1-BG-Box-Treatment-Spiritual-Healing-Therapy

В самото начало ви препоръчваме да прочетете статията за духовно изцеление, която обяснява принципите, които лежат в основата на различни духовни изцелителни терапии.

1. Въведение в духовното изцеление с помощта на кутия

Черна енергия: Основното оръжие използвано от негативните енергии е черна енергия, която е духовна енергия и може да манипулира всеки процес на Земята. Степента на тази манипулация зависи от силата на атакуващата отрицателна енергия

Една проста картонена кутия може да изглежда като малко вероятен инструмент за духовно изцеление. Все пак с Божията благодат, SSRF са открили този духовен метод за изцеление по време на духовно изследване за разкриването на една от най-простите и все пак мощни инструменти, за да се изсмуче негативната, тревожна, неосезаема енергия от системата ни.

Духовно изцеление се изисква, когато проблемите в живота ни са причинени от елементи в духовното измерение, като например негативни енергии (духове, дяволи, демони и др.) Обяснили сме това подробно в нашия раздел за това как духовното измерение засяга живота ни.

2. Какво е духовна изцелителна терапия чрез кутии?

2.1 Как SSRF открива кутията като духовно изцелителна терапия?

През 2005 г. Н.С. Д-р Атавле забелязал, че празни чекмеджета и шкафове в гардероба в стаята си са започнали да излъчват Божествен аромат. Като експеримент, той помолил тьрсачите в SSRF изследователскя център, които са  били сериозно засегнати от негативните енергии да седнат в предната част на тези конкретни чекмеджета и шкафове, докато са били отворени. Било е установено, че празните чекмеджета и шкафове ускоряват духовния изцелителен процес и че търсачите са намерили облекчение от техния тежък дистрес, причинен от негативни енергии.

2-BG-Cupboard-HH-Dr-Jayant-Athavale2-new

H.H. Др. Атавле се чудил как този нов метод на изцеление може да бъде повторен, така че и другите да могат да се възползват от него духовно. Духовно изследване е било извършено впоследствие за разбиране на духовния принцип в тази нова терапия за изцеление. Получения отговор, макар с напреднало шесто чувство, но парадоксално беше “нищо”. Празните кутии се състоят от “нищо” и вакум пряко свързан с мощния  Абсолютен Етер Принцип  (Акаштатва).

От всички Абсолютни Космически Принципи, Абсолютния Етер Принцип е най-фин и най-мощен. Тей като човешките същества, въплътени души (джива) предимно са съставени от Абсолютен Земя Принцип  (Прутвитатва) и Абсолютен Вода Принцип (Апататва) и едва ли нешто от Абсолютния Етер Принцип. Затова когато са изложени на Абсолютен Етер Принцип духовното изцеление се засилва.

2.2 Следващи стъпки в приложението

Чрез прилагането на изцелителния принцип на празнотата, ние открихме че използвайки (лесно достъпни) празни картонени кутии, хората могат да се възползват от един и същ духовен изцелителен ефект на Абсолютния Етер Принцип. Чрез просто поставяне на една или повече празни кутии в непосредствена близост до нас, открихме, че те има потенциал да смучат онегативната изтощителната енергия от системата ни. Има няколко аспекта, които могат да повлияят на ефикасността на експеримента, които споделяме по-нататък в този документ.

Box-healing-treatment

Скоро след като открихме този принцип, извършихме същата духовна изцелителна терапия, използвайки картонени кутии за едно момиче, което беше парализирано поради негативните енергии и бяхме приятно изненадани, когато тя се възстанови в рамките на 30 минути. Тей като експеримент след експеримент с празни картонени кутии имаше положителен духовен изцелителен ефект върху търсачите засегнати и обладани от негативни енергии, този духовен изцелителен метод беше скоро приет от SSRF като един от основните изцелителни методи.

3. Как да проведем духовна изцелителна терапия чрез кутии?

3.1 Какво е необходимо за третман с кутия?

Брой кутии: Обикновено за един човек са небходими една до четири кутии като средство за защита, въпреки че от време на време сме използвали до 12 кутии.

Кутиен материал: Когато става дума за твърди форми, използваният материал е важен. Въпреки това в случай на кухи форми, материалът на кутиите от които са изработени не е толкова важен. Именно поради тази причина, H.С. Др. Атавле ни ръководи да използваме кутии, които са лесно достъпни. Празните опаковьчни кутии са идеални за това, стига да са чисти и спретнати.

