Usporedna istraživanja o učinku proslava rođendana uz mahanje uljne lampe i rezanja torte

Glavni istražitelj: Dr. Nandini Samant, MBBS, DPM

Kako biste bolje razumjeli ovaj članak, molimo Vas prije čitanja pročitajte članak: Uvod u duhovno istraživanje korištenjem elektro-somatografičke tehnike skeniranja.

Sadržaj

1. Uvod

Postoje različiti načini za proslave rođendana. Većina od njih nam pruža zadovoljstvo na fizičkoj i mentalnoj razini. Međutim, možemo li nešto naučiti od rođendanske proslave i na duhovnoj razini?

U ovom eksperimentu, obavili smo usporedno istraživanje utjecaja na aktivnosti Kunḍalini chakri osobe koja je slavila rođendan. Korištene su dvije metode – mahanje uljnom lampom ispred slavljenika i rezanje torte.

Kundalini chakre (Kundalini čakre) su suptilni centri energije. One pružaju suptilnu energiju koja je potrebna za funkcioniranje različitih organa fizičkog tijela, kao i uma i intelekta.

2. Nekoliko detalja o održanom eksperimentu

2.1 Razdoblje eksperimenta

19. veljače 2009. godine do 28. veljače 2009. godine.

2.2 Godište subjekta

14 godina

2.3 Metodologija

Za detalje o metodologiji, pogledajte naš članak:  Uvod u duhovno istraživanje korištenjem elektro-somatografičke tehnike skeniranja .

Siddharth Purohit je dijete tragatelj SSRF-a ( Fundacija za istraživanje zasnovana na duhovnoj znanosti) koji nema ometanja negativnih energija. Njegov rođendan tithi, prema hinduističkom lunarnom kalendaru, bio je 19. veljače 2009. Toga dana, nakon snimanja početnog čitanja njegovih Kundalini chakri, koristeći DDFAO-vu opremu, tragateljica je mahala uljnom lampom ispred njega.

Da bi izmjerili učinak mahanja uljnom lampom na njegove Kunḍalini chakre, skenirali smo ga koristeći DDFAO opremu te smo snimali čitanja u intervalu od jedan do četiri sata sve dok čitanje nije bilo spremno za osnovno čitanje 21. veljače. Nakon toga je ovaj dio eksperimenta bio završen.

Prema rimskom kalendaru, rođendan je bio 24. veljače, nakon odrađenih novih osnovnih čitanja, zamolili smo ga da izreže tortu te je ponovljen prethodni proces dok nije postignuto osnovno čitanje 28. veljače.

3. Opažanja

Aktivnosti gornje četiri čakre

Aktivnosti donje tri čakre

Trajanje učinka proslave

Eksperiment

Sahasrār Krunska

Ādnyā Čeona

Vishuddha Grlena

Anāhat Srčana

Manīpūr Pupčana

Swādhishthan Sakralna

Mūlādhār Korijenska

Proslava rođendana uz mahanje uljane lampe

Smanjena

Smanjena

Smanjena

Smanjena

Povećana

Povećana

Povećana

50 h.
34 min.

Proslava rođendana rezanjem torte

Smanjena

Smanjena

Smanjena

Smanjena

Smanjena

Povećana

Povećana

95 h.
7 min.

Slijedi sažetak našeg opažanja.

3.1 Učinak proslave rođendana mahanjem uljane lampe ispred Siddharth-ovih Kundalini chakri

3.1.1 Učinak djelovanja na četiri gornje chakre

Došlo je do smanjenja aktivnosti u gornjim chakrama.

3.1.2 Učinak djelovanja na tri donje chakre

Došlo je do povećanja aktivnosti u tri donje chakre.

3.2 Učinak proslave Siddharth-ovog rođendana rezanjem torte na aktivnosti Kundalini chakri

3.2.1 Učinak djelovanja na četiri gornje chakre

Došlo je do smanjenja aktivnosti gornje četiri chakre.

3.2.2 Učinak djelovanja na tri donje chakre

Došlo je do povećanja aktivnosti u dvije od tri donje chakre.

3.3 Trajanje učinka mahanja uljane lampe na aktivnosti Kundalini chakri kod obilježavanja Siddharth-ovog rođendana

50 sati, 34 minute

3.4 Trajanje učinka rezanja torte na aktivnost Kundalini chakri kod obilježavanja Siddharth-ovog rođendana

95 sati, 7 minuta

4. Saznanja iz odjela za suptilnu percepciju

Pokazali smo tablice i gore navedena opažanja tragateljima iz odjela SSRF-a za suptilnu percepciju koji imaju sposobnost suptilnog čitanja.

Postavili smo im pitanja o nekim zapažanjima i tražili njihovu pomoć u razumijevanju što se zapravo događa na suptilnoj razini. Njihova saznanja dala su nam uvid u osnove na kojima se temelje promatranja i razumijevanje različitih varijabli pri donošenju rezultata. Slijede naša pitanja i njihovi odgovori.

