ENG_FAQ-button

Често задавани въпроси за духовното изцеление

> За тези, които искат изцеление от други

В: Как да изберем изцелител?

Най-добро изцеление човек може да си направи чрез редовна духовна практика и средства за духовно изцеление, направени на нас. Все пак, ако трябва да се потърси помощта на изцелител, тогава нещата по-долу може да се имат предвид при избора на духовен изцелител:

 • Изцелителят трябва да бъде над 50% духовно ниво
 • Най-добре е да изберете изцелител, който не го прави за слава или пари, но има истинско желание да помогне на хората да преодолеят проблемите си.
 • Изцелителят трябва извършва духовна практика под водачество на Светец или Гуру. (Моля, имайте предвид, че има строги насоки за това, кой може да се счита за Светец или Гуру.)
 • Ако човек намери изцелител, който не отговаря на тези критерии, вероятността от негативна енергия да изцелява чрез него или нея е висока.

Наред с посочените по-горе критерии, би било по-добре да изберете изцелител, който също има следните характеристики.

 • Има силен подчертан фокус върху духовното израстване.
 • Духовна практика на духовният изцелител е необходимо да отговаря на шестте основни принципа в духовната практика.

Въпреки това, да се знае дали изцелителят отговаря на тези критерии е възможно само чрез активирано шесто чувство способност. Така че, това е извън възможностите на средния човек. Извършване на духовна практика, съответстваща на шестте основни принципи в духовната практика гарантира развитието или активиране на шесто чувство на човек.

В: Дали е добре, ако платим?

Добре е да се плати за духовно изцеление. Въпреки това, сумата, искана от изцелителят трябва да бъде скромна и в съответствие с задоволяване на основните жизнени потребности на изцелителят или за по-нататъшно разпространение на духовните изцелителни средства в определена духовна практика.

Важната точка е намерението на изцелителя да не бъде фокусирано на печелене пари или слава.

В: Може ли да си навредя по някакав начин, ако духовното изцеление е направено неправилно?

Краткият отговор е, да. По-долу са някои от начините, как може да бъде вредно:

Изцелителите, които търсят слава и богатство, и са на по-ниско духовно ниво е най-вероятно да бъдат цели на духове. Духовете от по-високите нива използват тези дефекти и привързаности в духовния изцелител за да му повлияят и да го обладат. Обладането е неосезаемо и нематериално и изцелителят не би ни имал и най-малка представа, че той е контролиран от дух. Следователно, то остава незабелязано. След като те обладат изцелителят, те първоначално облекчават симптомите на лицата, лекувани с изцелителят през тяхната духовна сила, за да получат своята вяра, но също така се влеят черна енергия в третираните лица.

Ако изцелителят не разполага с напреднало шесто чувство, няма да бъде в състояние да разпознава разликата между позитивното и негативното в неосезаемият свят. Следователно, докато изцелителят може да мисли, че той канализира енергия от духовни водачи, той в действителност изцелява с черна енергия на духове, представяйки се за духовни водачи. Така че, въпреки че първоначалните симптоми могат да бъдат излекувани, за да получат вярата на пациента, дългосрочните ефекти са доста вредни.

В: Какво да направим, за духовно изцеление на нашите близки, ако те самите не искат да използват духовни мерки?

Много е трудно да убедите някого, ако те са категорични, за не предприемане на духовни средства за изцеление. Въпреки това, следните са някои точки, които можем да имаме предвид, когато любимите хора не са склонни да предприемат средства:

 • Прочетете статията на принципите на духовно изцеление, така че да можете да им пренесете, науката зад духовните средства за изцеление. Обяснете им, на интелектуално ниво, защо те трябва да се предприемат духовно средство. Това може да помогне за преодоляване на всяко нежелание от тяхна страна.
 • Молете се, че всяко черно покритие от духа бъде отстранено от интелекта на обичания човек, така че той да може да послуша съветите ви. Духовете често покриват интелекта на човека, който обладават с черна енергия, като по този начин замъгляват капацитета за вземането на решения.
 • Като правило, ние ви предлагаме да им го кажете максимум три пъти в три различни поводи. След това, то е до тях.
 • Помнете, че в крайна сметка това е според съдбата, дали човек има смисъл да слуша. Ако нечия съдба е тежка, в повечето случаи те няма да имат мисълта да слушат, като по този начин преминават години на болка. Всички ние сме на нашето собствено духовно пътуване и ако можем да помогнем на другите в техния духовен растеж, то трябва. Въпреки това, ако не слушат въпреки многократните искания, тогава е най-добре да поддържаме самостоятелна философско виждане за ситуацията (колкото и трудно да е). Това да не слушат се дължи предимно на съдбата на нашия обичан човек да не слуша и да изпитва болка.

> За практикуване на духовно изцелителните средства на себе си

В: Как да тълкуваме ефекта на духовните средствa за изцеление?

Освен ако някой има много силно напредналo допълнително сетивното възприятие (ЕСВ), или шесто чувство, много е трудно да се интерпретира специфичния ефект на духовното средство за изцеление. Това е така, защото без напреднало шесто чувство, е трудно да възприемам истинската причина зад това, което ние преживяваме по време на духовно изцеление. Например, две лица, които са изцелявани с помощта на Светия пепел (Вибути) могат да получат напълно различни преживявания.

