Издухване на Светия пепел от SSRF ароматните пръчици – изцелително средство

SSRF съветва продължаване на традиционното медицинско лечение заедно с духовни лечебни средства за лечение на физически и психични заболявания.

Читателите са посъветвани да вземат което и да е средство за духовно изцеление средство по своя преценка.

1. Въведение в Светия пепел като средство за духовно изцеление

Използване на Светия пепел (Вибути), получен от SSRF ароматните пръчици е много добро и удобно средство за самопомощ при духовно изцеление, което може да се използва лесно за получаване положителна енергия, както и облекчение от дистрес поради заминали предци и духове (демони, дяволи, отрицателни енергии и т.н.)

Обърнете се към раздела “Защо пепелта получена от SSRF ароматни пръчици е Свята“.

2. Как ние издухваме Светия пепел от SSRF ароматните пръчици като средство за духовно изцеление?

 

3. Как издухания Свят пепел, получен от SSRF ароматните пръчици работи?

Божественото съзнание (Чайтаня) в Светия пепел, получен от SSRF ароматните пръчици функционира на ниво на Абсолютен Oгън Принцип (Тежтатва). Когато той е издухан се допълва от Абсолютния Въздух Принцип (Ваютатва) и по този начин той функционира на още по-фино ниво. Това повишава неговата ефективност. Следователно той е в състояние да унищожи черната енергия в атмосферата, както и черните енергийни центрове, създадени в атмосферата.

Следният чертеж чрез неосезаемо знание показва точно това, което се случва в неосезаемото измерение, когато Светият пепел е издухан от лице на 40% духовно ниво, видяно през неосезаема визия. Веднага след като Светия пепел, получен от SSRF ароматните пръчици е издухан, положителната енергия в него се предава във всички посоки. Ако няма негативност или черна енергия на духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.), Светия пепел придава позитивност в атмосферата, в стаята и на хората в нея. Ако има някакъв негативизъм или черна енергия на духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.), частиците на Божественото съзнание и Божествената енергия (Шакти) имат неосезаема борба с черната енергия на духове (демони, дяволи, отрицателни енергии и др.) Това е показано на три етапа, както е показано на фигурата по-долу. Важен момент е, както неосезаемата битка се усилва, позитивността се увеличава, защото Бог доставя положителна енергия.

bg-Blowing-holy-ash-subtle

 

bg-Blowing-holy-ash-subtle-2

Виж неосезаема картина на Светия Пепел

3.1  Действие на Светия пепел след като е бил издухан на лице

1. Издухването на Светия пепел получен от SSRF ароматните пръчици придава положителна енергия на тези без дистрес от заминали предци или духове ( демони, дяволи, негативните енергии и т.н.).

2. Духовно изследване е показало че 90% от населението в света е засегнато от заминали предци или духове (демони , дяволи , негативни енергии и т.н.) в един или друг момент. Повечето хора по света са засегнати или обладани от предци или духове (демони, дяволи, негативните енергии и т.н.) от първия регион на Ада (Патал). В такива случаи, покритието от черна енергия, създадено около лицето е унищожено от духането на Светия пепел. По този начин, лицето, на което е издухан Светия пепел е облекчено от дистреса му.

3. За тези хора, които изпитват дистрес поради духове от втория регион на Ада нататък, черната енергийна обвивка създадена от духове ( демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) се отблъсква, но не и унищожава. Следователно дистреса, причинен от тяхната черна енергия се облекчава временно. Ако няма свежа атака от духовете ( демони, дяволи , негативните енергии и т.н.), облекчението може да бъде запазено. Но ако има друга атака, дистресът може да се повтори. В случаите, когато е налице повторение на дистреса, духане на Светия пепел трябва да се повтаря на всеки половин час, докато дистреса изчезне.

Издухането на Светия пепел може да се използва като духовно средство:

  • за получаване положителна енергия,
  • за облекчаване на физическите лица от техния дистрес поради заминали предци или духове (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.), чрез духане върху тях, или
  • за духовно пречистване на помещенията, чрез духане в помещенията.

Следното видео демонстрира ефекта на духането на Светия пепел от SSRF ароматните пръчици на духове, които са проявени в обладани лица. Духът реагира остро срещу Божественото съзнание в Светия пепел, тъй като причинява тежък дистрес на духа (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.). Редовната употреба на Светия пепел заедно с духовна практика в съответствие с шестте основни принципи тревожи духа (демони, дяволи, негативни енергии и т.н.) толкова много, че той трябва да напусне.