Kак работи молитвата

Резюме

В тази статия ще направим преглед на това как работи молитвата. Има два вида молитви – за светски ползи и за духовен растеж. Съответно, на молитвите се отговаря от различен аспект на Бога. Духовните изследвания показват, че дори негативните енергии могат да отговорят на молитвите и то в наша вреда! Духовното ниво е единственият и най-важен фактор за гарантиране, че на нечии молитви ще бъде отговoрено. На молитва за световен мир, въпреки че е благородна мисъл, най-вероятно няма да бъде отговорено поради липсата на духовно ниво на молещите се хора. Парадоксално е, че хората, които наистина могат да повлияят на промените и то само с една молитва са Светците, но за тях молитвата няма голямо значение, защото са постоянно в пълно съответствие с Божията воля и не я виждат като отделена от Своята воля. И на края, положението, в което се молим, също допринася за това дали молитвата ще бъде чута, или не.

1. Въведение в механизма на молитвата

Когато се сблъскват с трудни или непреодолими ситуации в ежедневния живот, като загуба на нещо ценно, нелечимо заболяване, големи финансови проблеми и др. хората се молят на Бог или на един аспект от Него, известен също като божество. Това са молитви с материални или със светски очаквания.

Търсачите на Бога, чиято основна цел в живота е духовен растеж, също се молят редовно на Бога, но не само в трудни ситуации, а дори и в ежедневни ситуации. Молитвите, обаче, не са за светски очаквания, а за тяхното духовно израстване и се казват като част от духовната им практика.

Тази статия обяснява механизма на това как се отговаря на двете разновидности на молитвите.

За да разберете по-добре тази статия, моля прочетете:

 • Определение за молитва
 • Каква е разликата между молитва с очаквания и без очаквания?

Важно е да се отбележи, че когато има някакъв проблем или трудност в живота, основната причина може да бъде физическа, психологическа или духовна по естество. Проучване, направено от SSRF, показва, че причината на до 80% от проблемите в живота е в духовното измерение. Съдбата и починалите предци са два много важни фактора в духовните причини за проблемите в живота.

2. Как се отговаря на молитвите? Какъв е механизмът?

2.1 Кой отговаря на молитвите ни?

 • Следната диаграма показва кой отговаря на нашите молитви в зависимост от вида на молитвата. Като цяло, молитва се различава според духовното ниво на човек. Например, лицето, което е на духовно ниво от 30% по-често ще се моли за светски неща. Лице, което е на духовно ниво от 50% по-често ще се моли за своя духовен растеж. Съответно, молитвите се отговарят от различни неосезаеми енергии във Универсума. Интересното е, че дори и негативните енергии отговарят на молитвите в случаите, когато молитвата е за вреда на някого или е с цел лицето да бъде поставено под тяхно влияние след като са изпълнили желанието му. Например, както е показано на схемата по-долу, на човек , който се моли за смъртта на друг човек, ще бъде помогнато от негативно неосезаемо същество от 4-ти район на Ада (Патал). На молитви за светски ползи обикновено се отговаря от по-ниски божества или по-ниски положителни енергии. На молитви за духовен растеж се отговаря от божества и положителни енергии с по-високо ниво.

2-BG-Who-answers-prayers

 • Когато извършиме молитва с очакване (като например да получим работа или за оздравяване) към Бог или към определено божество, на нашите молитви, както е обяснено по-горе, отговарят божества положителни енергии от по-ниско ниво. Нека вземем за пример човек, който силно се е молил за работа. Ако съдбата на този човек е да бъде без работа в продължение на пет години, то тогава положителната енергия или божеството от по-ниско ниво може да отговори на молитвата чрез отлагане на тези пет години без работа за по-късен етап в живота на човека. Следователно, човекът все пак трябва да мине през този етап да бъде безработен. (Това се случва, защото независимо от всичко, човек трябва да изживее своята съдба, а съдбата може да бъде преодоляна само чрез извършване на духовна практика).
 • Понякога божествата от по-високо ниво също могат да помогнат на търсача за проблем от светско естество, ако се причинява пречка в духовния му растеж.

2.2 Как са отговорени молитвите?

 • Когато едно лице се моли, той/тя се сеща за Бог усилено и има близък диалог с него за проблемите, които са много близо до сърцето му/и. По закона за отразеното действие, Бог също се чувства по-близо до него/нея.
 • Молитвите имат способността да активират божествени принципи (аспекти на Бога) във Универсума. И най-неосезаемите честоти се образуват когато някой изразява благодарност заедно с молитвата. Тези честоти са в състояние не само да активират, но и да докоснат божеството, затова божественият принцип се активира по-бързо. Това активиране на божествения принцип (аспект на Бога) резултира в изпълнение на молитвите. Божествата довеждат до изпълнение на молитвите чрез силата на решителността. Вижте статията Кой е божество?

