Analiza slučaja – Košulja koju je pocepao duh koji se manifestovao u osobi za vreme duhovnog isceljivanja

U ovoj analizi slučaja opisujemo kako se duh višeg nivoa, koji je zaposedao tragaoca, ispoljio tokom sesije duhovnog isceljivanja i pocepao košulju tragaoca koji je događaj snimao video kamerom. Ovaj događaj je opisao g. Gurudas Kandeparkar.

Napomena: Da biste razumeli pozadinu ove analize slučaja i zašto se ovi fenomeni ispituju posebno u SSRF-u molimo vas da pročitate – Uvod u zastrašujuće natprirodne pojave

 

1. Uvod

SERB_Gurudas-dadaGospodin Gurudas Kandeparkar iz Goe, Indija, obavlja duhovnu praksu prema savetima SSRF-a od 2000.godine. Tokom ranijih godina njegove duhovne prakse, Gurudas je vajao skulpture Šri Ganeša kao deo svog služenja Apsolutnoj Istini (satseva) u umetničkom odeljenju SSRF-a. Poslednjih 9 godina, Gurudas se potpuno posvetio širenju Duhovnosti.

Kliknite ovde da naučite više o skulpturi Šri Ganeša koju je izvajao g. Gurudas Kandeparkar.
Satvik skulptura izvajana prema duhovnoj nauci

G. Gurudas Kandeparkar je obavljao duhovnu praksu putem vajanja. Kao deo svoje duhovne prakse izvajao je skulpturu Božanstva Ganeša.

U sadašnjoj eri Kalijuge, ova skulptura Božanstva može da privuče najviše 30% Božanske svesnosti (Čaitanije) tog određenog Božanskog principa. Većina skulptura Božanstava koje se nalaze u prodaji imaju manje od 5% Božanske svesnosti. Međutim, kao posledica njegovog Bogoljublja i uloženog duhovnog truda, milošću božanstva Ganeša, ova skulptura može privući 28,3% Božanske energije božanstva Ganeša.

2. Sam događaj

Tokom 2004. godine sam obavljao satsevu u audio-video odeljenju SSRF-a. Moje služenje Apsolutnoj Istini je uključivalo snimanje sesija duhovnog isceljivanja koje su se održavale svakog jutra u 7:30h u SSRF istraživačkom centru u Goi. Ove sesije su vodili Sveci, a pohađali su ih tragaoci koje su ometali ili zaposedali duhovi (negativne energije).

Jednog dana, tragalac g. Ašiš Savant i ja smo snimali sesiju kao i obično. Duh koji je zaposedao jednog od tragalaca se iznenada manifestovao. Izgledao je prilično uznemireno i ljutito.

Komentar tima istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci:

Manifestovanje ( ispoljavanje) znači otkrivanje ili pojavljivanje duha. Ovde mislimo na to da je svest duha tada u prvom planu. Ponašanje koje vidimo tokom ispoljavanja je ponašanje zaposedajućeg entiteta, a ne zaposednute osobe. Zaposednuta osoba može biti svesna ili nesvesna svega što se dešava, ali generalno nema kontrolu nad motornim organima. U tim situacijama recimo, osoba može pokazati neverovatnu fizičku snagu itd.

U naletu besa on je uhvatio moju kurtu (široka pamučna košulja), počeo da je vuče i pocepao je. Šavovi na desnoj strani košulje su bili potpuno pocepani. Isto tako je rastrgana i leva strana košulje, od rukava do džepa.Pocepani deo je bio dug 20 cm. Napao je i Ašiša i pocepao i njegovu košulju. Sve ovo se dogodilo pred mnogim svedocima.

Sesija duhovnog isceljivanja je trajala do 2 popodne. Sve vreme sam osećao bol u središtu ruku, sve do 4 popodne.

3. Slike pocepane košulje

4. Zašto duhovi zaposedaju ili ometaju tragaoce?

Ima nekoliko razloga zbog kojih duhovi mogu da zaposednu nekoga.

Međutim, kada je neko aktivno uključen u širenje Duhovnosti (tj. obavlja služenje zarad kolektivnog uzdizanja društva), duhovi ga ometaju ili zaposedaju, jer žele da zaustave pokušaje te osobe da širi Duhovnost. To je zato što kada osoba obavlja duhovnu praksu radi sopstvenog duhovnog napretka ona uglavnom pročišćava sebe iznutra. Ali, ako ista osoba obavlja duhovnu praksu radi kolektivnog duhovnog uzdizanja, ne samo da ostvaruje unutrašnje pročišćenje već i doprinosi povećanju satva komponente u okruženju. Ovo povećanje satva komponente smeta negativnim energijama. jer je suprotno njihovoj rađa-tama prirodi. Zato negativne energije ometaju tragaoce koji obavljaju duhovnu praksu zarad društva (samašti sadna).

5. Nauka koja stoji iza ometanja i ispoljavanja duhova

Generalno, duhovi ne vole da se ispoljavaju sem ako je to prema njihovoj želji. Ponekad se namerno ispoljavaju da bi privukli pažnju, omeli ili prekinuli duhovnu praksu zaposednute osobe ili Božjih tragalaca u blizini. Oni to rade tako što ih ometaju ili plaše svojim ispoljavanjem.

Nekada je zaposedajući duh prisiljen da se ispolji i da bude otkriven, jer je nadvladan satvik uticajem, kao recimo u slučaju sesije duhovnog isceljivanja ili kada mu se smanji duhovna snaga. Duhovi koji se ispoljavajuju u tragaocima ne vole da budu otkriveni i zbog toga se jako ljute ako neko snima njihovo ispoljavanje.

Duhovima (negativnim energijama) dominira tama. Kada duh koji zaposeda osobu dođe u kontakt sa nekim u kome dominira satva, kao što je recimo Svetac, oseća se veoma neprijatno i uznemireno. To je zato što mu se zbog satvik uticaja Sveca smanjuje energija. To je slično efektu plamena na sveći.

6. Poderotine koje su napravili duhovi ispoljavajući se u osobi u poređenju sa poderotinama koje su stvorene pomoću suptilnih sredstava

U našem članku o nauci koja leži iza poderotina i posekotina koje su napravile negativne energije, pomenuli smo da je energija koja potreba negativnoj energiji da nešto pocepa mnogo manja nego energija koja je potrebna da se poderotine naprave pomoću suptilnih sredstava. Tako je cepanje neživih predmeta putem zaposednute osobe lak način za negativne energije da naprave isti efekat koristeći manje energije.