Donacije

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je 2006. godine počela misiju objavljivanja riznice neprocenjivog duhovnog znanja po svetu. Od aprila 2012. godine, SSRF počinje da objavljuje članke i na srpskom jeziku.

Postavljanjem bilo kakvih finansijskih preduslova čitaocima u njihovom nastojanju da dođu do tog znanja ograničili bismo pristup znanju na uzak krug ljudi. Znanje koje mi objavljujemo je primljeno od Boga. Da bi ono bilo lako dostupno svim ljudima koji se zanimaju za Duhovnost, učinili smo ga i činićemo ga dostupnim i nadalje besplatno.

Rad SSRF-a moguć je jedino zahvaljujući Božjoj milosti, koja obezbeđuje neophodna sredstva za ovaj ogroman zadatak. Uprkos finansijskim gubicima, nikada nam nisu zafalila sredstva. Jedan od razloga jeste što ljudi širom sveta koji cene vrednost rada naše organizacije daju donacije – velike i male, u korist cilja SSRF-a.

U nastavku su date neke koristi od davanja donacija SSRF-u:

  • Kada ponudimo imetak u svrhu koja ima blagoslov Svetaca, dobijamo priliku da vežbamo žrtvovanje. Žrtvovanje je važan korak u duhovnoj praksi, jer pomaže da se smanje naše vezanosti.
  • Donacije date sa svetovnim svrhom, kao što su donacije školama i bolnicama, ili davanje prosjacima povećava zasluge. Tragaoci za Bogom ne žele ni zasluge ni grehe, obzirom da zasluge obezbeđuju mesto u raju, a ne Konačno izbavljenje. Za one koji žele da se oslobode ciklusa rađanja i umiranja, bolje je da daju donacije Svecima.
  • Donacija data Svecima ne stvara račun davanja i uzimanja. U stvari davanje takve donacije poravnava račun davanja i uzimanja i smanjuje sudbinu.

Pozivamo vas da date svoj doprinos.

Pre davanja donacije, molimo vas da se upoznate sa uslovima za davanje donacija SSRF-u.

Davanjem donacije, vi potvrđujete da prihvatate ove uslove.

Ako se nalazite u Srbiji svoju donaciju možete uplatiti na dinarski račun Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci:

Svrha uplate: Donacija

Primalac: Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci, Novi Beograd

Račun: 205 – 176796 – 96

>> Primer popunjene uplatnice

Ako se nalazite u inostranstvu svoju donaciju možete da uplate na naš devizni račun u Srbiji, čije detalje možete dobiti putem elektronske pošte: [email protected]

Isto tako pozivamo sve naše čitaoce da učestvuju u finasiranju aktivnosti SSRF-a tako što će dati doncije za određene poduhvate. Molimo vas da obratite pažnju na to da su neki od ovih poduhvata vremenski ograničeni. Kada priložite svoju donaciju posle roka, vaš novac može biti usmeren ka opštim aktivnostima SSRF-a.

Ako imate bilo kakva pitanja, ili želite više informacija o donacijama, molimo vas da pogledate česta pitanja koja postavljaju čitaoci o donacijama SSRF-u, ili stupite u kontakt sa nama preko pogodnosti Postavite pitanje u okviru svog SSRF korisničkog naloga. Na raspolaganju vam je i elektronska pošta: [email protected]

Cenimo vaš doprinos. Zajedno možemo da napravimo promenu.

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci je nedobitna organizacija, registrovana pri Agenciji za privredne registre u Srbiji pod matičnim brojem 28825595.