1-SERB-Landing-Agnihorta-Nuclear-radiation

‘Tokom sledećih deset godina dogodiće se treći svetski rat u kojem će, prema proceni, nestati jedna trećina svetskog stanovništva. (tj. preko 2 milijarde ljudi). Milioni ljudi umreće od zagađenja izazvanog nuklearnim otpadom.’

– Njegova Svetost Dr. Atavle (30. septembar 2007.)

Zamislite ovo. Nuklearno oružje je aktivirano u vašem gradu. Za one koji se nađu u samom središtu udara neće ni znati šta se dogodilo, jer će biti zbrisani pre nego što budu imali vremena da shvate da je nuklearno oružje eksplodiralo. Naučnici kažu da je ovo zapravo sretnija varijanta. Ljudi koji budu udaljeni nekoliko kilometara od eksplozije pretrpeće opekotine od izlaganja radioaktivnim materijama, što će imati trenutne, ili dugotrajnije štetne posledice na njih i njihove porodice. U tom trenutku bi možda pomislili:

 • Upravo sam video detonaciju oružja za masovno uništenje. U koje sklonište mogu da pobegnem?
 • Da li sam mogao bolje da se pripremim za ovakvu situaciju i spasem svoju porodicu i sebe?

 

1. Uvod

 

RadiationU mnogim člancima na internetu obred Agnihotre se spominje kao jednostavan obred koji umanjuje nepovoljan uticaj nuklearne radijacije. Ovakva izjava probudila je naš interes. Za modernu nauku zvuči čudno tvrdnja da jednostavan obred, može zaista da neutrališe štetno delovanje nuklearnog udara. Ovaj obred je posebno važan uz još neke informacije koje smo dobili istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci o nadolazećim vremenima.

Većina ljudi ne zna da mogu da se preduzmu mere na duhovnom nivou, koje uz trud na psihološkom i fizičkom nivou, štite od nuklearnog napada. Ovaj članak obuhvata mere koje možemo da preduzmemo na duhovnom nivou za svoju zaštitu od uticaja nuklearnog napada i za prevenciju od njegovog pojavljivanja.

Pročitajte članak o istraživanju zasnovanom na duhovnoj nauci.

2. Zaštita od nuklearnog napada za osobu koja radi Agnihotru

Informacije za ovaj odlomak uzete su iz Uticaja nuklearnih eksplozija gđe Keri Sablet i nationalterroralert.com. Dodatno smo koristili Kalkulator uticaja nuklearnog oružja baziran na zakonskom preračunavanju napisanom u poznatim, najčešće postavljenim pitanjima o nuklearnom oružju kako bi pružili uvid u dobrobiti Agnihotre.

Nuklearne eksplozije proizvode direktne i odložene razarajuće uticaje.

 • Direktni uticaji (udar, toplotno zračenje, trenutno jonizirajuće zračenje) su stvoreni i izazivaju znatno uništenje za nekoliko sekundi, ili minuta posle nuklearne eksplozije.

 • Odloženi uticaji (radioaktivni otpad i drugi uticaj na okolinu) nanose štetu u određenom vremenskom periodu koji varira od nekoliko sati do nekoliko godina i može da prouzrokuje štetu na regionima znatno udaljenim od eksplozije.

Šteta izazvana nuklearnim eksplozijama može jako da varira, zavisno o snazi oružja (merenoj u kilotonama, ili megatonama), vrsti korišćenog  nuklearnog goriva, konstrukciji samog oružja, da li eksplodira u vazduhu, ili na površini zemlje, geografskom okruženju oko mete, da li je zima, ili leto, maglovito, ili vedro vreme, noć, ili dan, vetrovito, ili bez vetra. Kakvi god bili činioci, eksplozija će da oslobodi nekoliko različitih vidova energije prethodno opisanih u direktnim i odloženim uticajima. Sledeća fotografija prikazuje predviđeni uticaj eksplozije nuklearne bombe od jedne megatone i udaljenost udara različitih vrsta energija. Na njoj je takođe prikazan nivo razaranja / zaštite koju će da doživi osoba duhovnog nivoa od 50% koja redovno radi Agnihotru.

2-SERB-Nuclear-radiation-and-Agnihotra

Pogledajmo malo detaljnije svaku od ovih energija i nivo zaštite koji može da pruži obred Agnihotre. (Izvor: Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci sprovedeno od Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci)

 1. Udar: Veliki deo oštećenja (oko 50%) od nuklearne eksplozije rezultat je udarnog talasa. Potisak udarnog talasa sabija energiju u materijalu kroz koji prolazi, uključujući vazduh. Kada udarni talas prođe kroz čvrsti materijal, energija koja preostaje uzrokuje štetu.

