Contents

Spirituele onderzoek over oorzaken en behandeling van verslaving

spiritual healing - causes of and treatment of addiction

Abstract:

 

Spirituele onderzoek toont aan dat 96% van de oorzaken van verslavingen tot stand komen door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) of overleden voorvaderen. Spoken ‘planten’ de impressies van verslavingen alreeds in de baarmoeder. Vanwege de spirituele aard van de oorzaak van verslavingen, kan verslaving alleen door spirituele heling op succevolle wijze worden genezen.  Een spirituele drie-stappen behandelingsprogramma wordt aangeraden als een garantie voor maximale tegenwerking van de symptomen van verslaving.

 

1. Wat is de definitie van verslaving volgens de spirituele wetenschap van SSRF?

Spiritual healing and causes of addiction - Diagnostic and Statistical Manual - IVIn dit artikel, definieert SSRF verslaving zoals het is aangegeven in ‘the Diagnostic and Statistic Manual – IV (DSM-IV). ‘The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), gepubliceerd door de Amerikaanse Psychiatrische Associatie, is het handboek dat het meeste wordt gebruikt in het stellen van een diagnose van psychiatrische problemen in de Verenigde Staten.

Wij hebben een kopie van deze handboek verkregen van de definitie van de Afdeling van Gezondheid Hawaï.

‘The Diagnostic and Statistical Manual – IV (DSM-IV) beschrijft verslaving als een beschadigde patroon van het gebruik van een zekere stof, dat leidt tot een klinische aanmerkelijke ‘afwijking’ van verdriet gekenmerkt door drie (of meer) van de volgende manifestaties, die op iedere moment in dezelfde 12-maanden periode kunnen voorkomen:

 • De stof wordt meestal in grotere hoeveelheden genomen of over een langere periode dan voorgenomen.

 • Aanhoudende verlangen of onsuccesvolle inspanningen om het gebruik van zekere stoffen te staken of te beheersen.

 • Het merendeel van de tijd wordt verdreven in activiteiten die noodzakelijk zijn om de stof te verkrijgen (bijvoorbeeld het bezoeken van verschillende doktoren of het maken van lange ritten met de auto), gebruik van de stof (bijvoorbeeld ketting-roken), of om te kunnen herstellen van de opgeleverde effecten ervan.

 • Belangrijke sociale, beroepsmatige of recreatieve activiteiten worden opgegeven of verminderd vanwege misbruik van de zekere gebruikte stoffen.

 • Gecontinueerde misbruik van de stof in weerwil van kennis van het hebben van aanhoudende of herhalende psychologische of lichamelijke problemen die veroorzaakt worden of verergerd worden door misbruik van de stof.

 • Tolerantie wordt gedefinieerd door of:

  • De behoefte voor aanmerkelijke verhoogde hoeveelheden van de stof om intoxicatie of verlangde effect te verkrijgen; of

  • Een aanzienlijke afgenomen effect met gecontinueerde gebruik van dezelfde hoeveelheid.

 • Terugtreding wordt gemanifesteerd door of:

  • De karakteristieke intrekkingssyndroom voor de stof;

  • Het nemen van dezelfde (of een nabije gerelateerde) stof om terugtredingssymptomen op te klaren of te vermijden.

2. Verslavingen – een wereldwijde moeilijkheid

Verslavingen zijn een wereldwijde fenomeen die het leven van miljoenen mensen nadelig beïnvloeden over al de geografische grenzen en culturen. Op een individueel level, veroorzaken verslavingen talloze problemen, en het leven van de verslaafde mensen worden erdoor vernietigd. Hun geliefden leiden ook aan trauma veroorzaakt vanuit het negatieve golvende effect. Op het level van de maatschappij, veroorzaken verslavingen in het geheel een tekort aan ‘verantwoordelijke’ mensen in een natie, ondanks de inspanningen van de regeringen en zorginstellingen die lijden aan een afname in de effectiviteit van hun hulp en vanwege een toename in het maken van extra kosten. Hier zijn enkele onrustbarende statistieken die aantonen wat het impact van verslavingen is:

 • Volgens Forbes.com zijn de 5 meest dure verslavingen voor de Verenigde Staten, geschat in termen van de jaarlijkse kosten met betrekking tot de uitgaves aan behandeling en gebaseerd op het verlies van de productiviteit, alcohol ($166 miljard), roken ($157 miljard), drugs ($110 miljard), over-eten ($107 miljard) en gokken ($40 miljard).

