Духовна пракса

Дефиниција на духовната пракса

Што е индивидуална духовна пракса, а што колективна духовна пракса?

Духовна пракса според основните принципи на духовноста

 1. Постојат толку патишта кон Бога колку има и луѓе
 2. Да се оди од мнозинство кон еден
 3. Напредување од материјалното (допирливото) кон суптилното (недопирливото)
 4. Вршење на духовна пракса во согласност со духовното ниво или духовниот капацитет
 5. Вршење на духовна пракса во согласност со времето во кое живееме
 6. Да се понуди на Бога во согласност со својот талент и можност

Духовна пракса со очекување и без очекување

Етапи во духовниот раст

Започнете го своето духовно патување

Општи концепти за духовноста:

Духовноста треба да се доживее

Духовната пракса треба да ја вршиме секојдневно

Редовно зголемување на нивото на духовната пракса

Научете да го слушате авторитетот во областа на Духовноста

Не трошете ја вашата духовна енергија

Духовната пракса донесува духовни искуства

Свеќа, Пареќа и Ишвареќа

Различни патеки до конечното Избавување од циклусот на раѓање и умирање (Мокшa)

Пат на акција (Кармајога)

Пат на милоста на Гуруто кон спознанието на Бога – (Гурукрупајога)

Споредбено значење на разните патеки

Препорачана духовна пракса за развивање на вештини на духовното истражување

 1. Молитви
 2. Проучување на духовноста
 3. Пеење
 4. Престој во друштво на вистината (Сатсанг)
 5. Служење на Вистината (Сатсева)
 6. Жртвување за Вистината (Тјаг)
 7. Духовна љубов – љубов без очекување (Прити)
 8. Духовна емоција (Бав)
 9. Отстранување на дефектите на личноста
 10. Намалување на егото
 11. Кој е трагач?

Најчести прашања за духовната пракса

Дали Јога вежбите помагаат во духовната пракса?

Искуства на трагачите на духовниот пат

Влијание на авторите на книгите за Духовноста