4.1 Nakon proslave Siddharth-ovog rođendana uz mahanje uljane lampe, DDFAO-va čitanja su, odgovarajući na njegove gornje četiri Kundalini chakre, zabilježila smanjenje aktivnosti jer su chakre prešle u nemanifestirano (Nirgun) stanje

Pitanje: Nakon   što je prema Siddharth-i, na njegov rođendan prema Hinduističkom kalendaru, mahnuto uljanom lampom, zašto su DDFAO-va čitanja zabilježila smanjenje aktivnosti njegovih gornjih Kundalini chakri?

Odjel za suptilnu percepciju: Kontakt sa sāttvik (dominira Sattva komponenta – čistoća i znanje) vibracijama, koje proizlaze iz čina mahanja uljanom lampom, aktivira pet vitalnih energija u Siddharth-ovom tijelu, te pojačano funkcioniranje Chētanā (Chetana – aspekt Božanske Svjesnosti koja upravlja funkcioniranjem uma i tijela). Kao rezultat toga, Sattva guna (Sattva komponenta) se naglo proširila kroz njegovo tijelo.

Siddharth je tragatelj s pozitivnim vibracijama i, kako nije bilo otpora u procesu upijanja Sattva gune, došlo je do njenog trenutnog povećanja u njemu. Njegove gornje četiri chakre postale su zasićene Sattvagunom i otišle su u suptilno, nemanifestirano (Nirgun) stanje. To stanje je iznad i superiorno u odnosu na manifestirano (Sagun) stanje, sa visoko aktiviranim chakrama. Međutim, zbog ograničene mogućnosti DDFAO opreme razumijevanja spomenutog nirgun stanja, to se prikazalo kao smanjenje aktivnosti.

4.2 Dobrobiti od Božanske svjesnosti, dobivene mahanjem uljne lampe, su uklanjanje crnog omotača sa tri donje chakre, uslijed čega dolazi do povećanja njihove aktivnosti

Pitanje: Zašto su DDFAO-va čitanja, reagirajući na Siddharth-ove tri donje Kundalini chakre, pokazele povećanje aktivnosti nakon proslave njegovog rođendana uz mahanje uljanom lampom ispred njega?

Odjel za suptilnu percepciju: Tri donje chakre pružaju suptilnu energiju za fizičke aktivnosti. Siddharth je primio Božansku Svjesnost (Chaitanya) uslijed mahanja uljanom lampom ispred njega. Kao rezultat, došlo je do smanjenja crnog omotača iznad njegove tri donje chakre. Dakle, došlo je do povećanja aktivnosti na tim chakrama.

4.3 Kondenzacija Tama komponente u tijelu zbog rezanja torte dovodi do smanjenja aktivnosti u četiri gornje Kundalini chakre

Pitanje: Nakon što je Siddharth proslavio rođendan prema Rimskom kalendaru rezanjem torte, zašto su DDFAO-va čitanja, prema čitanjem njegovih četiriju gornjih Kundalini chakri, uputila na smanjenje aktivnosti?

Odjel za suptilnu percepciju: Čin rezanja torte je tāmasik zbog različitih razloga. Korištenje jaja pri izradi torte, puhanje svjećica na torti i rezanje torte nožem, su sve tāmasik (predominantna Tama komponenta inertnost, neznanje) radnje. Kontakt sa Tama komponentom, činom rezanja torte, dovodi do kondenzacijeTama komponente u Siddharth-ovom tijelu što uzrokuje smanjenje aktivnosti u njegovim gornjim chakrama. Učestali kontakti sa tāmasik radnjama rezultiraju povećanjem Tama komponente u osobi te njegova narav biva negativno trajno pogođena.

4.4 Rezanje torte je komplementarno sa funkcioniranjem crnog omotača oko tragatelja, njen učinak je duži od mahanja uljnom lampom

Pitanje: Zašto je trajanje utjecaja na Siddharth-ove Kundalini chakre, slaveći rođendan uz mahanje uljanom lampom, trajalo 50 sati i 34 minute, dok je utjecaj proslave uz rezanje torte trajao 95 sati i 7 minuta?

Odjel za suptilnu percepciju: U današnje vrijeme, zbog duhovnog (Raja-Tama) zagađenja okolišta, tragatelji već imaju omotač negativnih vibracija iz okoline. Tama– prevladavajuće radnje, kao što je rezanje torte, dodatno djeluju na crni omotač oko tragatelja. Zato učinak rezanja torte ima duži učinak od mahanja uljanom lampom.

4.5 Siddharth-ova Manīpūr chakra je oslabila, postala je manje aktivna od Swādhishthan i Mūlādhār chakri, uslijed čina rezanja torte

Pitanje: Zašto je aktivnost Siddharth-ove Manīpūr chakre oslabila, dok je aktivnost Swādhishthan i Mūlādhār chakri porasla, uslijed rezanja torte?

Odjel za suptilnu percepciju: Bilo koji proces u kojem dominira Tama komponenta, rezultira stvaranjem crnog omotača oko skoro svih Kundalini chakri. Ovisno o naravi pojedinca, pojedine chakre su dominantne ili u upijanju ili u prenošenju određenih valova. Te chakre, koje su inače same po sebi slabe u upijanju ili u prenošenju pojedinih valova, još više slabe ako su izložene radnjama u kojima dominira Tama. U slučaju Siddhartha-e, Manīpūr chakra je  bila slaba, postala je još manje aktivna što je povećalo omotač crne negativne energije oko nje.

