1-BG-Why-to-wear-jewellery

1. Защо трябва да се носят бижута – Въведение

Много хора от различни култури ежедневно носят бижута, а някои бижута могат да имат съществено значение, като например ако това е по наследство предавано в семейството. Макар че първата мисъл е че жените носят бижута, много често и мъжете носят пръстени и гривни. Когато погледнем назад в историята, ще видим, че различните видове бижута, изработени от различни метали и скъпоценни камъни са били носени от хора от различни цивилизации. Ние бяхме любопитни да знаем защо хората носят бижута и дали хората носят бижута по други причини, различни от естетическата привлекателност.

В Фондацията за Изследване на Духовната Наука (SSRF) проведохме духовно изследване, което показа, че човек може да получи духовна полза от носенето на бижута. Тези ползи са свързани с капацитета за усвояване на Божественото съзнание (Чайтаня), намаляване на черната енергия в тялото, защита от атаки на негативни енергии (духове, демони, дяволи и т.н.), както и духовно изцеление чрез акупресурна терапия.

2. Чертеж чрез неосезаемо знание на духовния ефект от носенето на бижута

Следните чертежи чрез неосезаемо знание са съставени от търсачи на SSRF посредством напреднало шесто чувство.

Търсачи на SSRF от неосезаемия департамент имат възможността да видат в неосезаемото и да създадат чертежи чрез неосезаемо знание като част от своята духовна практика (садна) и служене на Абсолютната Истина (сатсева). Чертежите чрез неосезаемо знание след това се проверяват от H.С. Д-р Атавле за точност.

Чертежите чрез неосезаемо знание показват ефекта от носенето на различни видове бижута, включително златен пръстен, обици, златни ланци, бакърена гривна и приятелска гривна.

2.1 Чертеж чрез неосезаемо знание на носенето златен пръстен на безименния пръст

2-BG-why-to-wear-jewellery-effect-of-wearing-gold-ring

От този чертеж чрез неосезамо знание можем да разберем следните точки:

 • Носенето на златен пръстен на безименния пръст привлича и активира Божественото съзнание, което след това се излъчва от пръстена. Божествената Енергия (Шакти) също се активира и излъчва от златния пръстен.
 • Божественото съзнание в пръстена създава натиск върху безименния пръст, което позволява да се осъществи акупресура. Това елиминира пречките под форма на черна енергия и пръста получава Божествено съзнание.
 • Най-полезно е да се носи пръстен на безименния пръст, следван от средния пръст. За духовна полза, жените могат да носят пръстени на лявата си ръка, докато мъжете могат да носят пръстени на дясната си ръка.

2.2 Чертеж чрез неосезаемо знание на носенето обеци

3-BG-PR3ABK_Pa_C10A_c

От този чертеж чрез неосезамо знание можем да разберем следните точки:

 • Чрез носенето сатвик обеци, Божествения принцип е привлечен и излъчван от обицата.
 • Поток от Блаженство (Ананд) е привлечен към обицата и частици от Блаженство се отделят от нея.
 • Божественото съзнание е привлечено и разпространено в цялото тяло и околната среда.

2.3 Чертеж чрез неосезаемо знание на носенето на златни ланци

4-BG-PR3A6_G3_C5_c

От този чертеж чрез неосезаемо знание можем да разберем следните точки:

 • Когато се носи златна огърлица около врата, Божественото съзнание обогатено от вълните на Абсолютния Огън Принцип (Теджтатва)  е привлечено и излъчвано в околната среда.
 • С носенето на златна огърлица се унищожават Раджа-Taмa частиците в околната среда на лицето.
 • Борбен дух (Кшатрабхав) се генерира в лицето, което се дължи на създаването на Абсолютния Огьн Принцип. Борбен дух е важно качество за търсача, за поддържане на своята духовна практика и да се бори срещу негативните енергии (духове, демони, дяволи и др.)