Most expensive addictions - causes of addictions - spiritual healing
 • Zo ongeveer 18% van volwassenen in Groot-Brittannië drinkgelagen het dubbele van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid in een of meerdere sessies per week. De stad Westminster in London was de slechtste plaats voor alcohol-gerelateerde geweld in 2005-6, met 15 gewelddadige overtredingen per 1.000 inwoners vanwege alcohol. (Ref: The BBC, 2006)

 • Ongeveer 31.134 Australiërs (23.431 van 75% mannen; 7.703 van 25% vrouwen) stierven van gewaagde en zeer gevaarlijke alcoholgebruik in een periode van tien jaar tussen 1992 en 2001. De resulterende gevolgen van dood waren alcohol en leverziekten gevolgd door verwondingen door verkeersongevallen, kanker en zelfmoord. (Ref: Australian Department of Health, 2004)

 • Forbes.com constateerde dat ‘the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) inschat dat er in 2005 totaal aan $276 miljard was besteed aan gezondheidszorg, verloren productiviteit, voortijdige dood, auto-ongelukken en misdaad veroorzaakt door drug en alcohol misbruik. Het werd ondervonden dat ongeveer 75% van dat geld uit openbare bronnen afkomstig was. (Ref: Forbes.com)

Dit zijn slechts een aantal van de grimmige statistieken die beraadslagen worden over de naties van de wereld die de dodelijke impact van stoffenmisbruik en verslavingen op een persoonlijke, familie en maatschappelijke level aantonen. Gezien de bovenstaande statistieken, is het niet raar waarom de regeringen van de wereld collectievelijk miljarden dollars spenderen aan het beteugelen van de bedreiging die verslavingen veroorzaken.

Succespercentages van het overmeesteren van verslaving zijn geschiedkundig altijd laag geweest:

 • Terugval bij het volgen van behandeling voor drug- en alcoholverslaving is gemeenschappelijk, voorspelbaar en te voorkomen, volgens een onderzoeksrapportage in 2003 genaamd ‘Terugval & Herstel: Gedrag Strategies voor Verandering’ gepubliceerd door ‘the Caron Foundation’, een van oudste en grootste verslavingcenters voor behandeling in de Verenigde Staten. Terugvalpercentages voor verslavende ziekten varieren van 50% voor hervatting van zwaar gebruik tot 90% voor een kortdurende verloop.

 

3. Visie van de moderne wetenschap

3.1 Oorzaken van verslaafde gedragingen volgens de moderne wetenschap

Wat is het standpunt van de moderne wetenschap wat betreft de oorzaken van verslavingsgedragingen?

Er is geen eensgezindheid tussen de etiologie (oorzaak), preventie en behandeling van verslavingsstoornissen. Een overheidspublicatie in de Verenigde Staten genaamd, ‘Theories on Drug Abuse: Selected Contemporary Perspectives,’ presenteerde maar liefst 43 theorieën voor chemische verslaving en minstens 15 methoden voor behandeling!

Als een voorbeeld van deze verwarring,

 • Veel mensen beschouwen verslavingsgedragingen zoals gokken en alcoholisme als ‘ziekten’,

 • Maar anderen beschouwen ze als gedragingen die ontwikkelt zijn als een reactie voor de complexe interactie tussen erfelijkheid en omgevingsfactoren.

 • Maar er zijn alsnog andere mensen die beweren dat het allemaal draait om een genetische oorzaak. Sommige onderzoekers constateren dat, in tegenstelling tot de meest gemeenschappelijke ziekten zoals tuberculose, dat een duidelijke oorzaak heeft (een microbe) en een definitieve behandelingsmodel waar iedereen mee instemt, er geen beslissende oorzaak of definitieve behandelingsmethode is voor het merendeel van verslavingsgedragingen waar iedereen het over mee eens is.

Het gebrek van overeenstemming tussen experts veroorzaakt problemen met preventie- en behandelingsstrategieën voor veel verslavingsgedragingen. (Ref: Department of Applied Health Science, Indiana University, 2003)

Dus aan een kant, hebben we budgets van miljarden dollars om middelenmisbruik te verminderen en aan de andere kant, hebben we geen eenstemmigheid betreft de oorzaak van verslavingen. SSRF suggereert dat als de regeringen van de wereld zich zouden focussen op de spirituele oorzaken en spirituele behandeling van verslavingen in hun onderzoek, ze een grotere hoeveelheid van succes zouden verkrijgen in het beteugelen van verslavingen.

