Духовната пракса треба да се врши секојдневно

 

 

Доколку во животот многу сериозно сакаме да достигнеме некоја цел, мораме да бидеме истрајни и редовни во реализацијата на таа цел.

На пример, ако сакаме да имаме добра физичка кондиција, мораме редовно да вежбаме. Исто така, доколку сакаме трајна среќа, мораме редовно да вршиме духовна пракса.