  Nivo zaštite unutar radijusa udara za osobu koja izvodi Agnihotru: 0%

 2. Toplotno zračenje: Zajedno sa udarom oko 30-50% razarajuće energije dolazi od toplotnog zračenja. Čak i ako je neko kilometrima udaljen od mesta eksplozije, može da vidi svetlu buktinju nastalu od eksplozije bombe. Sem što izaziva veliki bljesak, ovo zračenje je takođe vrlo toplo (zato se zove “toplotno”). Na udaljenosti oko sedam kilometara od mesta udara dolazi do opekotina trećeg stepena. Opekotine trećeg stepena prouzrokuju odumiranje tkiva ispod kože, uključujući koštane ćelije koje su potrebne za regeneraciju kožnog tkiva. Opekotine trećeg stepena na više od 25% tela će proizvesti šok za nekoliko minuta za šta će da treba brza lekarska  pomoć.

  Nivo zaštite za osobu koja izvodi Agnihotru u radijusu toplotnog zračenja: 30% 

 3. Jonizirajuće zračenje: Nuklearna eksplozija stvara nekoliko oblika nuklearnog, jonizirajućeg zračenja. Nuklearna fizija (cepanje atoma) i nuklearna fuzija (spajanje atoma) koji se zbijaju i tako stvaraju eksploziju, oslobađaju, neposredno ili posredno, neutrone, gama zrake, beta i alfa čestice. (Pri eksploziji bombe od 1 megatona učinak jonizirajućeg zračenja (od 500 rema) procenjuje se na udaljenosti od 3,1 km od nulte tačke.)

  1. Neutroni su teške čestice koje se oslobađaju iz nuklearnog jezgra. Ovako maleni “projektili” mogu lako da prodru kroz čvrste objekte.

  2. Drugi oblik prodiranja radijacije su gama zraci koji su energetski fotoni. Oba navedena tipa radijacije su smrtonosni.

  3. Beta i alfa čestice su manje opasne i imaju domet od nekoliko metara odnosno santimetara.

  4. Alfa čestice mogu da izazovu oštećenja samo ako se konzumiraju.

  Nivo zaštite u obimu jonizirajućeg zračenja za osobu koja izvodi Agnihotru: 0%.

 4. Otpad: Jedan od efekata eksplozije nuklearnog oružja blizu površine, ili na površini zemlje je radioaktivni otpad. Odmah posle eksplozije velike količine zemlje i ruševina koje su postale radioaktivne, prenose se visoko u atmosferu i prave oblak u obliku pečurke. Ovaj materijal odnešen vetrom pada nazad na zemlju te zagađuje hiljade kilometara površine. Što je veća eksplozija to se više i brže diže otpad i manji je deo koji se taloži u nižoj atmosferi. Ovakav otpad može da utiče na stanovništvo i u udaljenim regionima od mesta eksplozije i to na duže vreme.

  Nivo zaštite u obimu jonizirajućeg zračenja za osobu koja izvodi Agnihotru: 50%.

3. Duhovno istraživanje o mehanizmu delovanja Agnihotre

Svi se ovi događaji na Zemlji događaju jer su korišćeni osnovni elementi Stvaranja, a to su pet Apsolutnih Kosmičkih Elemenata. Samo putem jednog, ili više ovih elemenata je svaki događaj u Univerzumu moguć. Preovlađujući Apsolutni Kosmički Elemenat koji je u slučaju detoniranog nuklearnog oružja je Element Apsolutne Vatre (Teđ Tatve).

3-SERB-Subtle-pic-Agnihotra-Nuclear-radiation

Kada je nuklearno oružje detonirano, rađa-tama vibracije Apsolutnog Kosmičkog elementa Vatre postaju preovlađujuće. Ove frekvence su propraćene disonantnim suptilnim zvucima koji imaju suptilno štetan efekat na um i intelekt ljudi koji se nalaze u blizini nuklearnog napada. Efekti mogu da se jave u rasponu od depresije do negativnih misli i do zamagljivanja intelekta.

Kada se radi obred Agnihotre satva vibracije elementa Apsolutne Kosmičke Vatre postaju preovlađujuće. Vatra stvorena iz Agnihotre razgrađuje rađa-tama čestice te zbog toga pročišćuje okolinu na duhovnom nivou. Takođe se stvara i suptilni zaštitni omotač oko osobe koja izvodi obred. Ovaj omotač je izrazito osetljiv na sve povezano sa elementom Apsolutne Kosmičke Vatre, i crvenkaste je boje u suptilnoj dimenziji. Preovlađujuće rađa-tama čestice (koje isijavaju iz detoniranog nuklearnog oružja) udaraju na veoma oštar i neugodan način. Zaštitni omotač unapred intuitivno zna kada su čestice blizu te velikom snagom refleksno šalje frekvence Apsolutne Kosmičke Vatre prema rađa-tama česticama. To uništava rađa-tama čestice koje izazivaju suptilne zvuke, što umanjuje destruktivnu snagu Apsolutne Kosmičke Vatre iz detoniranog nuklearnog oružja.

