Poštovanje i obožavanje predaka

 

1.  Uvod u poštovanje i obožavanje predaka  

Poštovanje, ili obožavanje predaka praktikuje se u različitim oblicima širom sveta. Vrste običaja i obreda su različite: u nekim kulturama preci se obožavaju kao Božanstva. U ova dva teksta o poštovanju i obožavanju predaka dajemo duhovnu perspektivu raznih verovanja i običaja, od jednostavnog poštovanja do obožavanja, da bi ljudi mogli da donesu odluku na osnovu informacija kako  treba da se ponašaju  prema svojim preminulim precima, kako sa svoje tačke gledišta, tako i sa tačke gledišta predaka.

Prvi obred vezan za pretke je pogrebni obred pa smo dali duhovnu perspektivu i za neke pogrebne obrede u članku sahrana ili kremacija.

2. Neka popularna verovanja koja podstiču poštovanje i obožavanje predaka

 • Zaštita: Za pretke se veruje da uživaju veliki autoritet jer imaju posebne moći da utiču na tok događaja i kontrolišu dobrobiti svojih rođaka. Oni pružaju zaštitu porodici: jedna od glavnih preokupacija im je da drže porodicu na okupu. Živi mogu da poštuju  pretke kao „anđele čuvare“ koji ih štite od ozbiljnih nesreća, ili brinu o njihovom životnom putu.
 • Intervenisanje: Ponekad se preci smatraju posrednicima između Boga (ili Božanstava) i porodice koju su napustili. Veruje se da oni posreduju kod Boga, Svetaca i Božanstava za dobrobit porodice.
 • Strah i poštovanje: U nekim kulturama ponašanje naslednika prema preminulim precima je uslovljeno mešavinom straha i poštovanja. Veruje se da mogu da prouzrokuju bolesti, ili nesreće ako ih  zanemarujemo,  odnosno ne poštujemo, ili ne obožavamo.
 • Komuniciranje iz života posle smrti: Preminuli preci imaju sposobnost da komuniciraju sa živim rođacima kroz snove i zaposedanjem svojih potomaka.
 • Pomoć pri donošenju životnih odluka: Rodbina se ponekad obraća precima kroz seanse i medijume, ili Uiđa table kako bi im pomogli pri donošenju važnih životnih odluka.

 U sledećem delu objašnjeno je istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci navedenih verovanja koja podstiču obožavanje predaka:

3.  Sposobnost preminulih predaka da štite i brinu o svojim naslednicima:

Sposobnost suptilnog tela iz suptilnih prostora Univezuma da zaštiti nekoga na Zemlji direktno je povezana sa moći odnosno duhovnim kapacitetom suptilnog tela. Sledeća tabela daje pregled koliko ljudi u procentu odlazi u pojedina područja posle smrti.

                 Područje

Procenat ljudi po područjima u koja odlaze posle smrti

      Duhovna snaga

Glavni cilj

Viša pozitivna područja Univerzuma (tj. Mahalok i iznad)

Manje od 0.1%

+ 100 do beskonačnog

 Duhovni rast
Raj (Svargalok)

Manje od 1%

+ 5

Uživanje plodova svojih zasluga
Čistilište (Buvalok)

85%

+ 1

Opstanak
1. i 2. nivo pakla

10%

-10 to -20

Opstanak i ometanje drugih
3 nivo pakla i niže

5%

-30 do malo manje od beskonačnog

Ometanje drugih

Napomena: Negativne brojke duhovne snage pokazuju duhovnu energiju koja je demonska. Ona je poznata kao crna energija.

U proseku precima treba jedna, do tri generacije da izgube vezu sa svojim pređašnjim životima na Zemlji. Jedna generacija može da se računa kao 30 godina. Drugim rečima, ljude najviše napadaju generacije njihovih roditelja do generacije pradedova. Ovo razdoblje je na neki način određeno količinom patnje koju treba da podnese  u suptilnim nivoima zbog pogrešnih aktivnosti i dela počinjenih na Zemlji. Dok prolaze kroz patnje preci su svesni koji deo njihovog života na Zemlji je odgovoran za te patnje. Za to vreme postoji vezanost za njihov prethodni život, koja utiče na živote njihovih potomaka.