  Пример за молитви, последвани от благодарност:

  • Господи, моля те позволи да получа тази работа, наистина ми е необходима. Господи, аз съм ти благодарен за предоставената ми мисъл да се помоля.
  • Господи, позволи ми всички дейности в днешния ден да изпълня като своя духовна практика. Боже, благодаря ти, че ми даде тази мисъл и чрез мен произнесе тази молитва.
 • Молитвите привличат неосезаемите божествени честоти към човек и в резултат на това, Раджа-Тамата около него се унищожава. По този начин в заобикалящата среда човека става сравнително по-сатвик. Тъй като основният неосезаем Сатва компонент в околната среда се увеличава, мислите на човек биват ограничени и също стават сатвик. Това е така, защото умът се влияе от външната среда.​
Обвивката (коша) е по-финото, неосезаемо и мощно покритие на всеки компонент на неосезаемото тяло. Така жизненото, менталното тяло, каузалното тяло (интелект) и супракаузалното тяло (неосезаемо его) имат свои отделни обвивки около себе си
 • За по-подробна информация за жизненото и менталното тяло, вижте статията “От какво се състоим?
 • Молитвата увеличава частиците на основната неосезаема Сатва компонента в жизненото тяло (прана-деха) обвивка. Когато изразяваме благодарност, частиците на основната неосезаема Сатва компонента в обвивката на менталното тяло (манодеха) се увеличават. Така молитвата, съпроводена с благодарност, допринася за духовно пречистване на обвивката на жизненото и менталното тяло. Заради духовното пречистване на жизнената и ментална обвивка на тялото, впечатленията в двете обвивки започват да бъдат унищожавани. Тъй като впечатленията се намаляват, мислите за себе си са сведени до минимум и привличането към светските неща намалява. Това води до увеличаване на желанието за Бога и копнеж да се слеем с Него. Също така, тъй като и двете обвивки се пречистват, негативните енергии не могат да влязат в тялото. Вижте статията за това как песнопеенето помага за очистване на впечатленията в ума ни.Когато се молим, ние приемаме нашата неспособност да решим проблема си и по този начин, тъй като се виждаме “ниско “, нашето его намалява. При намаляване на егото има временно увеличение на духовното ниво. Това води до временно увеличаване на основната неосезаема Сатва компонента. Освен това, изразяването на благодарност, създава чувство на смирение в нас има още по-голям положителен ефект върху нашето духовно ниво. Така нашето общуване с Бога се увеличава.Това увеличение на основната неосезаема Сатва компонента увеличава способността ни да преодолеем или понесем проблема.

3. Кога нашите молитви имат ефект?

В нашия живот 65% от събитията са определени от съдбата. Съдбовните събития са събитията, върху които нямаме никакъв контрол. Моля, прочетете статията за съдба и свободна воля.

Съдбовните събития, добри или лоши, са задължителни в живота ни. Лошите съдбовни събития могат да бъдат болест или лош брак. Средностатистическият човек обикновено се моли на Бога тогава, когато му се случат лоши неща. Тoй се моли на Бога за облекчаване на лошото събитие. Въпреки това, ние откриваме, че на молитвите ни не винаги се отговоря. Вижте статията: Съдбата като духовна първопричина за трудностите в живота.

Какъв е законът тогава? Кога молитвата може да премахне лошото съдбовно събитие, така че то изобщо да не се е случи или да бъдем защитени от него?

Обикновено се случва следното:

 • Ако молитвата е по-силна от силата на съдбовното събитие, тогава молитвата ще бъде чута.
 • Ако силата на съдбата е по-силна от молитвата, последната ще бъде чута само частично или изобщо няма да бъде чута.

4. Какво решава ефективността на една молитва?

Следните фактори допринасят за ефективността на молитвата:

 • Духовното ниво на човека, който се моли – колкото по-високо е духовното ниво, толкова по-ефективна е неговата молитва.
 • Качество на молитвата – дали молитвата е механична, искрена или с духовна емоция (бхав) от търсача.
 • За кого е една молитва (т.е. дали за себе си или другите) – Когато се молим за другите, духовната сила, която е необходима е много повече. Колкото по-голям е броят на хората в обществото, за които се молим, толкова по-голяма е духовната сила, която се изисква, за да се постигне желаният резултат. Само Светците от по-висш порядък могат да извършат промяна в обществото.
 • Eгo – Ниското его допринася за ефективността на молитвата.
 • Каквa молитвена поза (мудра) използва човек? Това се превръща в основен фактор за по-голямата част от хората, както по-горе изброените фактори са в по-малка степен в повечето хора.

4.1 Духовното ниво на човек и молитва

Духовното ниво на човекa, който се моли е един от основните критерии, които определят ефективността на молитвата.

