Uticaj računa uzimanja i davanja na usklađenost među supružnicima

Kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci smo otkrili da sledeći faktori doprinose da dvoje ljudi imaju usklađen odnos. Podelili smo ove faktore u zavisnosti od toga da li su parovi aktivni tragaoci za Istinom ili ne.

Faktori koji utiču na usklađenost

Tragaoci Netragaoci

Fizički 1

5%
5%
Psihološki
8%
8%
Privlačnost i neprivlačnost
2%
2%
Karakteristike temperamenta
2%
2%
Mane ličnosti
2%
2%
Ego 2
2%
2%
Intelektualni
2%
2%
Duhovni
85%
85%
Razlike u duhovnim nivoima
5%
0%
Put duhovne prakse
10%
0%

Usmerenost na individualnu duhovnu praksu kod jednog, dok se drugi koncentriše na duhovnu praksu za dobrobit duštva

8%
0%
Želja za duhovnim rastom
2%
0%
Uticaji negativnih energija
10%
5%
Suptilna tela preminulih predaka
10%
10%
Sudbina i račun uzimanja i davanja
30%
50%
Ostalo (mesto, oblast)
10%
20%
Ukupno
100%
100%

Objašnjenje (prema crvenim brojevima u tabeli iznad):

  1. Pod ‘fizičkim’ faktorima ne podrazumeva se samo fizički izgled para/osobe o kojoj je reč, nego oni uključuju i fizičke probleme kao što su udaljenost koja razdvaja par, bolest, razlike u seksualnim željama ili opredeljenjima itd. koji mogu da utiču na usklađenost.
  2. Iako ego doprinosi samo 2%, treba da imamo na umu da mnoge različitosti predstavljaju u stvari ispoljavanje ega i uzrok su neusklađenosti.

Razlozi zbog kojih je brak uspešan ili ne su isto tako očigledni iz ove tabele. Kao što vidimo, usklađenost  dvoje ljudi prvenstveno zavisi od faktora koji su izvan razumevanja naših pet čula, uma i intelekta, tj. zavise od duhovnih faktora, naročito računa uzimanja i davanja između njih. Fizički izgled i dobra psihološka podudarnost učestvuju sa samo 13% u ukupnoj usklađenosti dvoje ljudi.