 • Suptilna tela koja mogu da  izazovu  velike promene  svojim potomcima na Zemlji su duhovno razvijena suptilna tela i borave u višim nivoima Univerzuma poput Mahaloka (Četvrti od sedam pozitivnih regiona Univerzuma), Đanaloka (Peti od sedam suptilnih pozitivnih regiona Univerzuma),itd. Takva suptilna tela imaju duhovni nivo preko 80%. Ipak, ljudi u praksi nemaju materijalne koristi od ovakvih visoko razvijenih bića i to iz dva razloga:

  • Prvo, manje od 0.1% naših preminulih predaka odlazi u te više regione Univerzuma zato što njihov duhovni nivo treba da bude iznad  80%.

  • Drugo, čak i ako je naš predak imao visok duhovni nivo, on neće da se upušta u pomaganje u materijalnom smislu. Kako se osoba duhovno  razvija, njen fokus postaje jedino duhovni rast i  zbog toga se i sva njihova pomoć drugima odnosi na pomaganje u tome. Štaviše, smanjuje se njihova vezanost za članove porodice, zato što se povećava njihova širina u smislu pomaganja celoj populaciji u duhovnom rastu.
 • Suptilna tela iz Nižeg i Višeg područja Raja (Svargaloka) duhovno su prilično razvijena. No ipak, dok su u suptilnim nivoima Raja, uglavnom se bave uživanjem u zaslugama sakupljenim za vreme svog života na Zemlji (Buloku). Zbog toga im oni retko pomažu. U stvari oni imaju manje duhovne snage, pa čak ako i pomažu, to se uglavnom odnosi na neke jednostavnije svetovne stvari. Manje od 1% svih preminulih predaka odlazi u suptilni nivo Raja.

 • Većina naših predaka odlazi u suptilni nivo Čistilišta (Buvalok) i prvi i drugi nivo Pakla gde je okruženje puno okrutnije. Zbog manjka duhovne prakse i raznih vezanosti, ili neispunjenih želja, suptilna tela preminulih predaka na ovim nivoima uglavnom iskušavaju patnju. Većinu vremena ovi preci žele da uznemiravaju svoje potomke. U nastavku iznosimo dva osnovna razloga zašto to rade:
  • Zbog neispunjenih želja

  • Zbog nemogućnosti da se pokrenu u životu posle smrti i dostignu više, pozitivnije suptilne nivoe.

  Molimo vas pogledajte članak –  Zašto bi moji preminuli preci želeli da me povrede? Ako pomoć dolazi od predaka, to se desi zbog njihove intenzivne želje da pomognu. U pravilu se to odnosi na manje stvari kao npr. dobijanje posla i sl. No ipak, ako potomak na Zemlji mora proći kroz neke događaje zbog svoje srednje, ili jako teške sudbine, nemoguće je to promeniti, osim ako potomak sam ne obavlja duhovnu praksu.

 • Preci koji odlaze u niža područja Pakla po pravilu samo ometaju svoje potomke i nikada im ne pomažu.

Mehanizam kako suptilna tela preminulih predaka pomažu

Gotovo u svim slučajevima preci imaju vrlo malu mogućnost da utiču na događaje na značajan način na drugim nivoima postojanja, kao na primer na Zemlji. Ponekad jače negativne energije  daju moć za ispunjenje želja preminulih predaka. Ti snažniji duhovi daju energiju kako bi stvorili račun uzimanja i davanja s ovim suptilnim telima kojima pomažu i time ih stavljaju pod svoju kontrolu.

4. Mogu li se preminuli preci da se zauzmu za nas kod Boga, ili Božanstava?

Ovo se retko događa. Ponekad se suptilno telo iz područja Raja ili Čistilišta (Buvaloka)  može da se  zauzme u korist svojih potomaka kod Božanstava nižeg nivoa iz područja Raja. Ovo se događa razmenom određenih zasluga koje su stekli, a kako bi dobili nešto na Zemlji. No, Božanstva nižeg nivoa takođe imaju ograničenu moć i mogu pomoći u manjim stvarima. U većini slučajeva Božanstva nižeg nivoa očekuju nešto zauzvrat za pružene usluge. Ako je neko odradio veliku količinu duhovne prakse, može takođe da moli blagodat od Božanstava višeg nivoa. No u ovom slučaju, energija dobijena duhovnom praksom, biva iskorištena.

