1-BG-what-is-healing

1. Въведение в духовно изцеление

Духовно изцеление е термин, познат на мнозина. Въпреки това, означава различни неща за различните хора. В тази статия, ние определяме какво имаме предвид под фразата “духовно изцеление” и обсъждаме принципите, които стоят зад това как то работи.

Цялото предпоставка и гледната точка на тази статия и раздел се основава на целта на живота, една от които е да се израства духовно. Това означава, че целта е да се помогне на другите не само на физическо ниво, но и съсредоточаване върху духовното израстване на всеки индивид. Така колкото повече сме поготвени да помогнем на човек да расте духовно, когато практикуваме духовно изцеление, толкова по-малко рискуваме да бъдем изместени от целта на живота. Когато духовно изцеление се извършва чрез поддържане на тази по-висока цел в ума, тогава духовното ни способност да се изцеляваме не намалява.

2. Какво е духовно изцеление?

SSRF определя думата "неосезаем свят" или "духовно измерение", кат свят, които е отвъд разбирането на петте сетива, ума и интелекта. Неосезаемия свят се отнася до невидимия свят на ангелите, духовете, рая и т.н., които могат да се възприемат само чрез нашето шесто чувство.

Духовното изследване ни показа, че до 80% от проблемите в живота на човек могат да имат своя корен в духовното измерение. Ние сме покрили различните аспекти на това как духовното измерение засяга живота ни в раздела за Духовни причини за затруднения.

Когато корената причина за проблем е в духовното измерение, тогава тя се нуждае от противодействие или обрабтен начин, които е духовно по-мощен от причината за проблема. Това се нарича духовно изцеление. Това включва използването на духовна енергия за преодоляване на проблем, като например премахване на дистрес, причинен от негативни енергии. Когато тези, които не са засегнати от дистрес от някоя негативна енергия са изложени енергия от духовното изцеление, те просто получават ползите от допълнителна положителна енергия.

2.1 Разлика между показаните симптоми и коренната причина за проблем

Важно е да се прави разлика между показани “симптоми” от лице, и тяхната “коренна причина“. Ние можем да разберем по-добре това със следния пример.

Негативни енергии: В Фондацията за изследване на духовната наука, ние използваме термина "негативни енергии" като колективно съществително да представлява всички видове субекти в духовното измерение, които имат намерение да навредят на човечеството, от "обикновен дух" до "мантрици" на най-високо ниво. Ако духовната сила на обикновен дух е между 1 и 10 единици, тогава силата на един мантрик варира от един милиард до безкрайност.

Джон решава да хвърли кофа с вода на пода в стаята на Джейн, когато тя не е там. След това той се крие, за да радостно гледа реакцията на Джейн при завръщането си. Когато Джейн влиза в стаята и вижда мокрия под, тя търси горе и долу каузата, но не може да проумее причината за водата на пода. След това тя продължава да бърше пода. Джон пуска зъл смях под носа си при тежкото положение на Джейн. Той се наслаждава на невежеството й за истинската причина за проблема си – което, разбира се, не е нищо друго освен себе си.

Това е типична аналогия на това как една духовна причина, като нападение от дух или негативна енергия (символизирана от Джон), може да доведе до проблем в живота, например, състоянието на сърцето (символизирано от водата на пода). Поради факта, че ние не разполагаме с шесто чувство за визия, за да видим или възприемаме дух, нашето търсене на причината за болката в гърдите продължава да бъде недостатъчна. За съжаление, разследванията се ограничават само до физическото или психологическо измерение.

2.2 Какво означава духовно изцелителен лек?

Въз основа на горния пример, сега можем да оценим, че сърдечно-съдовите заболявания може действително да бъдат причинени поради духовна причина. Медицински проблем (в резултат на духовна първопричина), когато се лекува медицински или хирургически може да облекчи само щетите, нанесени в резултат на духовната коренна причина. По този начин чрез третиране на състоянието на сърцето с операция или медицина, медицинските науки могат в най-добрия доведат до симптоматично лечение. Състоянието обаче се поява отново, защото коренната причина (например, духът или негативната енергия) е все още активна и не е премахната.

Духовно изцеление е за диагностика и отстраняване на духовнaта коренна причина за проблема. В нашия пример по-горе, става дума за намирането на Джон (духът) и спрането му да хвърля вода повеч (причинявайки сърдечни проблеми). То също може да бъде използвано, за да се предотврати потенциален проблем.

Напреднали духовни изцелителни средства имат потенциала да обезсилват физическо увреждане. Въпреки това, в повечето случаи е препоръчително да се използват физически мерки (като медицинско лечение) за облекчаване на физическите щети. Причината за това е, че духовната енергия е безценна, тъй като е изключително трудна за придобиване в сравнение с което и да е физическо усилие като медицинско лечение. Опитът да се излекува заболяване, използвайки духовни средства ще изисква много безценна духовна енергия. Същият резултат може да се постигне със сравнително по-малко усилие, когато с това се занимаваме на физическо ниво..

Именно поради тази причина, Фондацията за изследване на духовната наука (SSRF) подчертава, че само най-подходящото ниво на енергия да се използва за лечение на проблем. Така например, ако човек има екзема заради духовна коренна причина, то трябва да се лекува на всичките три нива:

  • На физическо ниво – с лекарства
  • На психологическо ниво – ако има депресия заради екземата
  • На духовно ниво – духовната коренна причина трябва да бъде облекчена чрез духовни средства