3.1 Šta određuje efikasnost Agnihotre tokom nukelarne katastrofe?

Važno je da imamo na umu da su pomenuti zaštitni nivoi o kojima je ovde reč razmatrani u okolnostima nuklearne katastrofe.

 Prema tome, dobrobit koju obred Agnihotra može da pruži je dosta ograničen u poređenju sa obavljanjem ovog obreda u mirnodopskim uslovima.

3.1.1 U zavisnosti od duhovnog nivoa i stava osobe

Kada osoba radi Agnihotru nekoliko faktora utiče na uspešnost obreda u neutralisanju efekata radijacije. Tablica koja sledi  pokazuje efekat na osobu (zavisno o duhovnom nivou i stanju) koja izvodi obred Agnihotre.

Duhovni nivo

Aspekt

20%

50%

60%

Način rada

Kada se obred radi sa poštovanjem

Kada se radi sa duhovnom emocijom i posvećenošću

Kada se radi sa predavanjem Bogu

Prostor zaštitnog omotača u metrima

1-2

10

30

Pročišćenje okoline u procentima (%)

0.75

2

4

Trajanje efekta

1 sat

2 sata

8 sati

 • Duhovni nivo:

  • Duhovni nivo osobe je najvažniji aspekt.

  • U slučaju eksplozije nuklearne bombe, praktično govoreći, samo osoba iznad 50% duhovnog nivoa može da postigne neku razumnu zaštitu radeći obred Agnihotre. Korist se smanjuje kako se i duhovni nivo osobe smanjuje. Osoba prosečnog duhovnog nivoa (20-30%) ostvariće beznačajnu zaštitu radeći obred Agnihotre.

  • Kako duhovni nivo raste tako se i potreba za rađenjem obreda smanjuje, jer je duhovni nivo osobe ključan  za njenu zaštitu.

  • Sveci bi dobili misao da odu iz nekog prostora pre nego što bomba eksplodira.

 • Važnost duhovne prakse: Jedini način da se poveća duhovni nivo pojedinca je da se radi duhovna praksa koja je zasnovana na šest osnovnih principa duhovne prakse. Obavljajući odgovarajući tip duhovne prakse osoba može da ostvari ubrzani duhovni rast tokom jednog života.

 • Stav za vreme obavljanja obreda

  • Kada pojedinac radi obred sa duhovnom emocijom i posvećenošću, učinak i blagodati obreda su mnogo veći.

  • Učinak je još veći kada pojedinac izvodi obred u duhovnom stanju predaje Bogu.

  • U proseku samo tragaoci iznad 50% duhovnog nivoa imaju duhovnu sposobnost da urade obred sa duhovnom emocijom.

3.1.2 Osoba koja radi i osoba koja posmatra obred

Osoba koja radi obred dobija više blagodati u poređenju sa osobom koja posmatra obred. Obred je generalno namenjen za zaštitu pojedinca. Ako osoba koja posmatra obred to radi sa stavom da i ona izvodi obred sa prikladnim nivoom duhovne emocije, tada će i ona da dobije  jednake blagodati i zaštitu.

4. Uloga duhovne prakse i duhovnog nivoa u zaštiti protiv nuklearnog napada

Glavni događaji u životu osobe se većinom događaju zbog sudbine prema zakonu karme. Najbolji način za izbegavanje loše sudbine (koja je duhovni problem) je duhovna praksa.

Pojedinac može da prebrodi sudbinu radeći odgovarajuće nivoe duhovne prakse. Na primer, ako osoba ima umerenu sudbinu, tada se samo intenzivnom duhovnom praksom (otprilike 10-12 sati dnevno) može prevazići sudbina. Ako osoba ima tešku sudbinu, tada samo milost Sveca može da pomogne da se ona prevaziđe. Čak i ako osoba prema sudbini mora da umre u nadolazećim vremenima tada se zbog duhovne prakse ne stvara negativna impresija straha u umu tragaoca prilikom odlaska u suptilnu dimenziju posle smrti. Osobi koja ne radi nijednu vrstu duhovne prakse, patnja i potom umiranje od detonacije oružja za masovno uništenje, ostavlja ožiljke u podsvesnom umu sa impresijama straha za koje treba nekoliko života da ih se oslobodi.

5. Rezime

 • Duhovni nivo osobe koja izvodi obred Agnihotre je ključan aspekt u određivanju njegove moći.

 • Molimo značajne autoritete u raznim zemljama da pomognu ljudima da započnu duhovnu praksu, a u skladu sa tim i obred Agnihotre kako bi se smanjila šteta nuklearne katastrofe.

 • Da bi duhovna praksa bila delotvorna treba da je usklađena sa šest osnovnih principa duhovne prakse.