Iskustvo suptilnog neprijatnog mirisa ribe

Iskustva iz duhovne dimenzije mogu biti i prijatna i neprijatna. Sve do sada, većina iskustava koja smo dokumentovali u ovom poglavlju, bila su pozitivna iskustva. U ovom određenom slučaju imamo tragateljku iz Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF), koja je imala negativno suptilno iskustvo neprijatnog mirisa ribe.

Živim u ašramu (ašram) Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci u Goi (Indija) i učestvujem u širenju Duhovnosti, što obavljam kao svoju duhovnu praksu služenja Bogu. Radim je dobrovoljno. Obično  držim bocu vode u odeljenju za pisanje knjiga SSRF-a. Svakog dana punim bocu sveže filtriranom vodom. Dana 14. januara 2006.godine, pri kraju radnog dana kada sam završavala svoj posao, otvorila sam bocu da otpijem gutljaj vode i istog trenutka sam osetila jaki neprijatni miris ribe koji je izlazio iz boce. Iznenadila sam se budući da se riba nikada ne poslužuje u ašramu, niti je boca bila blizu ikakve ribe. Ono što je posebno je da ne volim miris ribe. To mi se učinilo zaista čudnim i odnela sam bocu vode tragaocima SSRF-a sa razvijenim šestim čulom. Tragaoci iz ovog odeljenja odmah su prepoznali da je ovo ometanje od  duha i da je to bio uzrok neprijatnog mirisa, sa ciljem da me duh ometa u obavljanju duhovne prakse.

Savetovali  su mi da isperem bocu slanom vodom, a zatim sa Svetom vodom. Slana voda i Sveta voda su delovale kao duhovne mere protiv crne energije i sprečile su njen uticaj. Posle toga neprijatan miris je nestao i mogla  sam ponovo da koristim bocu.

– Gđa Maniša Đadav, Goa, Indija

Duhovna nauka o iskustvu

Kako su Božanska energija i Sveprisutni Bog povezani sa prijatnim mirisima, tako su i duhovi povezani sa neprijatnim mirisima. Duhovi su koristili Apsolutni element Zemlje kako bi stvorili neprijatan miris.

Duhovi pokušavaju da naprave prepreke u duhovnoj praksi tragaocima, posebno kada tragalac služi Bogu. U ovom slučaju duhovi su uneli crnu energiju u vodu koju je Maniša pila. Kroz crnu energiju duhovi mogu da manipulišu ili da menjaju bilo koji proces ili postupak.  Ovde su je koristili kako bi ometali Manišinu duhovnu praksu, praveći joj prepreku time što je morala da udiše smrad koji joj je bio posebno neprijatan. Ovo je bio uzrok smanjenja njene koncentracije, umora i sl.