 • За търсачите над 60% духовно ниво, молитва не се изисква. Те действат чрез духовната емоция / чувство “Нека всичко се случи според Божията воля.” Те всъщност усещат, че всичко в живота им се случва и е предвидено от Божията благодат. Техният ум постоянно е в състояние на благодарност към Бога. След като постигнат това състояние, молитвата не е необходима.
 • Молитвите на хората, които са на духовно ниво под 30% нямат духовна сила и в най-добърия случай те получават само психологическа полза. Причината за това е, че егото им е твърде голямо, за да може молитвите им да могат да достигнат до Божествения Принцип.
 • От това можем да видим, че молитвите имат най-голям ефект при хората, чието духовно ниво е между 30 и 60%.

Вижте статията “Разпределение на населението в световен мащаб според духовното ниво“.

От време на време чуваме призива на някои хора да се съберат и да се молят за световния мир или за благородна кауза като например намаляване на глобалното затопляне. От гледна точка на реалните резултати, в най-добрия случай са психологически усилия. Това е така, защото основните събития от световен мащаб имат силна духовна основа и може да се преодолеят само с духовни усилия на високо развити същества като Светци от по-висш порядък. Дори ако милиони хора (от средно духовно ниво) се съберат и да направат същата молитва за светско събитие, това е равносилно на много мравки да се опитват да вдигнат един камък .

Забележка: Някои хора могат да мислят, че ако Светците могат да повлияят на глобалната промяна, тогава защо не дирижират световен мир или намаляване на глобалното затопляне? Парадоксът е, че въпреки че Светците имат духовна сила да влияят върху световните събития, те имат духовната емоция, че само Бог знае най-добре. Също така, тъй като те са в “състояние на наблюдаване” (сакшибхав), поради самото си естество не се намесват в Божия план и са в пълно съответствие с Него. Те имат пълното съзнание, че всичко се случва според Божия план и индивидуалната и колективна съдба. (Съдбовните събития са тези събития, които ни се случват в живота заради нашите дела от миналото, било от този или от предишни животи.)

5. Коя е най-добрата поза за молитва?

Чрез духовни изследвания, SSRF е определила и препоръчва следната мудра или поза, която е най-благоприятна за получаване на най-голяма божествена енергия чрез молитва.

Следните рисунки, изработени чрез неосезаемо знание показват два етапа в тази мудра и какво всъщност се случва на духовно ниво когато човек се моли.

5.1 Обяснение на първата позиция за молитва

BG-Stage1-prayer-mudra
Първият етап на тази мудра е повдигане на ръцете в молитва с палците нежно докосващи средата на челото или Челната чакра (Аднячакра) (духовния енергиен център в средата на челото). Най-добре е да се започне молитва, след като сме в това положение.

Когато свеждаме главата си в това молитвено положение, то събужда духовната емоция на предаване в нас. Това, от своя страна, активира съответните неосезаеми честоти на божества от Универсума. Тези божествени честоти идват през пръстите ни, които действат като рецептори. След това тези Божествени честоти продължават да се насочват в нашето тяло чрез палците до Челната чакра. Резултатът е увеличаване на положителната духовна енергия в нас, което ни кара да се чувстваме леки или ни дава облекчение от симптомите на физическо или психическо неразположение.

5.2 Обяснение на втората позиция за молитва

BG-Stage2-prayer-mudra

След завършването на молитвата, човек трябва да застане във втората мудра, така както е показано на по-горе на рисунката, изготвена чрез неосезаемо знание. Това означава, че вместо веднага да спуснем ръцете след молитвата, трябва да ги сложим в средата на гърдите по такъв начин, че дланите да докосват гърдите. Това улеснява процеса по напълното усвояване на Божественото съзнание (Чайтаня) на Божествения принцип. Така Божественото съзнание на Божествения Принцип, което първоначално е влезнало във върховете на пръстите, сега също идва до областта на гърдите, където е разположена сърдечната чакра (Анахата чакра). Както и Челната чакра, Сърдечната чакра също получава Сатва честоти. С докосването на китките до гръдния кош, Сърдечната чакра се активира и спомага да се попият повече Сатва честоти. Когато е активирана, Сърдечната чакра събужда духовната емоция и ангажираност на търсача.

В този етап на молитвената мудра човек трябва да бъде насочен към себе си и да се наслаждава на преживяването да бъде в Божието присъствие.

5.2.1 Правилна позиция на главата докато се молим

5-BG-Prayer-position

BG-Prayer-position-in-focus

Забележка:

 • Тялото трябва да бъде извито, а не изправено.
 • Пръстите трябва да бъдат успоредни на челото. Пръстите не трябва да бъдат вдървени, а спокойни.
 • Пръстите трябва да се докосват един до друг – не разделени.
 • Палците трябва леко да докосват областта на Челната чакра.
 • Ръцете трябва да бъдат леко поставени една до друга с минимално разстояние между дланите. В случай на търсачи на духовно ниво над 50% не е необходимо пространство между дланите.