2.4 Чертеж чрез неосезаемо знание на носенето на бакърена гривна

5-BG-PR3A3_Pa_C6A_c

От този чертеж чрез неосезаемо знание можем да разберем следните точки:

 • Божественото съзнание е привлечено, активирано и излъчвано от бакърената гривна. Защитен пръстен на Божественото съзнание се създава също около ръката.
 • Принципът на Божеството на Слънцето е привлечен, активиран и излъчван от бакърената гривна.
 • Спасителна енергия също се активира и излъчва от ръката.

2.5 Чертеж чрез неосезаемо знание на носенето на приятелска гривна

6-BG-PR3A3_Pa_C5A_c

От този чертеж чрез неосезаемо знание можем да разберем следните точки:

 • Спирални пръстени от емоция са създадени и активирани от носенето на приятелска гривна. Частици от емоцията са отделяни в околната среда.
 • Има излъчване на енергия на привличане, както и илюзорна енергия около ръката. Илюзорната енергия създава приятно усещане в човек, който носи или гледа гривната, въпреки че вибрациите, които се излъчват от нея са негативни.
 • Частици от черна енергия се отделят в тялото на човек който носи гривната, както и в околната среда.

3. Носенето на бижута от различни материали

3.1 Вида на използван метал

Видът на метал, който се използва за създаване на бижута е важен фактор при определяне размера на духовна полза, която може да бъде получена от лицето, което носи бижутата. Таблицата по-долу, показва процента на Божественото съзнание, което се намира във всеки от видовете на метали. Най-сатвик метал е златото, последвано от среброто.

Вида на метал процент на Божествено съзнание
Злато 70
Сребро 35
Бакър 15
други (т.е. желязо, цинк, бронз) 3

Според Духовната наука, бижутата носени над талията трябва да бъдат от злато, за предпазване от по-силни негативни енергии (духове, дяволи, демони и т.н.). Златото засилва Абсолютния Огън Принцип, който позволява на чакрите над талията да поемaт положителна енергия.

Бижутата носени под талията трябва да бъдат от сребро за предпазване от негативните енергии от по-ниско ниво (духове, дяволи, демони и т.н.). Сребърото има способността да се насити с Раджа преобладаващите вълни от желания.

3.2 Вида използван скъпоценен камък

Скъпоценни камъни като диамант, рубин, сапфир, корал и смарагд, които са вградени в бижутата имат духовно благоприятен ефект върху нас. Фините лъчи, идващи от Слънцето, Луната и другите небесни тела са отразяват чрез тези скъпоценни камъни, основани на принципите, които те привличат.

Следващата таблица обяснява ползите съгласно всеки камък.

Тип скъпоценен камък Влияние върху лицето
Рубин Осигурява защита и енергия на физическото тяло (стуладеха)
Диамант Пречиства физическото и менталното тяло (манодеха). Той е свързан с Абсолютния Огън Принцип.
Корал Разпалва Божественото съзнание в тялото под формата на жизнена енергия (Прана-шакти). Това повишава ентусиазъма в лицето да извършва различни дейности.
Перла Позволява на човек да има повече бдителност и весел характер поради непрекъснатото активиране на Божественото съзнание в тялото. Той е свързан с Абсолютния Вода Принцип (Апататва).
Смарагд Поддържа последователност в непроявения Принцип на Божествената енергия.

Когато бижутата съдржат сатвик метали или скъпоценни камъни, божествеността е привлечна към тях с помощта на петте космически принципи (Панчататва). Духовната емоция (бхав) на лицето към носените бижута, помага в получаването на максимална полза от носенето на бижута.

4. Носенето на бижута с различни дизайни

Когато погледнем в каталога с бижута, броят на различните модели, форми и модели са поразителни. Често базираме нашия избор на бижута на естетическа привлекателност, но от духовна гледна точка има и други фактори, който можем да имаме предвид.

