Значението на молитвата

Един от важните критерии за духовен растеж е степента на разграденост на ума, интелекта и егото. (Виж бележка под линия 2 по-долу)

Факта, с който всички се сблъскваме от раждането – че имаме родители, учители, приятели – допълнително развива нашите пет сетива, ума и интелекта. В днешния свят, много внимание се отделя на външната красота, личността, големината на заплатите, кръга от приятели и др. Никога не ни се казва, че целта на живота е да преодолеем себе си и да се слеем с Бога в нас.

Когато започваме с духовната практика, трябва да забравим това, което сме научили през годините на обуславяне – че трябва да да се съсредоточим върху нашите пет сетива, ума и интелекта. Молитвата е важен инструмент, с помощта на който можем да намалим разчитането на своите пет сетива, ум и интелект и да забравим наученото в годините на обуславяне.

Самият акт на молитва означава, че човекът, който се моли, счита силата на този, на когото се моли, за по-голяма от своята. Затова чрез молитвата човек изразява безпомощност и всеотдайност и моли за помощ. Това е удар по егото на индивида, тъй като молитвата предполага, че някой търси помощ от по-висш разум и интелект, отколкото да разчита на своите собствени. По този начин, като се молим често, с времето ние растем духовно, разграждайки нашите ограничени ум, интелект и его и получаваме достъп до възвишените Универсален ум и интелект.