1. Uvod

Diljem svijeta grljenje se prepoznaje kao uobičajeni način pozdravljanja. Ovisno o kulturi, kontekstu i odnosu, zagrljajem se iskazuje obiteljska bliskost, ljubav, prisnost ili prijateljstvo. Jedna osoba, također, može zagrliti drugu kao znak podrške, ugode ili utjehe. U nekim kulturama i za neke ljude, pogotovo među strancima, zagrljaj ne može biti norma i može se smatrati nasrtajem na privatni prostor. Izvršila su se opsežna istraživanja i objavile mnoge knjige na temu psihološke dobrobiti grljenja. Dok većina ljudi ima urođenu fizičku i emocionalnu potrebu za dodirom i zagrljajem, pogotovo sa svojim voljenima, malo je razumijevanja njihove duhovne posljedice. U ovom članku ćemo podijeliti naša otkrića, postignuta duhovnim istraživanjem, o grljenju druge osobe.

2. Pozadinske informacije

Na početku, molimo vas da pročitate članak o duhovnoj perspektivi pozdravljanja koji sadrži osnovne informacije za razumijevanje ovog članka. Članak objašnjava kako smo izloženiji razmjenama suptilnih energija kada se pozdravlja putem dodira. Kroz duhovno istraživanje smo otkrili da je većina ljudi pogođena do određene mjere negativnim energijama. Kao rezultat, vrlo je vjerojatno da je razmjena suptilnih energija između dvoje ljudi koji se dodiruju ili grle, duhovno štetna. Većina nas ne može percipirati taj štetni učinak jer nemamo razvijene sposobnosti šestog čula.

3. Bilješke o pozdravljanjima putem dodira

Kada se pozdravlja putem dodira, treba imati na umu sljedeće: Dodirivanje povećava prijenos duhovne ili suptilne energije do 100 % uspoređujući sa pozdravljanjem bez dodirivanja. (Zurenje u oči, također, može potaknuti prijenos suptilne energije, ovisno o tipu negativne energije koja je uključena.)

Tip kontakta Stupanj prijenosa energije Primjer pozdravljanja
Koža na kožu Energija se prenosi lako Rukovanje, zagrljaj
Koža i usta Veći prijenos energije nego ’koža na kožu’ Ljubljenje ruke ili obraza
Usta na usta Najveći prijenos energije Ljubljenjem usta na usta

Pročitati članak ‘Duhovna perspektiva poljupca’. – Dolazi uskoro

4. Duhovno istraživanje grljenja druge osobe

4.1 Različiti scenariji grljenja

Sljedeća tablica donosi različite scenarije, koji nam se mogu dogoditi u svakodnevnim situacijama, vjerojatnost da će se desiti i mogući ishod.

Tip scenarija koji se odnosi na grljenje Vjerojatnost događanja u svakodnevnom životu Najvjerojatniji ishod
Zaposjednuta osoba grli drugu zaposjednutu osobu1 Nizak do srednji Izrazito negativno: Opsjedajuće negativne energije, obuhvaćajući jedna drugu, povećavaju još više crne energije. Na suptilnoj razini to utječe i na okoliš.Duhovno ometanje oboje ljudi se povećava, povećava se i snaga centra negativne energije na Anāhat-chakri.
Zaposjednuta osoba grli prosječnu osobu pogođenu negativnim energijama Srednji Izrazito negativno: Negativna energija zaposjednute osobe može lako inficirati osobu koju zaposjednuta osoba grli.Mogućnost duhovnog ometanja prosječne osobe se povećava, također se povećava mogućnost fizičkog i mentalnog ometanja.Pogledaj dijagram u odjeljku 4.2
Prosječna osoba pogođena negativnim energijama grli drugu prosječnu osobu pogođenu negativnim energijama2 Visok Većinom negativno: Unatoč tome što zapravo nema razmjene negativne energije interakcija je obično štetna, povećava ometajuće vibracije zbog:

 • Miješanje omotača negativne energije
 • Sudaranje mentalnih omotača
Grljenje duhovno pozitivne osobe koja je iznad 60% duhovne razine i koja obavlja redovitu duhovnu praksu. Rijetko do nisko Osoba koja grli osobu koja je na  60% duhovne razine će imati pozitivno iscjeljivanje.
Grljenje ili biti dodirnut od strane Sveca Rijetko Osoba koja grli Sveca će imati pozitivno iscjeljivanje. Primjer navedenog je Njena Svetost Mata Amritanandamayi Devi, s ljubavlju znana kao ‘Amma’ ili ‘Svetica koja grli’. Ljudi koje je Amma zagrlila, iskusili su pozitvno duhovno iscjeljenje.

