Analiza slučaja – Ogrebotine koje su stvorile negativne energije na slici Sveca putem suptilnih jantri

Napomena: Da biste razumeli pozadinu ove analize slučaja i zašto se ovakvi fenomeni događaju, posebno u vezi sa SSRF-om, molimo vas da pročitate, „Uvod u zastrašujuće natprirodne pojave

1. Uvod

Sveti tekst je knjiga na temu Duhovnosti koju je napisao ili sastavio Svetac ili duhovno napredna osoba.

Ovde predstavljamo studiju slučaja koja se izdvaja od drugih zbog posebnog procesa destrukcije koji je korišćen da deformiše fotografiju. Deformisana je fotografija Njegove Svetosti Dr. Atavlea ), koja se obično nalazi na unutrašnjoj  strani korica Svetih tekstova koje je On sastavio. U januaru 2006. godine u jednom primerku Svetog teksta iznenada su se pojavile ogrebotine i mrlje na fotografiji.

1-serb-HHDr-scratches

Analizom duhovne dimenzije koje su sproveli tragaoci sa razvijenim šestim čulom, otkrili smo da je ometanje  demona izazvao ogrebotine i mrlje na fotografiji.

Napomena: Oko fotografije smo nacrtali zaštitni okvir tako da čitaoci ne osećaju ometanja dok u nju gledaju. Okvir povećava Božansku svesnost (Čaitaniju) u atmosferi, smanjuje omotač crne energije na slici i onom koji sliku posmatra, a i pomaže posmatraču da dobije duhovna iskustva.

2. Analiza zasnovana na duhovnom znanju i mehanizam ometanja

Kada je gđa Joja Vale, tragateljka sa razvijenim šestim čulom vida zamoljena da uradi suptilnu  analizu entiteta koji je izvršio ometanje, evo šta je videla:2-serb-Scratches-PPDr Pored prethodnog crteža zasnovanog na duhovnom znanju, ona je opazila da je u ovom određenom ometanju demona vodila snažna negativna energija (Mantrik) iz četvrtog regiona Pakla (Patal).

Kliknite ovde da pročitate više detalja o osobinama entiteta koji je izvršio ometanje onako kako ih je opazila gđa Joja Vale.
Suptilna analiza entiteta koji je ometao fotografiju Njegovu Svetost Dr. Atavlea (sa unutrašnje strane korica Svetog teksta)

Datum kada je gđa Joja Vale nacrtala crtež: 19. januar 2010. godine

Istinitost ili tačnost slike: 80%

Ometajuće vibracije iz slike: 40%

Broj negativnih energija: 1

Snažna negativna energija koja ga vodi je iz četvrtog regiona Pakla (Patal).

Opis demona

  • Ima izobličeno lice sa mekom bledom kožom na kojoj je tamno braon senka.
  • Ima širom otvorene oči i pogled mu je oštar.
  • Ima polomljene (ne oštre) zube.
  • Ima taman zelenkast dugački jezik na kome su čestice crne energije i luči odvratan smrad.
  • Ima ljigavo bledo telo koje izgleda beživotno i celo je prekriveno bubuljicama.
  • Preko celog tela i lica ima tamno zelene bubuljice. One emituju negativnu energiju i imaju iluzorni (Majavi) otrov koji svima može napraviti ometanja.
  • On nikada ne spava, stalno je budan

1. Iz njega se stalno emituju talasi crne energije kao dim. Emisija je veća kada se brzo pomera.

2. Oko njega se stalno nalazi crni omotač koji može prouzrokovati ometanja. Kada traje bitka ili kada je ljut, ovaj crni omotač se povećava.

Proces destrukcije

Snažno je polizao fotografiju i u nju proširio crnu energiju.

3. Iz svog jezika on emituje iluzorne talase da uništi sliku.

Jantra je suptilna naprava ili instrument. Kada negativne energije naprave jantre, stavljaju ih u predmete ili okruženje koje ometaju. Kao rezultat, iz tih jantri se emituje crna negativna energija.

Demon je uništio sliku emitovanjem talasa iluzorne (majavi) negativne energije. Ogrebotine koje su se pojavile su zapravo rezultat suptilnih dijagrama (jantri) koje je oslobodila snažna negativna energija koja se nalazi iza ometanja. Ovi suptilni dijagrami su oslobođeni iz toka crne energije koja je emitovana na fotografiju. Sa druge strane, mrlje na slici su prouzrokovane tokom crne energije koja je oslobođena iz suptilnih dijagrama.

3. Efekat ometanja

Prema Duhovnom Znanju koje je primila gđa Anđeli Gadgil, tragateljka iz SSRF odeljenja za znanje o duhovnoj dimenziji, celo ometanje je imalo trostruki efekat:

Na koga Razmere Vrsta efekta
Na Njegovu Svetost Dr. Atavlea 3% Ispod očiju su se stvorili crni krugovi i usne su postale suve
Na atmosferu 15% Stvaranje pojaseva visokog i niskog pritiska u atmosferi
Na posmatrača 15% Vruć i hladan dodir na koži, ogrebotine, trzaji u mišićima i povećanje uznemirenosti.

(Napomena: Molimo vas kliknite ovde za detaljno objašnjenje ukupnog potencijalnog efekta ometanja negativne energije.)

Pored toga, snažna negativna energija koja je izvršila ometanje je takođe veoma jako pogođena tokom ometanja snagom zraka Božanske svesnosti koje je oslobodila fotografija. Fotografija je privukla njegovo telo i time spalilo mnoge od njegovih iluzornih formi.

Kada je uništio sliku 2006. godine, demon je imao 30% energije, a 2010. se energija smanjila na 10%.