Општи концепти за Духовноста

Редовно зголемување на нивото на духовна пракса

 

Како што својата физичка кондиција ја зголемуваме со константно зголемување на режимот на  вежбање, истиот принцип вреди и во духовната пракса.

Доколку од година за година вршиме иста духовна пракса, тоа единствено ќе доведе до стагнација. За да ја избегнеме стагнацијата во духовниот раст, мораме редовно да го зголемуваме нивото на вршење на духовна пракса.