Pozdravljanje – duhovna perspektiva

1. Pozdravljanje iz duhovne perspektive – uvod

Svuda u svijetu, nezavisno od rase ili kulture, ljudi se međusobno pozdravljaju. Zavisno od situacije, razlozi da se netko pozdravi varijaju, ali uglavnom su sljedeći:

 • Pridavanje pažnje i potvrda prisustva druge osobe
 • Isticanje nečijeg prisustva : formalno ili neformalno
 • Sugeriranje bliskosti ili vrsta odnosa između ljudi ili grupa

Običaji pozdravljanja, specifični su za određenu kulturu i situaciju i mogu varirati u zavisnosti od socijalnog statusa i srodstva. Mogu se izraziti tiho, glasno ili fizičkim kontaktom, a često uključuju i kombinaciju pomenutog. U okviru Fundacije za istraživanje duhovne znanosti, izvršili smo istraživanje: kakav utjecaj na nas, na duhovnoj razini, ima uobičajeno pozdravljanje. U širem istraživanju smo koristili uređaje koji skeniraju vitalne funkcije tijela, kako bi razumjeli promjene koje se dešavaju na chakrama tijekom razmjenjivanja pozdrava. Ovo je naročito izraženo kada:

 • smo u društvu određenih osoba ili
 • kada se uspostavi susret pogledom tijekom sastanka i dođe do pozdrava ili
 • kada se tijekom razgovora dogodi fizički kontakt ili
 • tijekom dodira s drugom osobom, tipa grljenja, zavisno od duhovnog statusa te osobe. (’ Duhovni status’  je bliže objašnjen u daljnjem tekstu)

2. Pozadinske informacije

Prije nego podijelimo rezultate istraživanja, bilo bi prikladno da protumačimo par duhovnih koncepata o kojima smo detaljno govorili u drugim člancima. Svi se razlikujemo po pitanju duhovnih kapaciteta ili duhovne razine. Prema tome, zavisno od toga je li naša duhovna razina viša ili niža, time smo, manje ili više, izloženi napadima negativnih energija iz duhovne dimenzije. I kao rezultat, naš duhovni status varira. Pod izrazom ’duhovni status’ podrazumijevamo je li osoba  zaposjednuta negativnim entitetom (demonska zaposjednutost) ili nije. Osoba sa nižom duhovnom razinom izrazito je sklona tome da bude napadnuta, ako ne i zaposjednuta, negativnom energijom, ili ometanjima suptilnih tijela preminulih predaka. Naša istraživanja pokazuju da je u današnje vrijeme približno trećina populacije na svijetu zaposjednuta negativnim energijama. Ovaj fenomen je detaljno pojašnjen u odjeljku o Duhovima (negativne energije).

2.1 Prenošenje crne energije

Osobe koje su zaposjednute ili su pod jakim utjecajem negativnih energija, prekrivene su crnom energijom, koja ne utječe samo na njih već i na njihovo okruženje. Oni koji imaju razvijeno šesto čulo mogu osjetiti tu crnu energiju, opažanjem suptilnih negativnih vibracija. Osobe s razvijenim šestim čulom vida mogu je zaista i vidjeti kada se eminira od zaposjednute ili osobe koja je pod utjecajem negativnih energija.

Ovisno od snage entiteta koji je zaposjeo osobu, omotač crne energije može doseći značajnu daljinu. Suvišno je reći da su ljudi koji se nalaze u okruženju zaposjednute osobe pod većim rizikom od napada negativnih energija kada doista stupe u fizički kontakt sa osobom.

Crna energija se lakše prenosi direktnim gledanjem u oči, putem dodira, konzumiranjem hrane koju je ta osoba pripremila itd. Skoro svatko, u nekom trenutku svog života, posjeduje izvjesnu količinu crnog omotača koji ima porijeklo u zaposjednutosti negativnim energijama ili suptilnim tijelima preminulih predaka.

Crna energija u svom sastavu ima dominantnu Tama komponentu, koja potiče mnoge prepreke u životu osobe, uključujući razne probleme u životu i prepreke u duhovnom napretku. Molimo pogledajte članke SattvaRaja (Rađa) i Tama – tri suptilne komponente od kojih je sačinjen Univerzum.

Omotač crne energije se može smanjiti duhovnom praksom ili nekim metodama duhovnog iscjelivanja. Ipak, redovita duhovna praksa je najsigurniji put da se smanji ovaj omotač.

