Het concept van Swechchaa, Parechchaa and Ishwarechchaa in spirituele oefening en groei

1. Definities

Het woord ‘Ichchaa’ in Sanskrit betekent wens. Overeenkomstig:

  • Swechchaa‘Swa’ betekent ik of mijn. Gedragen volgens de swechchaa handelwijze betekent handelen naar gelang onze eigen wens.

  • Parechchaa: ‘Par’ betekent anderen. Gedragen volgens de parechchaa handelwijze betekent handelen naar gelang de wens van anderen.

  • Iswarechchaa: ‘Ishwar’ betekent God. Gedragen volgens de Ishwarechchaa handelwijze betekent handelen naar gelang de wens van God.

 

2. Het concept van Swechchaa, Parechchaa and Ishwarechchaa in spirituele oefening en groei

Vrijwel een ieder van ons identificeert zich alleen met het lichaam (vijf zintuigen), geest en intellect. Dit is ook bekend als onze ego. Echter, spiritualiteit onderricht ons dat onze werkelijke natuur dat van de Ziel is, ofwel het Goddelijke Principe binnenin ieder van ons. De natuur van de Ziel is eindeloze Gelukzaligheid (oftewel een superlatieve conditie van gelukzaligheid dat niet afhankelijk is van iedere stimulering). Het doel van spirituele oefening in grote lijnen is om ons:

  • Onze identificatie met onze vijf zintuigen, geest en intellect te laten verminderen en ons uiteindelijk ervan te ontbinden

  • Te laten identificeren met en het ervaren van de Ziel (het Goddelijke Principe) binnenin ons.

Een manier om dit tot stand te brengen is het wisselen van de swechchaa handelwijze naar de parechchaa handelwijze en uiteindelijk van de parechchaa handelwijze naar de Ishwarechchaa handelwijze als deel van onze spirituele oefening.

Als we handelen volgens de swechchaa handelwijze betekent het dat we handelen volgens onze eigen wens dat overeenkomstig is met wat onze 5 zintuigen, geest en intellect willen. Hoe meer we onszelf tot dit inlaten hoe meer we onze identificatie met en onze afhankelijkheid van onze 5 zintuigen, geest en intellect alleen maar verhogen.

Er is een gezegde dat luidt als volgt: als we iets negeren verminderen we het effect ervan op ons. We kunnen hetzelfde principe in onze spirituele oefening toepassen. Als we luisteren naar anderen en hun verlangens gehoorzamen (parechchaa) geven we automatisch minder gewichtigheid aan onze eigen eigen wensen (swechchaa) en negeren dus hiermee onze eigen verlangens. Als we gewend raken aan het handelen volgens de parechchaa handelwijze verminderen we onze ego (oftewel, de ontbinding van onze 5 zintuigen, geest en intellect).

We nemen even een voorbeeld van een persoon die handelt volgens de parechchaa handelwijze

Mark en Elizabeth zijn een getrouwd koppel en op een Vrijdagavond willen zij allebei andere dingen doen. Elizabeth wilt naar een concert toe en Mark wilt naar een voetbalwedstrijd. Mark praktiseert spirituele oefening en is zich bewust van het concept van handelen volgens de parechchaa handelwijze en laat zich daarom leiden door de verlangens van Elizabeth. Hij laat zijn verlangen voor het bijwonen van de voetbalwedstrijd vallen en gaat naar het concert met zijn vrouw. Met dit gebaar groeit Mark spiritueel gezien omdat hij in deze situatie zijn eigen wensen genegeerd heeft die zich opwerken vanuit zijn 5 zintuigen, geest en intellect.

Werkelijk handelen volgens de parechchaa handelwijze is denken aan de andere persoon’s wens als uw eigen wens.

Met regelmatige en toenemende hoeveelheden van spirituele oefening gekoppeld aan handelen volgens de parechchaa handelwijze, ontbinden we voldoende van de identificatie met onze vijf zintuigen, geest en intellect. Het is op dit punt dat een Guru in een gemanifesteerde vorm in ons leven komt. Een Guru heeft toegang tot de Universele Geest en Intellect en handelt volgens de wil van God. Door het luisteren naar God en het handelen volgens Zijn instructies, handelen we volgens Zijn verlangen (Ishwarechchaa). Op het moment dat onze ego voldoende ontbonden is (oftewel op het niveau van een Heilige) zijn we in staat om directe toegang te verkrijgen tot de Universele Geest en Intellect en kunnen we direct handelen volgens God’s verlangen. Overeenkomstig handelen met God’s wil (Ishwarechchaa) geeft ons de ervaring van God Hemzelf.

 

3. Enkele veelvuldig gestelde vragen over dit concept

1. Tot welke hoogte moeten we de parechchaa handelwijze toepassen? Stel dat iemand ons vraagt om iets te doen dat verkeerd is, moeten we dan nog steeds de parechchaa handelwijze toepassen of moeten we dan ons gezond verstand gebruiken en het verzoek weigeren?

Antwoord: We moeten ervan bewust blijven dat wanneer de parechchaa handelwijze een obstakel vormt tot onze spirituele oefening, het dan verkeerd is om de parechchaa handelwijze toe te passen. Als iets voor 50% goed is en voor 50% fout, dan kunnen we alsnog de parechchaa handelwijze toepassen. Dit is puur vanuit een spiritueel oogpunt gezien waarbij de intentie is om onze ego te minimaliseren door het luisteren naar een andere persoon en door het handelen volgens zijn of haar wensen. Dit is niet gezien vanuit een wereldse oogpunt. Het voorbeeld in de volgende alinea zet dit verder uiteen.

2. Moeten we de parechchaa handelwijze alleen thuis op onze familie toepassen of is het de bedoeling dat we deze handelwijze ook toepassen met allerlei andere personen met wie we in aanraking komen?

Antwoord: We moeten deze handelwijze toepassen wanneer mogelijk zonder dat het een obstakel vormt voor onze spirituele oefening.

Bijvoorbeeld: Als iemand ons vraagt om iets te ondernemen zoals iedere dag naar een film te gaan omdat hij of zij dat graag wilt, zullen we terughoudendheid moeten praktiseren in zulke situaties. Dit is omdat we niet de tijd hebben om iedere dag naar de film te gaan en ook omdat we onze wereldse verantwoordelijkheden en spirituele oefening moeten volbrengen. Maar stel je eens voor dat een vriend van ons graag wilt dat we iedere week even langskomen voor het gezamenlijk bekijken van een film en ondanks dat we het een verspilling van tijd vinden kunnen we alsnog gaan vanuit het concept van handelen volgens de parechchaa handelwijze gezien.

3. Wat is het gevolg van het praktiseren van de parechchaa handelwijze met terughoudendheid en woede?

We moeten het spirituele profijt proberen te begrijpen van handelen volgens de parechchaa handelwijze. Soms komt het weleens voor dat we zelfs na het begrijpen van hoe we moeten handelen volgens de parechchaa handelwijze in een bepaalde situatie, alsnog veel terughoudendheid en andere reacties vertonen vanwege de moeite die we moeten doen om ons te verplaatsen in deze handelwijze. Om terughoudendheid en andere reacties te overmeesteren kunnen we suggesties van zelfreflectie hanteren.