Aktivnosti Swādhishthan i Mūlādhār chakri su se pojačale kako bi se mogle suočiti sa Tama-dominantnim procesom.

4.6 Ādnyā chakra se smanjila zbog prelaska u nirgun stanje nakon što je zamahnuto uljanom lampom te zbog stvaranja omotača crne energije nakon rezanja torte

Pitanje: Nakon što je Siddhart proslavio rođendan na oba načina, mahanjen uljanom lampom i rezanjem torte, aktivnost gornjih četiriju chakri se smanjila. Međutim, aktivnost njegove Ādnyā chakre se najviše smanjila. Koji je razlog tom ishodu?

Odjel za suptilnu percepciju: Utjecaj negativne energije je bio prisutan u Siddharth-ovoj Ādnyā chakri.

Nakon mahanja uljnom lampom: Negativne vibracije prisutne u Siddharth-ovoj Ādnyā chakri pokušale su omesti proces upijanja Chaitanya-e koja proizlazi mahanjem lampe. Da bi prevladala ova ometanja chakra je prešla u nirgun stanje. Ovo se prikazalo na DDFAO-vom uređaju kao smanjenje aktivnosti.

Nakon rezanja torte: Rezanje torte je tāmasik radnja, okruženje je bilo zagađeno Raja-Tamom. Zbog toga, napadi negativne energije iz okruženja su se povećali. Dakle, chakra je bila prekrivena crnom energijom i postala je neaktivna.

5. Zaključak

5.1 Radnje koje činimo utječu na nas

Svaka od radnji koje činimo utječu na nas i naše okruženje. Tāmasik radnje čine nas i naše okruženje tāmasik, dok sāttvik radnje u nama i okruženju stvaraju sāttviktu. Kada god netko nešto učini ili se ponaša na određen način to rezultira fizičkom ili psihološkom posljedicom u umu. Na primjer, zajednička radnja proslave rođendana nam donosi sreću i radost. Međutim, rijetko uzimamo u obzir posljedice na duhovnoj razini. Kao što nam je pokazalo duhovno istraživanje, naizgled jednostavne radnje mogu imati snažan utjecaj na nas i na naše okruženje i na duhovnoj razini.

5.2 Štetno djelovanje proslave rođendana rezanjem torte

Većina djela koje radimo lišena su duhovnosti i pružaju nam zadovoljstvo u kojem dominira Tama komponenta. Proslava rođendana rezanjem torte je čin u kojem dominira Tama jer u sebi sadrži Tama radnje kao što su upaljene voštane svjećice na torti, puhanje istih, rezanje torte sa nožem itd. i zato negativno utječu na okruženje i na ljude koji se u njemu nalaze. Dakle, Kundalini chakre tih ljudi postaju manje aktivne, odnosno postaju aktivnije za upijanje Tama komponente. Samo Sattva komponenta čini naš život sretnim i blaženim.

5.3 Dobrobiti od sattvikte (sāttviktā-duhovna čistoća) proslavom rođendana uz mahanje uljane lampe

Kao što je vidljivo sa slika iz odjela za suptilnu percepciju, proslava rođendana uz mahanje uljne lampe smanjuje Tama komponentu u našim Kundalini chakrama te one postaju aktivne.

5.4 Važnost odjela za suptilnu percepciju za potpuno razumijevanje fenomena

Pristup odjelu za suptilnu percepciju je bio bitan kako bi shvatili prave razloge smanjenja aktivnosti Siddharth-ove Ādnyā chakre. DDFAO-ova oprema izvijestila je smanjenje aktivnosti u Ādnyā chakri u oba eksperimenta, ali uslijed različitih raloga – premještanje u nirgun stanje uslijed mahanja uljne lampe te stvaranje crne energije zbog rezanja torte. To nam pokazuje koliko je bitno imati pristup odjelu za suptilnu percepciju kako bi dobili kompletna saznanja za razumijevanje fenomena.

Molimo pogledajte naš članak: Komentari o ograničenjima opreme.

5.5 Vrijednost suptilnog znanja za svakodnevni život

Većina nas nema tu privilegiju da nam tragatelji iz odjela za suptilnu percepciju pruže uvid u posljedice svakog našeg postupka. Dok odrađujemo svakodnevne aktivnosti, pod pretpostavkom da činimo djela na najbolji mogući način za nas i za naše okruženje, gledajući sa duhovne perspektive moguće je da se to tako i ne događa. SSRF ima cijeli odjeljak posvećen temi sāttvik život, koji nam za početak može biti osnovni vodič.

Međutim, bilo bi dobro znati, u svakom trenutku, živimo li takav život. Najbolji način za razvijanje osjetila šestog čula je početi shvaćati duhovne posljedice naših radnji i postupaka te poduzimati redovite duhovne mjere u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse.

Dok radimo na taj način, pomažemo kako drugima tako i sebi u dobivanju duhovne dobrobiti ne samo za rođendane nego i svaki dan.