3-BG-Box-spiritual-healing-remedy-box-examples

 

Тип на празна форма:

BG-Box-spiritual-healing-remedy-shape-of-box

 

Триъгълната кутия, която е свързана с Енергетиката на Уил (Ичашакти) е по-вероятно да бъде атакувана от негативни енергии и следователно не се препоръчва да се използва

а) За просечния човек се препоръчват квадратни или правоъгълни кутии за използване. Техните вибрации са свързани с Енергията на Действие (Крия-шакти)

б) Кръглите кутии са свързани с Енергията на Знанието (Ниян-шакти) и техните вибрации са по-неосезаеми и по-към непроявената форма на Бога. Само човек над 50% духовно ниво може да извлече правилна полза от кутия с кръгла форма.

Вижте статията за духовното ниво.

3.2 Как да проведете терапия за духовно изцеление използвайки кутии?

Молитва: Преди да започнете тази изцелителна терапия, направете искрена молитва към Бога, че Божественото съзнание (Чайтаня) в празното пространство на кутията бъде активирано и да изсмуква всички изтощителни енергии.

Духовно пречистване с ароматни пръчици: Запалване на SSRF ароматни пръчици и  завъртане в кутията в посоката на часовниковата стрелка,  помага да се активира Божествения принцип и духовно пречиства кутиите.

Поставяне на кутии:

а) Поставете 4 кутии около себе си с празнината обърната навътре

I) Само търсач, който е с напреднало шесто чувство или неосезаемо знание е в състояние точно да каже колко кутии в действителност са необходими в зависимост от вида на духовен дистрес. Те също са в състояние да кажат коя кутия трябва да се използва за кой принцип, посоката на кутиите, кои ароматни пръчици трябва да се палат за духовно пречистване и т.н.

II ) Други биха могли да използват кутии, без да си дават много сметка за горепосочените данни. В този случай, е необходимо повече време за човек да извлече полза, да се увери, че ползата е получена.

б) Кутиите трябва да бъдат поставени между 6 и 12 инча от лицето. Моля, вижте точката в края на този раздел за повече информация относно ефекта на духовната емоция (бхав) на кутията като средство за защита.

в) Кутиите могат или да бъдат поставени с празнотата изправена пред човек или обърната навън. Когато празнотата е изправена пред лицето, изцелителния метод е по-манифестиран. Когато празнотата е навън изцелителния метод е по-неманифестиран. В зависимост дали неосезаемата негативна енергийна атака е на проявено или на непроявено ниво, кутиите трябва да бъдат поставени съответно. Ако ние не знаем дали е необходимо проявено или непроявено духовно изцеление в този момент, можем да опитаме и двата метода и да видим кой е по-ефективен.

г) В следващия слайдшоу сме показали най-различни комбинации от кутии, които можете да използвате, за да се възползвате от тази мощна изцелителна терапия.

д) В случаите на тежък дистрес, може да поставите малки кутии (като празни кибритени кутии) на чакрите. Например, човек изпитва дискомфорт в гърдите, прилага кутии на сърдечната чакра и се успокоява след 30 минути. Човек може да експериментира и да види дали щe се чувства по-добре с тези кутии с лице навътре или навън.

В различните снимки по-долу сме показали примери за някои от начините по които кутиите могат да бъдат организирани.

 

Песнопеене и молитва: Песнопейте според религията на раждането ви, докато правите духовна изцелителна терапия. Човек може да прави чести молитви за отстраняване на всякаква неосезаема изтощителна енергия и за ефикасността на духовната изцелителна терапия. Човек може да продължи с изцелителната терапия за толкова дълго, колкото е необходимо.

Значението да се има духовна емоция: Когато човек има духовна емоция, ефикасността на изцелението се увеличава драстично. Неща като формата на кутията, или размерите на кутията, или на разстоянието вече не запазват тяхната значимост. Човек който има духовна емоция ще има полза от всяка налична кутия. Когато тази духовно изцелителна терапия се прави с духовна емоция, всяка кутия ще започне да функционира в рамките на 15-30 минути и ще предостави помощ. За повече информация, моля, вижте нашите статии за духовна емоция.

4. Кога трябва да използваме изцелителната терапия?

Ние можем да използваме това средство за защита по всяко време когато чувстваме дистрес в ситуациите изброени по-долу:

  • Летаргия
  • Намаляване на бързината
  • Неспособност да се мисли
  • Прекомерни мисли особено когато те са негативни в природата
  • Гняв или друга крайна емоция
  • Стрес
  • Всяка форма на физическо заболяване
  • Болка или дискомфорт около чакрите.

Дистрес които ни поставя в отслабено физическо, ментално или духовно състояние. Духовете се възползват от това и го използват като възможност да ни покриват с още повече изтощителна енергия. Използването на духовни изцелителни средства за защита като кутия за духовно изцеление помага за намаляване на тези симптоми и гарантира, че нашата ценна духовна практика (садна) не се използва в отменяне на подобни атаки. Можем също така да подържаме кутии около нас всяко друго време, за да се намали ефекта от изтощителната енергия върху нас. Това може да стане, докато седнали песнопеем, работим на бюро, спане и т.н.