3. Duhovno istraživanje različitih vrsta pozdrava

3.1 Faktori koji utječu na duhovnu učinkovitost pozdrava

Glavni faktori za odlučivanje koji su pozdravi duhovno prikladniji ovise od duhovnih vibracija  koje su generirane i od razine i vrste kontakta između dvije osobe.

 • Pozdravi koji više privlače Raja-Tama vibracije smatraju se duhovno štetnim za nas. Više o ovome u sekciji 3.3.
 • Pozdravi koji manje privlače Raja-Tama vibracije i više privlače Sattvik vibracije su duhovno korisni za nas.
 • Pozdravi koji uključuju fizički kontakt povećavaju rizik od razmjene suptilnih energija između dvije osobe. Većina ljudi ne radi redovito duhovnu praksu i samim time skloniji su napadima negativnih i crnih energija, te stoga negativno utječu i na druge osobe.
 • Pozdravi koji su upućeni sa sattvik mislima kao što su istinska ljubav, privrženost i dobra volja prema drugoj osobi, povećavalju duhovnu pozitivnost pozdrava. Ipak to je na psihološkoj razini. Kada su misli na duhovnoj razini, kao primjerice: “Neka ova osoba napreduje duhovno” ili “Klanjam se Duši u tebi”, tada se duhovna pozitivnost pozdrava višestruko uvećava.

3.2 Učinci pozdrava s određenim ljudima

Ljudi iz društva mogu biti pod utjecajem negativnih energija do različitie razine. U cilju proučavanja, oni su kategorizirani na sljedeći način:

 1. Zaposjednuta osoba: Svijest  te osobe kontroliraju negativne energije.
 2. Osoba pod uticajem negativnih energija: Ova osoba je do određene razine pod utjecajem negativnih energija. Međutim, negativne energije nemaju kontrolu nad umom i intelektom te osobe. Prosječna osoba spada u tu kategoriju.
 3. Pozitivna osoba: Takva osoba je duhovno pozitivna i nije pod utjecajem negativnih energija. Generalno, u današnje vrijeme to je vrlo rijetko. U  svakom slučaju, takva osoba bi provodila redovitu duhovnu praksu i bila bi na duhovnoj razini preko 60% .
 4. Svetac: Osoba duhovne razine od  preko 70%. Ovo je u današnjem svijetu vrlo rijetko.

Kada se ovi tipovi ljudi međusobno pozdravljaju ili komuniciraju, razmjenjuju se razne suptilne energije. Ovisno od tipa osoba i vrste pozdrava koju koriste, razmjena energija će biti drugačija.

Primjerice:

 • Zaposjednuta osoba sa osobom koja je pod utjecajem negativnih energija: Ako zaposjednuta osoba zagrli osobu koja je pod utjecajem negativnih energija, velika je verojatnost prijenosa energije sa zaposjednute osobe na ovu drugu.
 • Zaposjednuta osoba sa osobom koja je pozitivna: Ako se osoba, koja je zaposjednuta negativnom energijom niže razine, rukuje sa pozitivnom osobom duhovne razine od 60%, može imati iscjeljujući učinak za zaposjednutu osobu.
 • Svetac sa zaposjednutom osobom: Ako prosječno zaposjednutoj osobi Svetac zaželi dobro, zaposjednuta osoba će osjetiti učinak iscjeljenja.

U većini slučaja, ne možemo zapaziti ovu razmjenu energija jer nemamo razvijeno šesto čulo. Ipak, ono što možemo osjetiti je: da se osjećamo iscrpljeno u prisustvu neke osobe ili poslije rukovanja sa njom. Ovo je indikacija da je druga osoba negativno utjecala na nas.

3.3 Vrste pozdrava koji su duhovno proučeni

Kada god se pozdravimo ili komuniciramo sa drugom osobom, postoji rizik da suptilna energija vezana uz tu osobu utječe i na nas. U tablici ispod, dat je  pregled vrsta pozdrava na kojima je izvršeno duhovno istraživanje.

Vrsta pozdrava1 Duhovni rizik2 Duhovna dobrobit3
Namaste Najmanji Visoka
Naklon Manji-osrednji Manja
Rukovanje Osrednji Nema
Grljenje Osrednji do visoki Nema
Poljubac Visoki Nema

Fusnote:

1. Klikom na hyperlink ‘vrste pozdrava’ saznajte više.

2. Pod izrazom ‘duhovni rizik’, mislimo na rizik od skupljanja uznemirujućih duhovnih vibracija (koje su po prirodi štetne) i njihova razmjena između dvije osobe koje se pozdravljaju kao i eminacija u neposredno okruženje.

3. Pod ‘duhovnom dobrobiti’ mislimo da prikuplja sattvik vibracije.