Kontaktiranje naših preminulih rođaka pomoću Uiđa table

Razlozi zbog kojih je ovo štetno:

  1. Većina medijuma nema visoko razvijeno šesto čulo (ESP) niti duhovni nivo da prepozna pravi identitet duha sa kojim priča. U većini slučajeva, umesto naših predaka ili naših voljenih, onaj koji zapravo priča sa nama je duh. Ovi duhovi mogu da preuzmu kontrolu nad našim precima, ponekad izvlačeći lične informacije iz njih da bi nas zavarali kao da u stvari razgovaramo sa našim pretkom. Ovo se događa čak i ako predak ne želi da da informacije duhu. Duhovi takođe imaju mogućnost da paralizuju um našeg pretka da bi izvukli informacije iz njega. Ponekad duhovi namerno dopuštaju precima da komuniciraju, ali ih i prisiljavaju da daju pogrešne informacije njihovim potomcima kako bi ih odveli pogrešnim putem.
  2. U skoro svim slučajevima, medijumi koji su na nižem duhovnom nivou su zaposednuti duhovima, a da toga uopšte nisu svesni. Većina medijuma ovo radi zbog novca, ili slave. Duhovi koriste ove želje u osobama koji su medijumi da pojačaju svoju kontrolu nad njima. (Pogledajte članak – Ko najpre padne pod uticaj duha?) Da bi ostvarili dublji i dalji uticaj, oni ponekad povećaju sposobnosti medijuma. Medijum pokazuje ovu povećanu sposobnost kao znak njegovog ličnog napretka, ali ovo je daleko od istine. Konačno duh kroz medijuma pogrešno vodi ljude.
  3. Sa druge strane posrednici koji imaju veću duhovnu snagu generalno imaju nekoliko duhova pod svojom kontrolom. Koriste ove duhove da bi dobili informacije o osobama koje dolaze kod njih, jer  te osobe imaju potrebu da pričaju sa preminulima koje su nekad voleli.
  4. Ponekad čujemo o ‘šaptačima duhova’ kako pomažu našim precima da pređu u sledeću dimenziju. Šaptač duhova je druga reč za posrednika koji može da komunicira sa dušom preminulog. Ukoliko šaptač duhova nije iznad 70% duhovnog nivoa, tj. na nivou Sveca, ne može pomoći bilo kojem suptilnom telu da pređe u više nivoe pozitivnih regiona izvan regiona Zemlje.
  5. Pokušaj da se komunicira sa našim preminulim rođacima samo povećava njihov osećaj vezanosti za nas i obrnuto. Preminuli preci mogu da osete bol i žaljenje njihovih preživelih rođaka i da budu  ponovo privučeni ka regionu Zemlje. Ovo stvara prepreke u sposobnosti suptilnog tela da se kreće i napreduje u životu posle smrti.
  6. Samo osoba koja je Svetac ( tj. iznad duhovnog nivoa od 70%), može tačno da razume informacije iz duhovne dimenzije o nečijem preminulom pretku. Oni su u stanju da procene da li je kontakt uspostavljen sa pretkom, ili se duh predstavlja kao predak. Trenutno, postoji manje od 10.000 ovih duhovno uzvišenih ljudi koji žive na Zemlji. Oni generalno nikad ne pomažu ljudima da pričaju sa njihovim preminulim rođacima.
  7. U slučaju Uiđa table postoji 10% šanse da se dođe u kontakt sa preminulim pretkom. S druge strane postoji 90% šanse da se dođe u kontakt sa duhom koji se predstavlja kao predak. Još veća opasnost je što duh može da koristi Uiđa tablu da bi zaposeo osobu.

Gubitak voljene osobe može da bude traumatično iskustvo i osoba može da ima želju da kontaktira sa njima, da bi videla da li su dobro. Najbolja usluga koju možemo da učinimo našim preminulim precima je da uložimo sav trud da ih pustimo da odu. Ovo je zbog toga da bi mogli da nastave svoje putovanje u životu posle smrti. Najbolji način da im pokažemo da ih volimo je da ih pustimo da odu. Komuniciranje sa preminulima nema nikakvu duhovnu vrednost i samo može da napravi problem kako za pretka tako i za potomka. Važno je i korisno da preusmerimo tugu zbog gubitka voljene osobe u obavljanje duhovne prakse i pojanja duhovne zaštitne pojalice Šri Gurudev Data. Ovo će pomoći da se rešimo bola koji osećamo, a pomoći će voljenima koji su preminuli u njihovom životu posle smrti.