Општи концепти за Духовноста

Научете да го слушате авторитетот во Духовноста

Кога ни се расипе телевизорот, го носиме во сервис специјализиран за поправка на телевизори. Кога се разболиме, одиме на лекар. Исто е и во Духовноста. Треба да го слушаме авторитетот во областа на Духовноста. Според Духовната наука, авторитет во областа на Духовноста е Гуру или Светец.