Opmerking voor onze lezers: Om dit artikel beter te begrijpen, lees dan eerst het artikel “Wat is een subtiele tekening?”.

In dit artikel beschrijven we middels een subtiele tekening de subtiele vibraties welke door alcohol worden aangetrokken en uitgestraald. Het is gekenschetst door Mevr. Yoya Vallee, een zoeker met een geavanceerde zesde zintuig van gewaarwording. Het is gecontroleerd en goedgekeurt door Zijne Heiligheid Dr. Athavale. Toen Hij de afbeelding middels Zijn geavanceerde zesde zintuig bekeek, bleek dat het voor 80% accuraat was.

Hieronder volgen enkele belangrijke punten over alcohol vanuit een spirituele perspectief:

  • Vermogen om zwarte energie aan te trekken: Alcohol is een RajaTama-overheersende drank. Als resultaat vermindert het drinken ervan de sattvikta in die persoon, en het verhoogt ook tegelijkertijd het subtiele Tama-component. Alcohol trekt zowel een stroom van zwarte energie aan, zoals aangegeven bij punt 3 van de afbeelding hierboven, als ook negatieve energie. Er wordt een subtiele omhulsel van zwarte energie over het verstand en intellect van de persoon die alcohol drinkt gevormd, dat hem of haar een makkelijkere doelwit maakt voor aanvallen door negatieve energieën.spiritual effect of drinking alcohol - black energy
  • Verhoogt spirituele kwetsbaarheid: Als we alcohol drinken zijn we meer geneigd om controle over onze verstand en intelligentie te verliezen. Negatieve energieën nemen profijt hiervan en infiltreren onze bewustzijn. Zelfs als we maar één glaasje bier drinken, is het voldoende om het sattvikta in ons te verlagen en het subtiele Tama-component te verhogen waardoor we vatbaarder worden voor aanvallen door negatieve energieën.
  • Bezetenheid wordt hoogstwaarschijnlijker: : Als een persoon een aantrekking of voorkeur heeft voor alcohol, wordt dit gebruikt door of een spook of een overleden voorvader met een inclinatie voor alcohol, om de persoon te bemachtigen. Als een spook eenmaal een persoon bezet, verhoogt het de persoon’s aantrekking voor alcohol. Dit helpt de spook in het behouden van controle over de persoon en geniet op deze manier het genot van het drinken van alcohol via de bezeten persoon.
  • Impact van een alcoholist van zijn of haar familie: Als negatieve energieën een persoon in bezit nemen, is het makkelijk voor ze om hun verlangens via de bezeten persoon te vervullen door via de bezeten persoon te handelen. Er worden verschrikkelijke handelingen verricht tegen familieleden, vrienden en de maatschappij door mensen die dronken zijn. Gewelddadig gedrag van een alcoholist(e) [verslaafd aan en onder invloed van alcohol] komt voornamelijk door de regerende spook welke zijn of haar voordeel ontleent van een bestaande persoonlijkheidsdefect van gewelddadigheid in de alcoholist(e) en de spook verhoogt deze defect in de persoon om zijn of haar macht te kunnen onderhouden. Als mensen regelmatig alcohol drinken, vermeerderen ze het risico op bezetenheid.
  • Spirituele kwaliteit van wijn: Vanuit een spirituele perspectief behoort wijn ook tot dezelfde categorie als iedere andere alcohol-soort, omdat het slechts een tikje minder tamasik is dan sterke alcohol zoals whisky of vodka.
  • Het probleem bij voorbaat confronteren: Als een persoon overlijdt zonder zijn of haar gehechtheid voor alcohol te hebben overwonnen, dan continueert zijn of haar hunkering ervoor ook in het hiernamaals. Het enige verschil is dan dat hij of zij geen fysieke lichaam meer heeft om zijn of haar verlangen voor alcohol te kunnen vervullen. Hierdoor probeert het subtiele lichaam van de overleden persoon een persoon te bezetten zodat het alsnog zijn of haar verlangen via de persoon kan bevredigen. En het vicieuze cirkel blijft maar aan de gang. We moeten uit onze gehechtheden komen terwijl we nog leven zodat we niet geleidt worden door onze center van verlangen in het onderbewustzijn na onze dood.
  • Oplossing om verslaving aan alcohol te overwinnen: Door middel van spirituele onderzoek, hebben we kunnen vaststellen dat 96% van de redenen voor verslavingen wordt veroorzaakt door een spirituele kern-oorzaak. Problemen waarvan de hoofdoorzaak in het spirituele rijk ligt, kunnen alleen effectief overmeesterd worden door spirituele ressources. In onze artikel over spirituele onderzoek over verslavingen hebben we een duidelijke spirituele 3-stappen programma uiteengezet om mensen te kunnen helpen zodat ze hun verslavingen voor middelen zoals alcohol, met minimale bijgevolgen, kunnen overtreffen.