5. Mogu li preci da stvore probleme ako su zapostavljeni, ili ih ne obožavaju?

Iz duhovne perspektive biti zapostavljen znači da se ne obavljaju potrebni obredi, ili duhovna praksa koja bi pomogla precima u životu posle smrti. Ako se ne obavljaju traženi obredi, preminuli preci mogu da stvaraju smetnje svojim potomcima.

U sledećem članku istražićemo neke od popularnih obreda i običaja širom sveta i njihovu efikasnost zaštite od problema koje izazivaju preminuli preci.

Pročitajte članak  –  Zašto bi moji preminuli preci želeli da me povrede?

6. Da li preminuli preci mogu da komuniciraju sa svojim potomcima?

          Da, moguće je. Oni to rade na razne načine:

 •  Komunikacija putem stvaranja problema u životima potomaka: Preminuli preci većinu vremena komuniciraju tako što izazivaju probleme u životima svojih potomaka. Oni upotrebljavaju duhovnu energiju da bi izazvali stres u životu potomaka kako bi ovi obratili pažnju na njihove potrebe. Stres nastao delovanjem predaka predstavlja u osnovi sredstvo da se iskaže njihova patnja. Kada potomci uoče da ne mogu da reše problem uprkos najvećem trudu oni ponekad potraže duhovnu pomoć.         Pogledajte slučaj izlečenja ekcema izazavanog problemima predaka.
 • Medijumi i Uiđa table: Potomci na Zemlji kao i preminuli preci iz života posle smrti ponekad pokušavaju da komuniciraju putem medijuma ili Uiđa tabli. U većini slučajeva ne komunicira predak. Molimo pogledajte članak   – Koja je duhovna perspektiva kontaktiranja mojih preminulih predaka putem medijuma ili Uiđa tabli?  Najbolje je u stvari da ne pitamo pretke  za nikakav savet pri donošenju odluka putem medijuma ili Uiđa tabli, jer u najboljem slučaju osoba razgovara sa duhom, ili negativnom energijom. Iako u početku savet može da izgeda dobar, on može biti pomešan sa pogrešnim  savetom kako bi ljude odveo pogrešnim putem, ili im naneo štetu.

 • Snovi:  Ponekad preci komuniciraju kroz snove. Preminuli preci žive u mnogo suptilnijem svetu od ovog opipljivog na Zemlji. Dok sanjamo, mi odlazimo u suptilnija područja zbog čega je precima lakše da komuniciraju s nama. Većina snova je psihološke prirode. Ako se isti san ponavlja tri puta zaredom, može se reći da je duhovne prirode. Ako se ono što smo sanjali dogodi i u budnom stanju, takođe se može reći da je to duhovne prirode. Neki snovi su tipični pokušaj komuniciranja predaka sa nama. Na primer, stalno videti pretke ili zmije u snovima. Videti kobru u snovima znak je da nam preci žele dobro, dok bilo koja druga zmija predstavlja pretka koji nam želi naneti zlo.

6.1 Mehanizam aktivnosti za komuniciranje

Sve aktivnosti moraju biti učinjene uz upotrebu jednog od Apsolutnih kosmičkih elemenata. Zavisno od duhovne snage predaka, oni mogu da dopru do sve višeg i višeg Apsolutnog kosmičkog elementa kako bi uspostavili komunikaciju.

Apsolutni Kosmički element

Kako se ispoljava

Zemlja Uopšteno loš miris u okolini bez razloga na fizičkom nivou. Na primer, miris urina u kući. Takođe može biti i parfem koji podseća na preminulog pretka.
Voda Ostatak nekog ukusa u ustima.
Vatra Poprimanje oblika pretka u snu, sposobnost viđenja ili vizija o preminulom pretku.
Vazduh Osećati da nas neko dira iako nema nikoga  u blizini, pomeranje stvari po kući.
Eter Čuti glasove, zvukove.

Gotovo u svim slučajevima kada predak pokušava da komunicira s potomcima, radi se o njegovim neispunjenim željama i potomak bi trebalo da uloži najveći mogući trud da mu pomogne da ode dalje.

U sledećem od ova dva dela dajemo duhovnu perspektivu o različitim običajima koji se sprovode u svetu u cilju pomaganja preminulim precima da odu dalje u duhovnoj dimenziji.