Кой е божество?

Концепцията за божествата в Духовната наука се обяснява най-добре с една аналогия. Чудили ли сте се защо има безброй цветове в света, когато има само три основни цвята, т.е. червено, синьо и жълто?

Ние знаем, че различните пермутации и комбинации от трите основни цвята довежда до толкова много нови цветове.

Така и че въпреки че Бог е един, Той се проявява по различни начини, за извършване на различните индивидуални функции в Универсума. За изпълняване на различните функции в Универума, Бог се проявява в пет основни принципа. Те са:

  • Създаване: Всичко е създадено
  • Поддръжка: Всичко, което е създадено се поддържа
  • Разпадане: Всичко, което е създадено и поддържано е разрушено
  • Многообразие: Бог е във всичко
  • Блаженство (Ананд): Качеството на Бог е върховно и вечно щастие

Тези пет основни принципи взаимно се комбинират помежду си по безброй начини да и създават милиони уникални аспекти на Бога, които да изпълняват различни функции в Универсума. Например, има един аспект на Бога, който улеснява ученето, обучението, защитата, здравеопазването и т.н. Според Духовната наука всеки такъв аспект на Бога е с форма и е известен като божество. Общо има 330 милиона божества, всяко от които има своята уникална роля в Универсума.