Primjer Božanskog znanja

Sljedeće informacije predstavljaju Božansko znanje koje je primila tragateljica Fundacije za istraživanja zasnovane na duhovnoj znanosti Mrs. Janhavi Ramesh Shinde. Jedna od osobitosti primljenog Božanskog znanja Mrs. Janhavi je vrlo visoka kvaliteta primljenog znanja, od samog početka, za razliku od kvaliteta drugih tragatelja koji su u početku primali jednostavno znanje.

Božansko znanje o duhovnim bojama (duhovne boje odnose se na Božanske boje)

 1. Sposobnost poimanja duhovnih boja: Jednako, kao što svi fizički objekti (na primjer: namještaj) i ljudi imaju određenu fizičku boju, tako i svaki suptilni objekt u Univerzumu ima određenu suptilnu boju. Na primjer- Božanska energija, Božanska svjesnost (chaitanya), Blaženstvo, Mir, tri osnovne suptilne komponente Sattva, Raja i Tama, svaki Božji princip, sve ima svoju suptilnu boju. Ove duhovne boje nevidljive golom oku, mogu se vidjeti pomoću suptilne percepcije. Duhovnom praksom povećava se duhovna razina tragatelja, i on počinje vidjeti suptilne boje iz atmosfere kao dio svojih duhovnih iskustava. U početku, duhovne  boje vidljive su samo na trenutak, ali kasnije, ovisno o potrebi, tragatelj ih vidi duže i boje su jačeg intenziteta.
 2. Sličnosti: Sličnosti između duhovnih boja i drugih boja sa originalnom bojom (na primjer: boja lista).
Boje
Postotak
Kemijska 5
Kompjuterska 10
Prirodna 15
Duhovna 100
 1. Osobine duhovnih boja
 1. Jedinstvenost: Ove boje su Božanske i ne mogu se reproducirati  kemikalijama ili kompjuterskim tehnikama.
 2. Duhovne boje su transparentne i isijavaju: Duhovne boje su transparentne i sjaju vlastitim sjajem. Nastaju od blistavih čestica i svaka čestica je ispunjena Božanskom svjesnosti (Chaitanye).
 3. Ako na primjer, žlica puna duhovne boje sadrži 100 jedinica vibracija onda i svaka čestica također sadrži 100 jedinica vibracija.
 4. Duhovne boje su povezane s elementom Apsolutne Vatre.
 5. Duhovne boje ne zahtijevaju oblik. Materijalnim bojama je potreban oblik. Ako bi duhovno iskusili neki Božanski princip na nekoj slici ili crtežu, značaj oblika je 95% dok je značaj boje 5%. Ovo međutim ne važi za duhovne boje, jer one same  nose i Božanski princip. Na primjer: princip Boga Rama (Bog Rama je aspekt Boga koji ima sljedeće Božanske principe: 20% Stvaranja, 50% Održavanja i 30% Razgradnje) javlja se u plavoj duhovnoj boji. Nije potrebno imati oblik Boga Rama. Nasuprot tome, samo ako je oblik Boga Rama na slici točan, u sliku se spušta i Njegov princip. Ako su i oblik i boja točni, princip Boga Rama biti će privučen u većoj mjeri.
 6. Objekti u duhovnim bojama ne bacaju sjenu. Materijalna boja, ima više različitih nijansi, od svjetlije do tamnije. Na primjer, dublje brazde na licu su tamnije dok su plitke brazde svjetlije. Kod duhovnih boja nema sjena, jer su one suptilne. Kada svjetlo padne na materijalni objekt, ono pravi sjenu i tako nastaju razne nijanse boja. Suptilni objekti sjaje vlastitim sjajem i uslijed toga nemaju sjena ili nijansi, kao ni Božanstva, jer isijavaju svjetlost.
 7. Duhovne boje ne miješaju se međusobno: miješanjem dviju materijalnih boja nastane treća. Međutim, kada su dvije duhovne boje zajedno zadržavaju svoju osobnost. U vezi sa ovim, tragatelj SSRF-a Mr. Kailash imao je duhovno iskustvo. „Tijekom nedjeljnog duhovnog sastanka (Satsanga) primijetio sam kako slike Njegove Svetosti Dr. Athavalea  emitiraju žutu boju, a iz Njegovog srca isijavala je plava boja, rasipajući se po cijeloj sobi. Ove boje su, međutim, bile jasno odvojene i nije se vidjela zelena boja (miješanjem žute i plave boje obično nastaje zelena). Moj je um bio ispunjen Blaženstvom. – tragatelj umjetnik Mr.Kailash, India.
 8. Stvaranje duhovnih boja: Duhovne boje se stvaraju iz suptilne bijele boje. Suptilna bijela boja nastaje od elementa Apsolutne Vatre. – Mrs.Janhavi Shinde, 15. rujna 2005. u 15.30 sati.