Šta zaista određuje usklađenost odnosa u vezi?

1. Uvod u faktore koji utiču na usklađenost partnera

Mnogi ljudi sanjaju o vezi u kojoj će zajedno sa partnerom dočekati starost. Maštaju o odnosu koji se gradi na uzajamnom poštovanju i poverenju, gde postoje prijateljsvo, ljubav i usklađenost. Međutim, u današnje vreme ovo je skoro nedostižno. Mnoge veze započinju u redu, ali kako će se završiti ili hoće li potrajati zavisi od mnogih faktora. Razumevanje ovih faktora svakako će pružiti uvid u naše odnose i zašto neke veze funkcionišu, a druge ne.

U ovom članku vam predstavljamo različite faktore koji mogu da utiču na bilo koji odnos dvoje ljudi. To može da budei vaš bračni drug / partner ili prijatelj ili kolega.

2. Glavni faktori koji utiču na usklađenost partnera

Ako pitamo stručnjake za mentalno zdravlje ili ako na Internetu potražimo šta utiče na vezu, velike su šanse da će nam se, osim izgleda, pružiti i spisak faktora koji su pre svega psihološke prirode, kao što su uzajamno poštovanje, poverenje, briga, slična interesovanja, smisao za humor itd.

Međutim, da bi se procenili osnovni faktori koji stoje iza svega u životu, treba da ih sagledamo holistički, što znači uključivanje duhovnih aspekata.

Kroz istraživanje zasnovano na Duhovnoj nauci otkrili smo da se faktori koji utiču na kompatibilnost među partnerima mogu naširoko da se svrstaju u tri aspekta života. To su fizički, psihološki (što uključuje i intelektualne) i duhovni aspekt. U donjem grafikon smo pružili približni uticaj koji svaki od ovih aspekata doprinosi usklađenom odnosu.

Glavni faktori koji utiču na usklađenost partnera

Ovo znanje je dobijeno duhovnim istraživanjem koje je zasnovano na naprednom šestom čulu. Kao što vidite iz gornjeg grafikona, uzajamno dejstvo duhovnih faktora u životu dvoje ljudi igra ključnu ulogu u kvalitetu njihovih odnosa.

3. Analiza glavnih faktora koji utiču na usklađenost partnera

Pa, koji su to duhovni faktori koji u tolikoj meri (81%) utiču na nas i naše odnose?

U donjoj tabeli smo proširili broj različitih podfaktora koji utiču na skladne odnose. Važno je napomenuti da smo faktore razdvojili prema tome da li su parovi ili osobe koje su u vezi aktivni tragaoci za Bogom ili nisu. Razlog zbog kojeg smo napravili ovu podelu je taj što se duhovni faktori menjaju u zavisnosti od toga da li neko obavlja duhovnu praksu.

Analiza faktora koji utiču na odnose

Fusnote (na osnovu brojeva crvene boje u gornjoj tabeli) :

  1. Pod „fizičkim faktorima“ odnose se ne samo fizički izgled para / osobe o kojoj je reč, nego i fizički problemi kao što su udaljenost koja razdvaja par, bolesti, razlike u seksualnim nagonima ili sklonostima, itd. koji mogu da utiču na usklađenost.
  2. Iako izgleda da ego doprinosi samo 4%, moramo imati na umu da su mnogi drugi uzroci različitosti zapravo manifestacije ega.

Nekoliko važnih zapažanja                  

  • Razlozi zbog kojih je neki brak uspešan ili nije takođe su vidljivi iz gornjeg grafikona. Kao što vidite, usklađenost odnosa između dve osobe prvenstveno zavisi od faktora koji su izvan razumevanja naših pet čula, uma i intelekta, tj. duhovnih faktora, posebno računa uzimanja i davanja.
  • Fizički izgled i podudaranje na psihološkom nivou čine samo 15% kompatibilnosti između dve osobe.
  • Čak i ako dvoje ljudi praktikuju Duhovnost, velika razlika u njihovim duhovnim nivoima može da utiče na njihov međusobni odnos. Ovo je zato jer se perspektiva osobe znatno menja kako ona duhovno raste i postaje ekspanzivnija, što može da stvori razlike u mišljenjima između dvoje tragalaca.
  • Duhovni put koji dve osobe slede takođe može da utiče na njihovu usklađenost. Na primer, okolnost da je jedna osoba više pobožna, dok je druga više naklonjena putu meditacije, može da stvori razlike u načinu na koji pristupaju svojoj duhovnoj praksi i životu uopšte.
  • Kada dvoje ljudi radi duhovnu praksu, snaga računa uzimanja i davanja se smanjuje u njihovom životu, a njihova duhovna praksa smanjuje nepovoljnu sudbinu. Najbolji odnosi su oni između tragalaca. Takvi ljudi aktivno rade na smanjivanju ličnih mana, koje su jedan od glavnih uzroka problema u vezi.
  • Negativne energije i preminulii preci mogu nepovoljno da utiču na odnose. Oni mogu da prouzrokuju razne probleme u životu ljudi. Ako je neko u vezi zaposednut negativnom energijom, to može da dovede do neprimerenog ponašanja (što je uglavnom van njihove kontrole) i tako stvara ogroman pritisak na vezu. To je zato što većina ljudi ne razume duhovne aspekte lošeg ponašanja i krivi osobu, a ne negativnu energiju koja ih zapravo tera da rade neprimerene stvari. Takođe, pogledajte članak na temu – Koji su problemi preminulih predaka?
  • Kuća ili mesto u kojem neko živi može takođe da utiče na odnose u vezi. Negativne energije u prostorijama su aktivnije, posebno kada se nečija kuća nalazi pored groblja ili je sagrađena na groblju od pre nekoliko vekova. U našem odeljku – Kako duhovno očistiti svoj dom – pružili smo nekoliko različitih rešenja za ovaj problem.