5.3 Когато се молим с духовна емоция

Следващата рисунка, изготвена чрез неосезаемо знание показва какво се случва когато човек на 50% духовно ниво се моли с духовна емоция. Основното нещо, което трябва да се отбележи, е че хората в района също извличат полза от достъпа на това лице до Божественото съзнание. (Вижте частта от рисунката, изготвена чрез неосезаемо знание, което показва 5% от честотите на Божественото съзнание, които се предават извън тялото.) Ето защо много често се наблюдава, че когато хората се молят с духовна емоция, духовната емоция в останалите, които са в близост също се активира.

7-BG-Praying-with-sp-emotion

5.4 Това означава ли, че всеки път когато се молим трябва да заемем определена позиция?

Ако някой е на по-високо духовно ниво (над 50%), божествени неoсезаеми (нематериални) честоти започват да се получават директно чрез Брахмарандхра. Брахмарандхра е неосезаем отвор над коронната чакра (сахасрарачакра) ( според духовната наука Кундалини йoга), която има достъп до Универсалния Ум и Интелект. Този неосезаем отвор е затворен при хора с по-ниско духовно ниво. Основният фактор, който помага за откваряне на Брахмарандхра е по-ниското ниво на егото. Когато сме в тази фаза на нашия духовен растеж , необходимостта от молитвената мудра както е обяснено по-горе става по-малка и по-малка.

Въпреки това, ако дадено лице на духовно ниво между 50% и 80% допълва молитвата си с препоръчителната мудра, тогава той получава полза от допълнително Божествено съзнание. Тази допълнителна полза е 30% повече в случай на човек на 50% духовно ниво и пропорционално става по-малка и по-малка с нарастването на духовното ниво.

Тъй като повечето хора не са на високо духовно ниво, те не са в състояние да получат Божествени честоти чрез Брахмарандхра. Повечето хора (30-60% духовно ниво), обаче, могат да получават фините честоти чрез върха на пръстите си (макар и в много по-малка степен), тъй като върховете на нашите пръсти са много чувствителни към получаване или изпращане на неосезаемата енергия. За хората на това ниво е най-добре да използват мудра положението за молитва предложено по-горе когато се молят. При равни други условия молейки се и използвайки препоръчаната мудра по време на молитва, човек би добавил 20% ефективност към нея.

5.5 Сравнителна ефективност на молитвените позиции

По-долу са показани различни положения на ръцете по време на молитва. Извършвайки духовни изследвания на различните положения на ръцете (мудри) по време на молитва, стигнахме до следните заключения за ефикасността на молитвата:

Ефикасността на различните видове молитвени пози

Молитвeна поза Сравнителна духовна полза1 Ниво на достъп до положителна енергия2 Количество достъп  до положителна енергия3 Намеса на негативни енергии4
1 8% Високо 30% 2%
2 4% Седно 10% 4%
3 2%  Ниско 5% 5%
4 2%  Ниско 5% 5%

Бележки под линия:

 1. Ниво от 100% означава получаване на пълна духовна полза, която довежда до познание на Бога.
 2. Ниво на проявяване на Божествения принцип, т.е. Божествата от висшето, средното и ниското ниво.
 3. Процент на достъп до Божествения принцип.
 4. Това показва възможността за нарушаване на негативните енергии на молитвата и намаляване на вярата в търсача. Отрицателните енергии пречат на молитвата, за да не бъде тя чута и така нарушават вярата на търсача.

Опитайте сами да направите неосезаем експеримент, в който казвате същата молитва във всяка от горепосочените мудри поотделно.

В някои случаи, хората се държат за ръце и се молят. Това не е духовно здравословна практика, защото ако лицето до нас е под влияние на негативни енергии, има голяма вероятност черната енергия да бъде прехвърлена на нас.

Вижте статията на “Каква част от населението на света е засегната от негативните енергии?

6. Най-важните изводи за механизма на молитвите

 • Духовното ниво на човек най-общо определя дали един човек се моли за духовно израстване или за светска полза. В зависимост от вида на молитвата, божества от по-високо или по-ниско ниво отговорят на молитвите на човека.
 • Духовната емоция, с която някой се моли, има положително влияние върху ефективността на молитвата.
 • В зависимост от това какъв тип мудра се използва, ползата, която човек получава чрез молитвата може да се различава.
 • При равни други условия, използването на препоръчителните мудри (положения) за молитва помага за увеличаване на шансовете молитвата да бъде чута с 20%.
 • Молитвите, казани от хора с по-ниско духовно ниво, за неща, които засягат широк кръг от населението като световния мир или намаляване на глобалното затопляне, нямат ефект.
 • Когато човек изрази благодарност заедно с молитвата, това помага за увеличаване на нейната ефективност.