Živeti Duhovnost – perspektiva jednog tragaoca – Izvodi iz intervjua sa tragaocem

Video-unavailable

U ovom videu prikazaćemo isečke iz intervjua sa tragaocem koji priča o svom duhovnom putu do sada i na koji način se Duhovnost prožima kroz njegov život.

Ključne tačke o kojima možemo razmisliti

  • Da li imam cilj u Duhovnosti (npr. nešto što želim da dostignem tokom duhovnog putovanja)? Svaki tragalac treba da ima cilj u Duhovnosti kome se posvećuje i kome teži. Ovo nam omogućava usmerenje u kom pravcu da idemo u duhovnoj praksi.
  • To je stav na koji način se suočavamo sa teškoćama u životu i kojim se definiše naše tragalaštvo.
  • Ego je glavni kamen spoticanja u našem duhovnom razvoju.
  • Kada počnete sa duhovnom praksom (sadnom) zabeležite sve dobrobiti koje dobijate od nje. Ovo će vam pomoći da razumete značaj duhovne prakse (sadne) u životu. Takođe će ojačati i posvećenost duhovnom putu.
  • Satseva (služenje Apsolutnoj Istini) je sredstvo kojim razvijamo naše tragalaštvo.
  • Žudnja za duhovnim napretkom bi trebala biti toliko jaka da ništa ne ostane skriveno, već da budemo kompletno otvoreni kako bi postigli duhovni napredak u ovom životu.
  • Kada pojemo mi smo sa Bogom.