Duhovna iskustva gospođe Rade Malik vezana za Pitrupakšu

1. Dobrobit dobijena redovnim izvođenjem Šrade

Duhovna iskustva gospođe Rade Malik vezana za Pitrupakšu

Za Pitrupakšu (period od dve nedelje kada naši preminuli preci prilaze najbliže Zemlji) saznala sam pre 10 godina nakon što sam započela duhovnu praksu prema smernicama SSRF-a. Pošto potičem iz budističke porodice, ranije nisam znala za Pitrupakšu, niti za probleme s precima . Moja porodica i ja smo se suočili sa različitim problemima za koje sam saznala da ih uzrokuju preminuli preci, kao što su ekcem, pobačaj, nesklad u braku, finansijske poteškoće, zdravstveni i mnogi drugi problemi. Bila sam zahvalna SSRF-u na pružanju ovog znanja koje tako jasno upućuje kako da pomognemo našim preminulim precima u ovom periodu. Izvodeći jednostavan Šrada ritual tokom godina, takođe sam doživela kako se uklanjaju prepreke u mojoj duhovnoj praksi, a problemi sa kojima sam se suočavala a koji su bili uzrokovani preminulim precima takođe su vremenom počeli da se smanjuju.

Ove godine, tokom trajanja Pitrupakše, bila sam u poseti roditeljima u Vankuveru u Kanadi. Sledila sam uputstva iz SSRF članka o tome kako da izvedem jednostavnu verziju Šrada obreda i postavim vegetarijansku hranu u dvorište uz molitvu Božanstvu Dati  i mojim precima. Bio je to mali tanjir sa malo pirinča, sočiva, povrća i vode. Nakon nekoliko sati pogledala sam kroz prozor da vidim da li je nešto od hrane uzeto i da li su došle vrane ili druge ptice. Videla sam da je ponuđena hrana i dalje netaknuta i osetila sam zabrinutost i razočaranje. Naučila sam da je, prema duhovnoj nauci, jedan znak da je ponuda uspešna ako vrana dođe da jede ponudu, pošto duh pretka ulazi u vranu da se posluži ponuđenim.

Mentalno sam upitala Boga da li će ova ponuda biti uspešna ako nijedna vrana ili životinja ne dođu da se posluže ponudom. Odjednom sam ugledala bledo sive siluete ljudi u dvorištu oko ponuđene hrane. Neki su sedeli i jeli, dok su drugi stajali i čekali svoj red da jedu. Bila sam veoma iznenađena kada sam dobila ovu viziju i osećala sam da mi je Bog dao ovo duhovno iskustvo da me uveri da se On pobrinuo i da moji preci primaju ponudu.

Pre zalaska sunca otišla sam u dvorište da izrazim zahvalnost i zakopam ostatke ponuđene hrane u zemlju. Nakon rituala doživela sam lakoću i osetila sam neizmernu duhovnu emociju (bhav) zahvalnosti prema Bogu, jer nam je On u potpunosti pojednostavio izvođenje Šrada rituala kako bi naši preci dobili duhovnu dobrobit.

Tokom trajanja Pitrupakše, takođe sam iskreno pojala „Šri Gurudev Datasa duhovnom emocijom da energija iz pojalice ide mojim precima i da im pomaže. Ponekad bi se duhovno ometanje koje sam doživljavala povećalo tokom trajanja Pitrupakše, ali istovremeno bih doživela i Božje prisustvo, što bi me motivisalo da nastavim da se trudim. Zahvalna sam Bogu što deli ovo znanje sa celim čovečanstvom, i molim se da sve više i više ljudi širom sveta ima dobrobiti od ovog Božanskog znanja.