Koje mere možemo preduzeti kako bismo se oslobodili zaposednutosti?

Postoje različite mere koje možemo upotrebiti kako bismo se oslobodili zaposednutosti. Osnovni princip na kojem se temelji duhovno isceljivanje je povećati osnovnu suptilnu satva komponentu i smanjiti rađa-tama komponentu u osobi. Redovna duhovna praksa najbolji je način da se poveća satvikta i smanji nivo zaposednutosti. Molimo vas pogledajte članak “Započnite svoje duhovno putovanje” u kojem ćete saznati kako da obavljate duhovnu praksu.

Metode duhovnog isceljivanja objasnili smo u našem članku o duhovnom isceljivanju.