Дизайнът на бижутата може да бъде или сатвик или тамасик. Сатвик дизайн излъчва положителна енергия и придава чувство на Блаженство. Често те са кръгли или листенце форма. Тамасик дизайна излъчва негативни вибрации. Тези негативни вибрации могат да имат вредно въздействие върху здравето на човека чрез оказване влияние върху чакрите на тялото.

По-долу е пример на златна огърлица с сатвик дизайн и друга с тамасик дизайн:

Сатвик дизайн на бижута Тамасик дизайн на бижута

sattvik-design-of-jewellery

tamasik-design-of-jewellery

От тези примери можем да видим значението на избора на бижута въз основа на духовни принципи, а не на базата на естетическия вид. При избора на бижута можем да се опитаме да възприемем фините вибрации, които се отделят от тях чрез неосезаемо четене. Най-добре е да извършим неосезаемо четене след песнопеене Името на Бога няколко минути, така че умът да може да постигне концентрация.

5. Пречистване на бижута

Черно енергия: Основното оръжие използвано от негативните енергии е черна енергия, която е духовна енергия способна да манипулира всеки процес на Земята. Степента на тази манипулация зависи от силата на атаката на негативната енергия.

Бижутата които носим са ефективни за защита от атаките на негативните енергии (духове, демони, дяволи и др.). Когато негативните енергии се опитват да ни атакуват с черна енергия, те първо атакуват бижутата които носим пред да ни въздействат пряко. Поради това е важно редовно да пречистваме бижутата които носим за премахване на черната енергия.

Има различни начини, по които можем да пречистим духовно бижутата с помощта на петте Космически Принципи.

Абсолютен Огън Принцип: Светия пепел (Вибути) от SSRF ароматните пръчици може да бъде приложен към бижута от всички страни.

Абсолютен Въздух Принцип (Ваютатва): издухване на свят пепел от SSRF ароматните пръчици на бижута или да оставим дима от ароматните пръчици да се докосне до тях.

Абсолютен Етер Принцип (Акаштатва): съхранявайки орнаментите в празна кутия за известно време.

6. Носене бижута – духовна перспектива

В тази статия обяснихме как можем да извлечем духовна полза от носенето бижута, изработени от сатвик материал и сатвик дизайн. Божественото съзнание, което се поглъща чрез носенето на сатвик бижута ни помага в нашата духовна практика, като ни позволява да имаме непрекъснат достъп до Божествената енергия. С увеличаването на нашата духовна практика, необходимостта от носенето на бижута намалява, тъй като ние сме в състояние да достигнем до сатвикта и духовна енергия от нашата духовна практика.

Различните видове бижута, които носим са свързани със специфични части на тялото. Всяка част от тялото е свързана с определена чакра. Божественото съзнание, което се активира в тялото, където се носят бижутата пречиства и събужда чакрата, свързана с тази част на тялото. Например ако чакрата в областта на сърцето (Aнахата-чакра) се събуди, тогава се събужда духовната емоция към Бога.

Друга полза от носенето бижута включва получаване на полза от акупресурната терапия. Акупресурните точки по тялото, където се носят бижутата, също се натискат. Това води до премахване на черната енергия в тялото и дава възможност на Божественото съзнание да се движи свободно. Физически, психически и духовен дистрес могат да бъдат облекчени чрез акупресурна терапия.

7. В обобщение

 • Носенето на бижута ни позволява да абсорбираме Божествена енергия, ни предпазва от негативни енергии (духове, демони, дяволи и т.н.) и извършва духовно изцеление.
 • Бижутата, които носим трябва да бъдат изработени от сатвик материали и да бъдат сатвик като дизайн.
 • Чрез извършване редовна духовна практика на дневна база, ние започваме да растем духовно и генерираме сатвик вибрации или духовна енергия вътре в нас. Тогава нуждата да се носят бижута за абсорбиране сатвикта е по-малка.