Napomene:

 1. Otprlike 30% svjetske populacije je zaposjednuto negativnom energijom dok je ostalih 70% pogođeno. Pročitaj više
 2. Skoro svi ljudi su pogođeni negativnom energijom do neke razine, koja kreira negativni omotač oko njih. Utjecaj negativne energije na ljude postaje minimalan kada dostignu duhovnu razinu od 60%.

4.2 Suptilna slika zaposjednute osoba koja grli prosječnu osobu

Sljedeću sliku, koja pokazuje duhovni utjecaj zagrljaja, nacrtala je Gđa Yoya Vallee, članica SSRF-ovog duhovnog istraživačkog tima. Koristeći napredne vizije šestog čula, Yoya nam pruža bljeskove međusobnog djelovanja suptilnih energija kada zaposjednuta žena grli muškarca koji je blago pogođen negativnim energijama.

Spiritual effects of a hug

Povezani članak –Što su suptline slike?

Tablica ispod nam pruža detalje svakog aspekta sa gornje slike. Pročitati članak o čakrama radi boljeg razumijevanja tablice ispod.

Br. Objašnjenje
1 Stvaranje i aktivacija ometajuće energije na srčanoj čakri (Anāhat-chakra)
1A Emisija crnih čestica ometajuće magličaste crne energije kroz Anāhat-chakru
2 Stvaranje i aktivacija debelog crnog omotača oko tijela
2A Stvaranje i aktivacija prstena ometajuće energije na chakri između obrva (Ādnyā-chakra)
2B Emisija prstena ometajuće energije iz Ādnyā-chakre
2C Stvaranje prstena ometajuće energije na Anāhat-chakri
2D Emisija magličastih valova ometajuće energije kroz Anāhat-chakru
2E Potpuno obuhvaćena Anāhat-chakra pokrivačem prstena ometajuće energije
2F Stvaranje pokrivača magličaste crne energije oko glave
2G Kružno širenje magličastog protoka ometajuće energije oko osobe
2H Povećanje omotača crne energije oko tijela
2I Stvaranje prstena crne energije na Anāhat-chakri
3 Valovi iluzije (Māyāvi) okružuju ljude, dajući im lažni dojam dobrog osjećaja
4 Stvaranje i aktivacija prstena zamamne (Mohinî) energije
4A Stvaranje prstena zamamne energije na Anāhat-chakri
4B Stvaranje prstena zamamne energije oko oboje ljudi, dajući im lažni dojam privlačnosti

 

Kao što možete vidjeti iz gornjeg objašnjenja, grljenje osobe zaposjednute od strane negativnih energija je izrazito štetno za nas.

4.3 Dodatne točke duhovnih posljedica zagrljaja

 • Kada se dvoje ljudi grli, presjecanje/sudaranje njihovih mentalnih omotača uzrokuje suptilno trenje. Tada se obično stvaraju ometajuće vibracije koje mogu iskoristiti negativne energije da naude zagrljenim ljudima. Povezani članak ‘Od čega se sastojimo?’ 
 • Čak i dvoje ljudi koji prakticiraju Duhovnost i koji su minimalno pogođeni sa bilo kakvom negativnom energijom, mogu stvoriti ometajuće vibracije. Na primjer, dva tragatelja na različitim putevima k Bogu, jedan na Putu Znanja a drugi na Putu Bogoljublja, imaju različite vrste vibracija. Kada te različite vibracije dođu u kontakt jedna s drugom, mogu prouzročiti ometajuće vibracije.
 • Grljenje osobe koja tuguje je najčešće duhovno štetno jer osoba obuzeta tugom privlači negativne energije.
 • Grljenje mentalnih bolesnika najčešće može imati nepovoljan duhovni učinak na osobu koja grli. Velika je vjerojatnost da su mentalni bolesnici pod utjecajem ili zaposjednuti negativnim energijama.

