Istraživanje slučaja – Prevladavanje ovisnosti o marihuani putem duhovne prakse

 


Sažetak: Anthony (40) je informatički inženjer iz Europe. Ovdje opisuje kako je njegova ovisnost o marihuani, koja je trajala sedam godina, nestala kada je počeo duhovnu praksu pojanja.

Anthony nije njegovo pravo ime i koristili smo pseudonim u svrhe privatnosti.


Sadržaj

1. Ovisnost

2. Prevladavanje pušenja trave nakon početka duhovne prakse

 


1.  Ovisnost o pušenju trave (marihuana)

Počeo sam pušiti marihuanu kada sam imao 29 godina, iz znatiželje.

Nakon toga, malo po malo, pušenje ’trave’ (marihuana) postala je redovita tjedna navika jer mi je donosila kratkoročno olakšanje na razini uma. Kada sam pušio, intenzitet misli bio je manji. Na određeni način, to je bila moja pobuna protiv samoga života. Bio sam osjetljiv i bio mi je problem kontrolirati svoje emocije. Pušenje trave (marihuane) dalo mi je iluziju da sam manje emocionalan, da sam više u poziciji promatrača, pa je to poboljšalo moju komunikativnost i kreativnost. Postepeno sam došao do toga da sam pušio oko četiri puta tjedno. Tih dana, pušio bih u prosjeku oko dva jointsa do maksimalno sedam dnevno.

Nakon nekog vremena, «pozitivni aspekti» trave su se povukli, no nastavio sam pušiti jer je to bilo popularno u društvenoj grupi ljudi s kojima sam se družio u to vrijeme. Općenito nakon pušenja trave, bila mi je potrebna sva moja energija i koncentracija da minimaliziram negativne nuspojave kao što su umor, pospanost, pomanjkanje entuzijazma, inercija itd. Pokušao sam prestati nekoliko puta, no nakon kraćih razdoblja i unutarnjih borbi, opet bih završio na pušenju marihuane. Kako se navika razvijala, osjećao sam kao da me nešto navodi da to opet radim.

2. Prevladavanje pušenja trave (marihuane) nakon početka duhovne prakse

Ova situacija je trajala do moje 36. godine kada sam se upoznao s Fundacijom za istraživanje duhovne znanosti (SSRF) 2000. godine. Počeo sam redovito provoditi duhovnu praksu pojanja. U početku sam pojao Ime Boga prema vjeri svojega rođenja, tj. Ime Isusa jer sam bio kršćanin. Zajedno s time, također sam pojao zaštitnu pojalicu ‘Shri Gurudev Datta’ tijekom tri-četiri sata dnevno, kako bih riješio svoje probleme s precima. Radio sam devet mala (9 X 108 = 972 puta) zaštitnu mantru ‘Shri Gurudev Datta’, a preostali dio vremena pojao sam Ime Isusa.

Kvaliteta mojega pojanja bila je dobra od samoga početka. Obično sam putovao u drugi grad kako bih sudjelovao na tjednim duhovnim sastancima. Uz početak različitih aspekata duhovne prakse koju je preporučio SSRF kao što je pojanje, sudjelovanje na duhovnim sastancima, služenje itd., moj negativan i emocionalan stav prema životu počeo se mijenjati na pozitivno. Intenzitet negativnih misli počeo se smanjivati, a razdoblje apstinencije između pušenja marihuane postalo je sve duže. Primijetio sam da se poriv za pušenjem počeo smanjivati. Nakon jednog mjeseca, smanjio se za 50%. Nakon šest mjeseci, smanjio se za 80%, a nakon jedne godine, potpuno je nestao. Shvatio sam da je nestao prilično brzo. Nakon godine dana od početka duhovne prakse, pokušao sam pušiti travu (marihuanu) posljednji puta i odmah sam dobio glavobolju, zajedno s vizijom da mi neka čudna siva energija stišće glavu i pokušava ući u moju glavu.

Nakon tog posljednjega incidenta, nikada više nisam ni pomislio da bih pušio marihuanu, kao da se centar za pušenje marihuane potpuno izbrisao iz mojeg podsvjesnog uma. Prošlo je više od pet godina od kako sam prevladao tu groznu naviku.

Želio bih naglasiti da se u tome procesu nisam ni na koji način prisiljavao da prestanem pušiti travu (marihuanu). To se dogodilo prirodno bez mojeg nastojanja. Želja da to radim postajala je sve slabija i konačno je nestala uz povećanje duhovne prakse i prolaskom vremena.