 • Лицето, засегнато от дух, може да изпита дистрес. Това е така, защото духът в човека преживява дистрес, тей като Божественото съзнание (Чайтаня), излъчвана от Светия пепел започва да се бори с негативизма от духа.
 • Лицето, което не е засегнато от негативна енергия, може да има усещане за лекота благодарение на положителните вибрации, идващи от Божественото съзнание на Светия пепелта.

Друг аспект е, че духовете от по-висш порядък могат да издържат на влиянието на Божественото съзнание за по-дълъг степен, по този начин може да се окаже, че средството не действа. Те могат също така да покажат илюзорни ефекти за да дадат на лицето фалшиво чувство, че нещата работят или не работят.

В: Как мога да разбера дали изцелението е работило?

Можем да предположим, че изцелителното средството е работило, когато видим силна взаимовръзка между началото на духовно изцелителния третман и намаляването на симптомите. Например, ние сме имали един човек, страдащ от спазми. Когато той започне да песпопее, спазмите намаляват веднага. Когато спира да песнопее, спазмите отново избухват. Това е проблемът, пред който той е бил изправен в продължение на много години и никакво медицинско лечение не помогнало. Тук, то замина веднага и нямаше какво да предложи някаква друга причина за утихване на спазмите.

В някои случаи, ефектът от изцелението може да е по-фино и субективно, когато човек вижда качествено подобрение в живота му и намаляване на негативното мислене.

Повечето хора се интересуват само от симптомите, които се лекуват. Те не са наясно с духа или предака, който ги тревожи, и който в действителност е коренната причина за симптомите им. Да се унищожи духът е далеч по-трудно, отколкото намаляване на симптомите, като екзема или спазми, които са предизвикани. Духовната практика е единственият устойчив начин за преодоляване на проблемите в коренн ониво т.е. атака на духа.

В: Колко дълго трябва да го правя духовното средство за изцеление всеки ден?

В зависимост от вида на използваното средство за духовно изцеление, човек трябва да се реши времето на ползване. Най-добрият вид на средство за духовно изцеление е духовна практика. Други средства могат да бъдат използвани, за увеличаване на вашата духовна практика за ускоряване на релефа.

Препоръчително е, духовните средствата за изцеление да се извършват ежедневно на периоди, в зависимост от тежестта на симптомите.

 • При леки страдания, човек може да предприема средства за духовно изцеление (т.е. духовна практика или други видове) за 1-2 часа на ден в една сесия или в редица сесии.
 • Ако симптомите са умерени, може да се наложи да го прави за 3-4 часа или повече.
 • Ако тежестта е висока, моля, правете средствата за защита, за толкова дълго, колкото е възможно всеки ден.

Refer to “Обърнете се към “Как да разбера дали имам нужда от духовно изцеление?” За примери за леки, средни и тежки симптоми.

В: Колко дълго мога да продължa с духовното средство за изцеление?

След като симптомите са изчезнали, трябва да се продължи със средството в продължение на 2-4 месеца. Точно както в случая на инфекциозен бронхит, изчезването на кашлицата не означава, че болестта е изчезнала от белите дробове. Микробите, причиняващи бронхит и които пораждат кашлицата все още може да се задържат. Следователно, антибиотика, предписан за изкореняване на болестта трябва да бъде продължен за указания брой дни. По същия начин, дори и след като симптомите са изчезнали, влиянието на духа остава и по този начин средството трябва да бъде продължено за пълно излекуване. Един от факторите, които влияят на срока, в който лицето трябва да продължи със средството за духовно изцеление след излекуването, е времето, необходимо за лечението да се случи. Колкото по-дълго време е необходимо за излекуване, толкова по-дългро трябва да продължи трябва да и след лечението.

В: Колко време отнема излекуването?

Времето за лечение на проблем дължaщ се на духовни причини може да отнеме от няколко секунди до няколко месеца или години. Например, може да се получи освобождаване от сърбеж на кожен обрив веднага с прилагането на Светена вода (Тирта) и гомутра (урина от крава), ако то се дължи на заминал предък. Въпреки това, ако пристрастяването за цигарите се дължи отчасти защото му харесва на човек (т.е. в психологически) и отчасти на обладаността (т.е. духовно), би могло да отнеме толкова дълго, както една година на духовна практика, за да се преодолее този навик.

Времето необходимо за лечение, зависи от редица фактори.

 • Тежестта на съдбата на пациента
 • Интензивността на духовна практика
 • Духовната мощност на изцелителя
 • Силата на духа, атакуващ или обладаващ индивида
 • Сумата на личностни дефекти в лицето увеличават времето за лечение. Това е така, защото духовете използват тези дефекти на гняв, страх и емоционалност, за да изградят черни енергийни центрове в ума за лесно влизане.

В: Дали са от значение убежденията и вярата?

Да, вярата води до увеличаване на ползата. Обърнете се към статията за “Дали човек получава някаква полза, ако песнопее без вяра?

Всякакви въпроси, които може да имате, може да се поставят на нашето вход съоръжение. Отговорът ще бъде получен в рамките на два дни.