Как да тълкуваме ефекта от средството за духовно изцеление?

SSRF съветва продължаване на конвенционалното медицинско лечение заедно с духовните средства за изцеление за физически и психични заболявания.

Читателите са посъветвани да предприемат някое средство за духовно изцеление по тяхна преценка.

1.  Значение на шестото чувство в интерпретацията на ефекта на духовното изцеление

Освен ако някой има много силно напреднало допълнително сетивното възприятие (ЕСВ), или шесто чувство,   много е трудно да се интерпретира специфичния ефект на средството за духовно изцеление. Това е така, защото без напреднало шесто чувство е трудно да се възприеме истинската причина зад това, което ние преживяваме по време на духовното изцеление. Например, две лица, които са изцелявани с помощта на Светия пепел (Вибути)   могат да проявяват напълно различни преживявания.

 • Лицето, засегнато от дух преживява дистрес. Всъщност, това е духът в лицето, който преживява дистрес, тей като Божественото Съзнание (Чайтания), излъчвана от Светия пепелта започва да се бори с негативизма от духа. Както съзнанието на засегнатото лице се слива с тази на призрака, човек преживява стрес призракът му като своя.
 • Лицето, което не е засегнато от негативна енергия получава усещане за лекота благодарение на положителните вибрации, идващи от Божественото Съзнание на Светия пепел.

Друг аспект е, чедуховете от по-висш порядък могат да издържат на влиянието на Божественото Съзнание за по-дълъг степен и по този начин може да изглежда, че средството не действа. Те могат също така да покажат илюзорни ефекти и да дадат на лицето фалшиво чувство, че нещата работят или не работят.

Таблицата по-долу показва, че има два аспекта на това, което човек чувства (който е засегнат или обладан от духове) по време на духовно изцеление сесия, виждащи се през фина визия. Има две съзнания в играта; на търсача и това на обладаващия дух. По време на проява, т.е., когато обладаването започне да се проявява или да се вижда, съзнанието на духа идва отпред. Това обаче може да варира от проявление на проявление в зависимост от кое съзнание е преобладаващо. Само тези с много напреднало екстрасензорно възприятие или шесто чувство  може да различат кое съзнание,това на търсача или това на духа, в момента е на преден план.

Разлика в ефекта на положителни и негативни стимули на търсач и обладаващ дух (Както се вижда през фина визия от лице с напреднало шесто чувство (EСВ)
Вид на стимули + Положителни стимули – Негативни стимули
Пример >> Снимка на божества, светия пепел итн. Раджатама стимули като демонски янтри, психеделична музика
Ефект на Преживяване Търсач Обладаващ дух Търсач Обладаващ дух
Взимане на енергия Да Не Не Да
Дистрес Не Да Да Не
Изражение на лицето Нормално Дистрес Дистрес Щастлива саркастична усмивка
Когато не е проявено Чуства се по-добре Не се чувства добре Нормално

Например: Ако едно лице е 70% проявено, това означава, че съзнанието на духът е 70% в преден план, а съзнанието на търсача е само 30% и е взел задната седалка. В това състояние, външния вид на лицето променя радикално и то се държи необичайно. В такъв случай, ако трябва да погледнем в израза на духа (сега видимо на лицето на търсача), когато положителен стимул, като например снимка на Божеството е показана, то ще бъде намръщено или с гримаса. Това е така, защото духът, който е предимно Раджа-Тама,  се тревожи от Божественото съзнание, излъчвано от снимката на Божеството.  Понякога, духът може да тегли от собствените си черни енергийни резерви или от други духове на по-високо ниво и да се преструва, че не се влияе от духовното изцеление. Това може да деморализира изцелителя с мисли, че той не може да се справи. Въпреки това, тази съпротива трае само докато духът има енергийни резерви, от които да се възползва.

С една дума, целият процес на интерпретация е като шпионин срещу шпионин комикс игра. Игра на котка и мишка , която духът играе с изцелителя е доста интензивна. Само изцелители с много напреднало шесто чувство могат да видят всички тактики и шаради и и ходове на противодействие на духа.

2. Кой може да възприема това, което всъщност се случва по време на духовно изцелителен сеанс?

Нека погледнем  кой може да възприеме разликата между лицето и проявения дух:

 A. Засегнатото лице:

 • Духовното ниво на засегнатото лице трябва да бъде над 50%. След това духовно ниво, той или тя е в състояние да възприеме кои от мислите принадлежат на него или нея и кои са мислите на духа.
 • Ако контролът на духа над някое лице, което е обладано е по-малко от 30%, тогава лицето е в състояние да възприеме на кого принадлежат мислите.

Б.  Духовният изцелител:

 • Средният психически изцелител не е нито в състояние да възприеме духове на по-високо ниво, нито може да разбере нюансите на един фин бой.
 • Ако изцелителят е обладан от неосезаем магьосник (мантрик) на по-високо ниво, тогава неосезаемата способност или шесто чувство (ЕСВ) може да се увеличи, въпреки че неговото духовно ниво може да е ниско. По-високият магьосник в изцелителя може да контролира обладаващия дух в засегнатото лице като роб . Тук, игра може да се случи, където мантрика в изцелителя може временно да премахне духът от засегнатото лице само за да го върне по-късно.
 • Само човек
  • над 70% духовно ниво
  • или който работи под прякото водачество на Светец

наистина може да се диагностицира какво се случва.

3. Влияние на изцелението базирано на черното покритие на лицето

За да се предпазят от дистрес от средствата за духовно изцеление, духовете или фините тела на предците създават покритие от черна енергия около себе си и около засегнатото лице. Тази обвивка от черна енергия действа като защитен щит.

След като са били изложени на средство за духовно изцеление, колко скоро субекта ще изпита дистрес (проявяващ се като дистрес на засегнатото лице) зависи от дебелината и упоритостта на този защитен щит. Лице, което е засегнато до лека степен и / или от субект, с по-ниска сила, обикновено има тънко покритие от черна енергия около тях. Следователно, възможно е да се пробие тази бариера и да стигнем до духа/субекта лесно. Ето защо, човек влияещ се от дух на по-ниско ниво от чистилището (Буварлок), в лека степен, изпитва дистрес, скоро след като е бил изложен на средства за духовно изцеление. Тогава е възможно да се облекчи целият дистрес (поради дух), понесен от лицето в три до четири месеца, чрез средства за духовно изцеление.

Тези лица, засегнати от духове/субекти, които не изпитват дистрес, когато са изложени на средство за духовно изцеление, е по-вероятно да имат гъсто упорито покритие от черна енергия около тях. Духовната сила на духа/субекта, който го засяга също е вероятно да бъде по-голяма. След постояно излагане на духа на средство за духовно изцеление, лицето започва да изпитва болки след няколко месеца. Човек може, обаче, да намали този период от време, като допълва средството за духовно изцеление с духовна практика, съответстваща на шестте основни принципи и сатвик начин на живот.