Analiza slučaja – Spontano sagorevanje/zapaljenje slike Božanstava visokog nivoa

SSRF objavljuje ove analize slučaja sa namerom da svojim čitaocima pruži usmerenje u vezi sa problemima koji se javljaju na fizičkom ili psihološkom nivou, a koji mogu imati svoj stvarni uzrok u duhovnoj dimenziji. Kada je koren problema duhovne prirode primetili smo da uključivanje mera duhovnog isceljivanja daje najbolje rezultate. SSRF savetuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa merama duhovnog isceljivanja kod lečenja fizičkih i psihijatrijskih bolesti. Čitaocima se savetuje da probaju bilo koju od mera duhovnog isceljivanja prema svom nahođenju.
Napomena:  Da biste razumeli pozadinu ove analize slučaja i zašto se ovi fenomeni ispituju posebno u SSRF-u molimo vas da pročitate – Uvod u zastrašujuće natprirodne pojave

SERB_(M)_Shubhangi-Pokare

Ovo je analiza slučaja o tome kako su slike Božanstava i Svetaca na oltaru u kući tragateljke spontano izgorele, bez ikakvog racionalnog objašnjenja. Ova tragateljka radi duhovnu praksu pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea.

U nastavku je opis događaja koji su se dogodili tog dana, prema rečima gđe Pokare.

Ovaj događaj se desio 3. marta 2004. godine. Celog jutra sam mogla da koncentrisano pojem Božje Ime i pojanje je lepo teklo. Međutim, kasnije tog popodneva sam dobila malu temperaturu i počelo je da me boli celo telo. Osećala sam se kao da na glavi imam teški teret. Stalno sam i iznova dobijala misli da ću umreti. Počela sam žarko da se molim Sri Ramu. Osećala sam da oko glave imam veliki omotač crne energije.

Komentar tima istraživača: Vrlo često tragaoci osećaju ometanja pre nego što se dogodi spontano sagorevanje jer putem šestog čula osećaju nadolazeće ometanje.

Crna energija: Osnovno oružje koje koriste negativne energije je crna energija - to je duhovna energija sposobna da manipuliše bilo kojim procesom na Zemlji. Razmere ove manipulacije zavise od snage ometajuće negativne energije.

Kasnije te večeri sam počela da čitam biografiju Njegove Svetosti Šamrao Maharađa. Dok sam čitala knjigu, moju pažnju je privukla informacija o razlozima zbog kojih negativne energije ometaju slike Božanstava. I zatim se, baš te iste noći dogodilo spontano sagorevanje.

Dok sam spavala tokom noći, osetila sam da mi se približava crna suptilna forma koja želi da me ometa. Jako sam se uplašila i počela sam da glasno pojem Ime boginje Durge i božanstva Hanumana. Ustala sam i dunula Sveti pepeo (Vibuti) svuda po kući i popila vodu pomešanu sa Svetim pepelom. Pogledala sam na sat i videla da je ponoć i nešto mi je reklo da će se sada pojačati snaga negativnih energija. Iz straha je moje pojanje Božjeg Imena postalo iskrenije i teklo je neprekidno.

Molila sam se boginji Durgi i božanstvu Hanumanu da zaštiti sve u našoj kući i opet sam počela da pojem. Počela sam da osećam prisustvo boginje Durge i božanstva Hanumana i osetila sam se sigurnije. Ali sam onda opet začula glas negativnih energija koji je rekao, „Napašćemo te kad zaspiš“. Zamislila sam da spavam u krilu boginje Durge. Pre nego što ću zaspati sam videla tračak dima, ali nisam na to obratila pažnju.

Sledećeg jutra oko 7:30h sam pošla da se pomolim za oltarom i otkrila da je naš drveni kućni hram nagoreo u sredini.

SERB-Spontaneous-combustion-altar-new

Oko ovog članka je nacrtan okvir koji sadrži princip Šri Krišne tako da čitaoci ne osećaju ometanja dok gledaju u fotografije ili dok čitaju prethodno navedene informacije.

Slika boginje Mahalakšmi sa oltara (koju su nacrtali tragaoci sa razvijenim šestim čulom pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea) je izgorela sa jedne strane, a izgoreo je i kokosov orah koji je stajao u metalnoj činiji. Međutim, slika Njegove Svetosti Dr. Atavlea, koja je stajala pored slike boginje Mahalakšmi u hramu, je ostala nedirnuta. Izgoreline su izgledale kao da su nastale kao posledica eksplozije na oltaru, ali nisam videla nijedno racionalno objašnjenje kako je ovo moglo da se dogodi. Ranije smo svi svakog dana zajedno pojali u ovoj sobi, ali posle ovog događaja nisam to više želela. Osetila sam povećan pritisak na glavi u blizini hrama i da se osećam veoma razdražljivo.