Молитва към Бог Марути 

Защо трябва да се помолим изрично на Божеството Марути?

Божеството Марути е един аспект на принципа на Бога, който има следните характеристики (настрана от другите):

  1. Всемогъщ: Сред всички божества, единствено Божеството Марути не може да бъде обезпокоен от изтощителните енергии.
  2. Господар на духове: Божеството Марути е господар на духовете. Ето защо, човек, който е обладан от духове се отвежда в храма на Марути, или е помолен да рецитира стихове във възхвала на Божеството Марути.
  3. Проявена Божествена енергия: Принципът на Върховния Бог е в в състояние на наблюдател, не изпълнява никакви функции в Универсума. Различните Божества са аспекти на неопределимия Божий принцип, които спомагат за специфични функции в универсума. За извършването на някаква функция, се изисква проявена Божествена Енергия. Сред всички Божества, Марути има максимална проявена Енергия. Следователно, когато човек в дистрес се обърща или се моли на Божеството Марути, Той се появява бързо и дистреса същo бързо намалява.