

 • Een hoge ego.

 • Ze hebben anderen gepijnigd en hebben de wezenlijke aard om anderen te pijnigen.

 • Ze zijn ontoereikend in spirituele oefening dat bestaat uit progressieve levels van overgave van geest, lichaam en intellect, gedaan met de intentie voor Godsbewustzijn.

Alleen mensen die de 50% (samashti) of 60% (vyashti) spirituele level hebben bereikt en een lage ego hebben, zijn in staat om naar de hogere zones van de Hemel (Swarga) en hoger te gaan en worden dus geen spoken. De rest van de mensheid, komt in de zones van de Infernale wereld en de Hel (Patal) terecht als ze sterven. De meeste subtiele lichamen in de Infernale zone worden zeer hoogstwaarschijnlijk spoken. Alle subtiele lichamen in de Hel zijn spoken

In feite, zelfs als een persoon een beschaafde persoon is maar niet genoeg spirituele kracht heeft op basis van spirituele oefening, is hij of zij aansprakelijk om een spook te worden als hij of zij overlijdt. Dit is omdat hij of zij wordt aangevallen door hogere level spoken en door hen wordt beheerst. Net als op Aarde geldt dat “macht kracht is”, geldt deze zelfde regel ook voor in de andere zones van het Universum, en alleen de sterkste overleven. Spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) van een hogere level, laten de subtiele lichamen van een “beschaafde persoon” van lagere spirituele kracht, met hun hoge spirituele kracht, dingen tegen hun wil in doen, en maken hen dus indirect spoken. Na een periode van tijd, raakt het subtiele lichaam van de “beschaafde persoon” ook gesneuveld en aldus wordt hij of zij ook een spook die plezier ervaart door het beschadigen en martelen van mensen of door het vervullen van hun wereldse verlangens door mensen te bemachtigen.

Het moraal hier is dat, als we geen spirituele oefening ondernemen overeenkomstig de universele zes basis-principes van Spiritualiteit en niet onze ego verlagen, dan is de kans dat we spoken worden na onze dood, zeer hoog.

4. Wie worden er geen spoken? 

Dit zijn typisch mensen die:

 • Spirituele oefening doen met de intentie van het verkrijgen van Godsrealisatie (het ultieme in spirituele groei).

 • Minder impressies in hun verstand hebben, minder persoonlijkheidsdefecten, etc.

 • Een lage ego hebben.

 • Zich boven de 50% ( samashti) of 60% ( vyashti) spirituele level bevinden.

Als zulke personen doodgaan, gaan ze naar de hogere zones, oftewel naar de Hemel en hoger. Spoken kunnen hen niet beïnvloeden of ze in hun macht krijgen vanwege de spirituele kracht en bescherming van God van deze personen.

5. Spirituele level en spoken

In de sectie over spoken, verwijzen we naar hogere level spoken die een hoop spirituele energie beschikken als resultaat van intense spirituele oefening en boetedoening. Als resultaat, hebben ze een hoge spirituele level en een hoop spirituele kracht. Dit kan tegenstrijdig overkomen en we kunnen ons afvragen, “Hoe kan iemand een spook worden als hij of zij een hoge spirituele level heeft?” De spirituele kracht van een Heilige op de 70% spirituele level en een superieure spook zoals een tovenaar van de 5de zone van de Hel kunnen wellicht hetzelfde zijn. Maar, de kernverschillen tussen hen zijn:

 • De Heilige doet spirituele oefening met de intentie om Zijn lichaam, geest, kapitaal, ego, etc. aan God toe te wijden en over te geven om een te kunnen worden met God.

 • De superieure spook of een persoon met hoge spirituele kracht (die na de dood een spook wordt) doet spirituele oefening met de intentie van het verkrijgen van bovennatuurlijke krachten om “God” te kunnen spelen en heeft dus een hoop ego.

De Heilige zal zich meer met het God Principe of de Ziel binnenin identificeren. De tovenaar aan de andere kant is erg trots over het feit dat hij of zij de spirituele kracht bezit en identificeert zich met zijn of haar ego, oftewel de 5 zintuigen, geest en intellect.