Ритуал на чупене кокос

Метод: Кокосов орех за преодоляване на уроки

Кокосовия орех може да привлече добронамерни и злонамерни честоти. Ако изтощително енергийния проблем е силен, тогава е за предпочитане да използвате кокосов орех за отхвърляне уроки.

Какво ще ни трябва за изпълняване на този ритуал?

bul-evil-eye-coconut-ritual

Метод

 • Стъпка 1: Молитва

  •  Молитвата трябва да се направи от лицето, на което се извършва ритуалът след предлагане поклон на Бог Марути: “Нека урока хвърлен на мен (казване на името си) бъде отхвърлен и нека (името на лицето, осъществяващо ритуала) не бъдат засегнат от него.”
  • Лицето, което изпълнява ритуала трябва да се моли на Бог Марути за предовратяване на въздействие от негативна енергия върху него
 • Стъпка 2: Заземете вашата позиция

  • Лицето, което е засегнато от негативна енергия, и на което се извършва ритуала трябва да седне на ниска дървена платформа или седалка с лице на изток със свити колене и наведени към гърдите. Дланите трябва да са изправени нагоре и трябва да бъдат поставени на колене.
  • Лицето провеждащо ритуала трябва да държи кокосовия орех в дланите си и да стои пред засегнатото лице (виж снимката по-долу). Опашката на кокоса трябва да бъде в посока на засегнатото лице, към която то трябва да гледа и да песнопее непрекъснато.

1

Кокосовия орех трябва да бъде придвижван три пъти в кръг (на часовниковата стрелка) от краката до главата на засегнатото лице. След това лицето, което извършва ритуала трябва да заобикали засегнатото лице три пъти по посока на часовниковата стрелка.

2

През цялото това време опашката на кокоса трябва да бъде насочена към лицето, на което се извършва ритуала. За да се осигури, че опашката е винаги в посока на засегнатото лице, може да се извърши заобикаляне чрез стъпване настрани около засегнатото лице. По време на заобикалянето, молитвите споменати по-горе могат да бъдат непрекъснато повтаряни.

 •  Стъпка 3: Чупене на кокоса

След приключване на ритуала, кокоса трябва да бъде разбит на кръстопaт на три пътя или в храм на Божеството Марути, или на което и да било свято място докато се песнопее “Бажарангабали Хануман Ки Джей”.

Ако човек няма нито едно от горепосочените места наблизо тогава може да го разбие в някое свято място или задния двор.

Възможни наблюдения докато се чупи кокосовия орех

 • Ако човекът е повлиян от изтощителна енергия, кокоса става тежък и се разпада на парчета и водата от него извира нагоре дори до 1-2 метра.
 • На моменти кокосовия орех се оказва гнил.
 • Понякога, когато човек е под силно влияние, кокоса не се разпада, дори когато силно се ударя защото изтощителната енергия вътре в него не желае да бъде унищожена от Божеството Марути, спрямо молитвата направена по-рано.
 • Ако изтощителната енергия е много силна, тогава кокоса излита и не може да бъде намерен. По този начин може да се съди за размера на изтощителната енергия, поета от кокосовия орех.
Ефектът на кокосовия орех, който се използва в ритуала Характерни черти на черна магия направена на повлияно лице Тежестта на черната магия (в проценти)
1. Кокосовия орех става тежък Направена е черна магия за да се създаде постоянно безпокойство, затруднение в мисленето 20
2. Изсъхване на водата в кокосовия орех Направена е черна магия чрез медиум на храна за намаляване на апетита 29
3. Почерняване/гниене на кокосовия орех Направена e черна магия за да направи костите порести 32
4. Кокосовия орех се чупи на парчета Направена е черна магия за да предава черна енергия в клетките на тялото 35
5. Коксовия орех неможе да бъде счупен Направена е черна магия за да убие лицето 40
6. Кокосовия орех излита и неможе да бъде намерен Направена е черна магия да убие лицето и след това да залови неговото неосезаемо тяло 70
7. Кокосовия орех се чупи на парчета когато се държи в ръка, преди да бъде активно счупен при хвърляне на земята Направена е черна магия за да сложи суицидни мисли в ума на повлияното лице и да го накара да действа върху тях наведнъж 100

Използвайки този метод, можем да отхвърлим уроките на няколко души наведнъж, седнали заедно за ритуала.

 • Стъпка 4: Изхвърляне на кокоса

Останките от счупения кокосов орех е необходимо да бъдат събрани в найлонова торбичка, тя да бъде запечатана и да се изхвърли в кошчето за боклук далеч от къщата, след като се помолим на Божеството Марути за унищожение на негативната енергия в тях.