Duhovna perspektiva klanjanja kao način pozdravljanja

1. Uvod

Na svijetu postoje različite kulture i običaji, stoga nas ne bi trebali čuditi i različiti načini međusobnog pozdravljanja. U pojedinim kulturama i zemljama, posebice u Japanu, postoji običaj međusobnog pozdravljanja klanjanjem. Upravo u ovome članku, tek jednom iz serije članaka o pozdravljanju, predstaviti ćemo duhovno istraživanje klanjanja kao oblika međusobnog pozdravljanja.

2. Opis klanjanja kao načina pozdravljanja

Pozdrav klanjanjem se očituje kada s namjerom uzajamnog pozdrava, dvije osobe, stojeći jedna nasuprot drugoj pod određenim kutem naklone svoja tijela jedna prema drugoj.
Kao način pozdravljanja (osobito u Japanu, Koreji, Tajvanu i Vijetnamu) klasični naklon započinje od struka, ravnih leđa, s rukama uz tijelo (muškarci) odnosno sklopljenim ispred tijela (žene), pogledom usmjerenim prema tlu. Klasično klanjanje, općenito, može biti podijeljeno u tri glavna tipa: neformalno, formalno i vrlo formalno. Neformalno klanjanje podrazumijeva naklon u kutu do otprilike petnaest stupnjeva, dok oni formalniji nakloni sežu i do trideset stupnjeva. Najformalniji nakloni su još dublji i intenzivniji.(Ref: Wikipedia)

3. Duhovna perspektiva pozdravljanja klanjanjem

japanese-bowing-drawing-accuracy Jedan od naših tragatelja s razvijenim šestim čulom, Gđa Yoya Vallee nacrtala je suptilni crtež koji prikazuje što se događa prilikom pozdravljanja na ovakav način, a crtež je provjerio i potvrdio Njegova Svetost Dr. Jayant Athavale. Nakon što je provjeren kroz visoko razvijeno šesto čulo ustanovljena je 80%-tna točnost crteža.

Slika u nastavku prikazuje detalje suptilnih aspekata koji se odigravaju prilikom klanjanja kao način pozdravljanja. Pogledajte članak o čakrama (chakras) radi boljeg razumijevanja sljedećega crteža.

Japanese bowing greeting

Kada dvije osobe pozdravljaju jedna drugu klanjanjem, oko njih se stvara zaštitni omotač Božanske energije, a prostor između njih se također ispunjava česticama Božanske energije koje se emitiraju. Plašt energije Stvaranja koji ubrzava misiju širenja duhovnosti stvara se tik uz njihova tijela i odašilje čestice te energije u prostor između njih.

Budući da danas većina ljudi ne radi duhovnu praksu, određena količina crne energije u suptilnom obliku prekriva njihova tijela i uglavnom je stalno prisutna. Ovakvim načinom  pozdravljanja, bez fizičkog kontakta, smanjena je mogućnost prijenosa crne energije s jedne osobe na drugu.

Iako se u ovom slučaju osobe ne dodiruju, zbog brojnih misli, mana osobnosti i emocija koje imaju u svom umu, intelektu i egu, suptilni prstenovi crne energije na razini Adnya-chakre (Adnja-čakre) i Sahasrar-chakre (Sahasrara-čakra) počinju emitirati magličaste valove crne energije zajedno sa česticama crne energije u obliku misli. To se događa jer sudionici takvog načina pozdravljanja u tom trenutku nisu u zajedništvu s Bogom već su u međusobnoj komunikaciji jedan s drugim na razini misli i emocija.

Ovaj način pozdravljanja ne posjeduje Božansku svjesnost (Chaitanya/Čaitanija)), jer ne postoji zajedništvo s Bogom, međutim, čestice Božanske energije (Shakti/Šakti) se emitiraju iz obje osobe.

3.1 Duhovna dobrobit od klanjanja kao načina pozdravljanja

  • Crna energija se ne prenosi među ljudima koji sudjeluju u ovom pozdravu.
  • Ljudi koji se pozdravljaju na ovaj način budu određeno vrijeme okruženi Božanskom energijom.
  • Takav pozdrav ujedno poboljšava energiju Stvaranja što doprinosi ubrzavanju misije širenja duhovnosti, što donosi dobrobit osobama koji koriste ovakav način pozdravljanja.
  • Takav način pozdravljanja je iskazivanje poštovanja prema osobi koju pozdravljamo te doprinosi smanjenju ega. Jačina smanjenja ega ovisit će o duhovnoj emociji (bhav) osobe koja prakticira ovakav način pozdravljanja.

3.2 Duhovni nedostaci klanjanja

  • Nema misli niti zajedništva s Bogom.
  • Očituje se kao fizički zahtjevan i formalan pozdrav.
  • Crna energija u obliku misli i emocija razmjenjuje se između dvoje ljudi koji sudjeluju u ovakvom načinu pozdravljanja.

4. Sažetak

Koliko god je ovakav pozdrav možda bolji od nekih drugih načina pozdravljanja kao što su grljene, ljubljenje ili rukovanje, iz duhovne perspektive klanjanje kao način pozdrava ne pridonosi poboljšanju Sattva komponente, kao u slučaju pozdrava Namaskar.