Why do ghosts possess women more than men?

Da biste bolje razumeli, molimo vas da pročitate naš članak Definicija demonske zaposednutosti i biti zaposednut duhom.

1. Zašto duhovi zaposedaju žene više nego muškarce – uvod

Demonska zaposednutost je stanje kada duh ili neka druga vrsta negativne energije ima kontrolu nad umom (emocije ili misli) i intelektom neke osobe (sposobnost donošenja odluka) tako što je stopljena sa njenom svešću. Kao rezultat, negativne  energije imaju kontrolu nad postupcima te osobe.

U ranijim člancima objasnili smo da je u današnje vreme 30% svetske populacije zaposednuto od strane duhova ili negativnih energija. Ali u odnosu na muškarce, broj zaposednutih žena je veći. Pomoću istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci proučili smo koji su razlozi za to.

2. Suptilno znanje o češćem zaposedanju žena od muškaraca

Sledeća tabela daje odnos o zaposednutosti negativnim energijama kod žena i muškaraca

Demonic possession and gender

U nastavku su data pojašnjenja glavnih razloga zaposedanja.

2.1 Fizički razlozi

U ženskom telu dolazi do češćih hormonalnih promena i to stvara veću osetljivost koja privlači ometajuće energije.

U muškom telu tokom vremena dolazi do manjih hormonalnih promena. Zbog toga su manje osetljivi i verovatnoća da će u njihovo telo biti privučene ometajuće energije je manja.

2.2 Psihološki razlozi

Reasons for demonic possession

2.3 Duhovni razlozi

Žene uopšte imaju više sudbine koje moraju da prođu. Kada je  veći akumulirani račun uzimanja – davanja, koji je stvoren kao rezultat lične karme ili karmi, tada se osoba rađa kao žena.

Ako upoređujemo, muškarci uopšte prolaze manje sudbine, jer je akumulirani račun uzimanja – davanja, koji je stvoren kao rezultat  lične karme ili karmi, u ovom životu manji u odnosu na  žene.

3. Znaci ispoljavanja negativnih energija u odnosu na pol

Signs of demonic possession

4. Delovanje demonske zaposednutosti na duhovni napredak

Žene su, u poređenju sa muškarcima emotivnije i imaju više sudbine koje moraju da prođu, pa zato samo mali broj njih dostiže Svetost. Da bi dostigle Svetost one moraju da ulože intenzivan trud u duhovnu praksu. Uz ove duhovne, postoje i fizički razlozi zbog kojih je to tako. Tokom mesečnog ciklusa, u ženama se povećava rađa- tama komponenta, a satva se smanjuje. Uprkos svemu tome, dostizanje Svetosti zavisi od osobe do osobe. Faktori kao što su duhovni nivo, prošla duhovna praksa, ometanja, sudbina itd. učestvuju u određivanju brzine napredovanja. Ako ulože intenzivan trud, žene mogu duhovno da rastu brže od muškarca.

5. Rezime – duhovna praksa kao zaštita od demonskog zaposedanja

Kako bi se zaštitili ili se oslobodili zaposednutosti možemo da praktikujemo sledeće korake:

  1. Obavljanje duhovne prakse
  2. Raditi  duhovno isceljivanje
  3. Tražiti savet i vođstvo osobe koja je na višem duhovnom nivou
  4. Ulagati konstantan trud u uklanjanje mana ličnosti i uklanjanje ega