4.4 Grljenje djece

S obzirom na prethodno dane informacije, dobivene kroz duhovno istraživanje utjecaja zagrljaja, koja je onda perspektiva vezana za slučaj djece? Zagrljaj i dodir roditelja su važni za emocionalnu dobrobit i razvoj djece. Mlađa djeca, također, instinktivno grle svoje roditelje kada se osjećaju ugroženo zbog nepoznate osobe ili situacije.

Nažalost, djeca i njihovi roditelji su jednako skloni razmjenama negativne energije kada dođu u kontakt jedno s drugim. Zaposjednuto dijete može imati utjecaj na roditelja i obrnuto. Stoga, duhovna predostrožnost spomenuta u odjeljku 5.2 bi se trebala primijeniti.

 

 

5. Napori da se smanje duhovno štetne posljedice zagrljaja

5.1 Prepreke pri stavljanju duhovnih mjera u praksu

Pri primjenjivanju mjera kojima bi se savladali štetni utjecaji zagrljaja ili dodira prilikom pozdravljanja, važno je ozbiljno prihvatiti navedene informacije. Međutim, ozbiljno prihvaćanje informacija može biti opstruirano mislima, “Grlio sam ljude cijeli život i ništa se nepovoljno nije dogodilo, stoga ove informacije ne mogu biti istinite ili su preuveličane.” Ovaj način razmišljanja će potkopati sve napore za samozaštitu od štetnog utjecaja zagrljaja. Stoga, razborito je zapamtiti sljedeće točke:

 • Većina ljudi ima minimalno razvijeno šesto čulo, te su obavijeni omotačem crne energije u većoj ili manjoj mjeri. To ih čini nesvjesnim i neosjetljivim za razmjenu suptilnih energija.
 • Dakle, raspravljanje sa ljudima koji ne mogu osjetiti suptilni aspekt je uzaludno, kao da pacijent ubjeđuje liječnika da virus ne postoji. To proizilazi iz činjenice da prosječna osoba nema razvijene sposobnost šestog čula, te je u skladu s tim slabo opremljena za primijećivanje suptilnih energija.
 • Zagrljaj nam daje psihološki osjećaj ugode i sreće, no od njega ne možemo osjetiti blaženstvo.
 • Prosječna osoba je podešena samo za primijećivanje psihološke dobrobiti zagrljaja što nam donosi određenu razinu sreće. Kako ne mogu percipirati suptilne vibracije, osjećaj sreće prevagne bilo koju sposobnost za percipiranje razmjene suptilne energije ma kako negativne bile.
 • Potreba za dodirom je psihološka potreba, a ne duhovna potreba utjelovljene Duše.

5.2 Sredstva za prevladavanje štetnih učinaka zagrljaja

Grljenje voljenih je nešto što mnogi neće moći ili neće htjeti izbjeći, unatoč svjesnosti o navedenom duhovnom istražvanju. SSRF predlaže sljedeće, s ciljem minimiziranja duhovnog rizika koje nosi grljenje:

 • Ograničeno grljenje samo onih koje stvarno moramo grliti.
 • Ne upuštati se u grljenje sviju i svakoga u smislu psihološkog lijeka jer ne znamo je li osoba koju grlimo uistinu zaposjednuta negativnim energijama.
 • Redovita duhovna praksa nam pomaže stvoriti zaštitni omotač oko nas koji nas čini otpornijima na negativne duhovne učinke okoliša. Kontinuirano pojanje Božjeg Imena je jednostavna duhovna praksa koja nas štiti na duhovnoj razini, kako prolazimo kroz svakodnevne aktivnosti i dolazimo u dodir s ljudima različitog duhovnog stanja.
 • Molitva je učinkovita za zaštitu od negativnih energija koje pogađaju ljude koje pozdravljamo. Također, pomaže u sprečavanju razmjene crne energije između negativnih energija koje pogađaju oba čovjeka.