Пеење на Божјото Име

Според  духовната наука, пеењето (повторување) на Божјото Име според религијата во која сме родени се препорачува како основна на духовната пракса во времето во кое живееме те. во ерата на раздорот (Калијуга).

Воведни написи

Како пеењето како духовна пракса е во согласност со основните принципи на Духовноста?

Кое Божје Име треба да го повторуваме?

Често поставувани прашања за тоа кое Божје Име да се пее

Како пеењето го прочистува нашиот ум?

Создавање центар на Богољубие

Како се одвива пеењето на Божјото Име – метода на пренасочување

Механизам на пеење – преглед

Придобивки од пеењето

Придобивки од пеењето – здравствени придобивки

Придобивки од пеењето – психолошки придобивки

Придобивки од пеењето – духовни придобивки

Одговори на практични прашања за пеењето

Дали ни треба посебно време и место за пеење?

Дали е неопходно да се земе одредена положба кога пееме?

Почуствував немир кога прв пат почнав со пеење – зошто е тоа така?

Како треба да се пее? На глас или во себе?

Усогласување на пеењето на Божјото Име со дишењето

Како да пееме додека вршиме дневни активности, да речеме во тек на вршење на работа или во тек на разговор?

Како постепено да се зголемува пеењето?

Дали човек добива бенефит од пеењето без вера?

Дали е неопходно да ја напуштиме постоечката духовна пракса да би почнале со пеење?

Одговори на останатите прашања за пеењето

Повеќе сакам да го пеам Името на своето омилено Божество отколку семејното Божество – дали тоа е во ред?

Што е тоа пеење на Божјото Име кое се препорачува?

Што е биѓ-мантра?

Што е мантра?

Кои се бенефитите и каков е ефектот на пеењето Ом?

Спордеба на пеењето на Божјото Име и повторувањето на мантра

Гурумантра или пеење на Божјото Име?

Што е подобро, пеење или медитација?