Стипца метод за премахване на уроки

Добавената полза от използването на стипца е, че човек също получава знание за формата на изтощителната енергия. Когато стипцата, която е използвана в ритуала се изгаря, излъчваните РаджаTaмa честоти кондензират, и от тяхната форма се установява степента на дистрес.

Какво ще ни трябва за изпълняване на този ритуал?

1-bg-evil-eye-ritual-alum

  •  Стъпка 1: Молитва

    • Молитвата трябва да се направи от лицето, на което се извършва ритуалът след предлагане поклон на Бог Марути: “Нека урока хвърлен на мен (казване на името си) бъде отхвърлен и нека (името на лицето, осъществяващо ритуала) не бъде засегнат от него.”
    • Лицето което изпълнява ритуала трябва да се моли на Бог Марути за предовратяване  на въздействие от негативна енергия върху него.
  • Стъпка 2: Заземете вашата позиция

Лицето, което е засегнато от негативна енергия, и на което се извършва ритуала трябва да седне на ниска дървена платформа или седалка с лице на изток, със свити колене и наведени към гърдите. Дланите трябва да са изправени нагоре и трябва да бъдат поставени на коленете.

2_performing-ritual

  • Стъпка 3: Извършване на ритуала

Стъпките трябва да бъдат следвани от лицето което извършва ритуала.

Застанете пред лицето. Вземете по едно парче стипца с големината на череша (вижте снимките по-долу) във всяка длан.

3_alum

След това затворете пръстите си в юмруци и прекосете юмруците си в предната част на тялото. Юмруците трябва да се преминават като знак за умножение.

4_alum

След това движете юмруците от главата до петите на засегнатото лице, в противоположни посоки и докоснете земята.

Ръцете се кръстосват само за начало. Когато започваме изпълняването на ритуала, ние трябва да разделим ръцете и едновременно с това да движим дясната ръка по посока на часовниковата стрелка от главата до петите, и лявата рака в обратна посока на часовниковата стрелка от главата до петите.

След докосване на земята, ние отново започваме като по-горе т.е. разделяме ръцете и едновременно с това движим дясната ръка в посока на часовниковата стрелка от петите до главата, и лявата рака в посока обратна на часовниковата стрелка от петите до главата.

Следното трябва да бъде произнесено при извършване на ритуала “Нека уроките хвърлени на него от посетители, духове, дървета, минувачи, място, бъдат отхвърлени и той бъде защитен от болести и наранявания”.

5_coal-method

 

  • Стъпка 4: Ефектите, наблюдавани след хвърляне на стипца върху гореща желязна плоча или жар

След ритуала, хвърлете парчетата oт стипца върху гореща желязна плоча или горящи въглени. Ако стипцата просто изгаря в рамките на секунди в аморфна купчина без да заземе специфична форма, то това означава че няма проблем.

Ако стипцата не поема никаква форма, но продължава да гори в продължение на дълго време след това, може да се заключи че изтощителната енергия е много мощна.

Ако стипцата приема форма на животно или птица, тогава може да се заключи, че духът (демон, дявол, негативна енергия и т.н.) измъчва човек чрез посредничеството на животно или птица.

6-bg-Alum-crane

Понякога изгорялата стипца поема формата на кукла. Това означава, че магьосникът е направил образ на лицето и е направил черна магия, използвайки образа като медиум.

7-bg-Alum-doll

Понякога стипцата поема форма на череп. Това означава, че духове от по-ниско ниво със силни желания тормозят засегнатото лице.

8-bg-Alum-skull

Причината, поради която стипцата не се използва много, въпреки ползите от нея в сравнение с други вещества: Тей като вида на духа е очевиден от формата на изгорялата стипца, има по-голяма вероятност лицето което извършва ритуала да бъде повлияно. Само ако това лице върши духовна практика и е на духовно ниво по-високо от 50%, то може да се бори срещу влиянието от духове. Ето защо този ритуал се прави рядко.
  • Стъпка 5: Изхвърляне на останките

Останките трябва да бъдат събрани в найлонова торбичка, тя да бъде запечатана и  изхвърлена в боклука, след това можем да се помолим на Божеството Марути, негативната енергия в тях да бъде унищожена.