4. Spirituele onderzoek over verslaving

4.1 Wat houdt spirituele onderzoek naar verslaving in?

Spirituele onderzoek naar verslaving betekent onderzoek naar de spirituele oorzaken en heling van verslavingen mogelijk gemaakt door middel van een geavanceerde en geactiveerde zesde zintuig.

4.2 Wie kan via spirituele onderzoek een diagnose stellen?

Diagnoses van de specifieke spirituele oorzaak van verslavingen is alleen mogelijk door een spirituele ontwikkelde persoon die de subtiele dimensie waar kan nemen. Met spiritueel ontwikkeld bedoelen we, een Heilige oftewel iemand die het spirituele level van 70% heeft overstegen. Een persoon met een geactiveerde zesde zintuig kan de hoofdoorzaak waarnemen, maar voordat hij of zij een minimum van 60% spirituele level heeft bereikt, moet hij of zij verificatie over de diagnose opvragen van een spiritueel ontwikkelde persoon (Heilige) boven de 70% spirituele level.

Bekijk de volgende artikelen voor details:

 • Wie is een Heilige, overeenkomstig de Spirituele wetenschap?

 • Hoe wordt spirituele onderzoek uitgevoerd?

4.3 Type verslavingen in spirituele onderzoek opgenomen

De scope van spirituele onderzoek over verslavingen uitgevoerd door SSRF omvat alle soorten verslavingen.

4.4 Spirituele onderzoek naar de oorzaken van verslavingen

De grens van de ‘bekende wereld’ in vergelijking tot de ‘subtiele spirituele dimensie’ is in de ratio van 1: oneindigheid. Middels spirituele onderzoeksmethoden, kunnen we in de spirituele dimensie kijken en de mate constateren tot welke het onze levens beïnvloedt. Maar het is relevant om toe te voegen dat de subtielste en nuances van de verschillende spirituele factoren en hun interactie erg complex en ingewikkeld kunnen zijn. Het is voor deze reden dat een persoon maximaal tot aan 80% kan definieren wat de bijdragende spirituele factoren zijn. Echter zelfs met deze beperking, is het overwegen van de spirituele dimensie alleen, is vastgelegde spirituele onderzoek veel holistischer dan conventionele onderzoek om tot de bodem te kunnen komen van waarom dingen gebeuren.

Spirituele onderzoek om de hoofdoorzaken van verslavingen te bepalen verleent door de volgende resultaten:

 

Causes of addictions

4.4.1 Spirituele oorzaken van verslaving

Vanuit het diagram hierboven, kunt u zien dat spirituele oorzaken voor 96% bijdragen van de oorzaken van verslaving. De spirituele hoofdoorzaken zijn onderverdeeld in bezetenheid door of spoken (30%) of subtiele lichamen van overleden voorvaderen (70%). Spoken of subtiele lichamen van overleden voorvaderen nemen mensen in hun macht voor twee hoofdzakelijke redenen:

 1. Om hun eigen hunkeringen voor de verslavende stof te bevredigen.
 1. Om de persoon te bemoeilijken door hem of haar een verslaafde te maken

De reden voor 70% van de verslavingen dat door voorvaderen veroorzaakt wordt komt tot stand door de geef-en-neem account en de karmische verbinding tussen hen en hun nakomelingen. De geef-en-neem account die overleden voorvaderen met hun nakomelingen hebben is een subtiele (ontastbare) poort welke zij exploiteren om hun nakomelingen in hun macht te krijgen en om hun verlangens via hen te vervullen. Dit verklaart waarom sommige onderzoeken sterke overdraagbare factoren hebben aangetoond die verslavingen beïnvloeden.

Zie het artikel over, “Waarom zouden mijn overleden dierbaren en mijn andere voorvaderen mij willen pijnigen?

Spoken aan de andere kant overmeesteren iedereen met een mentale zwakte of gevoeligheid. De persoon hoeft niet per se een van hun nakomelingen te zijn. Mensen met veelvoudige verslavingen kunnen of bezeten zijn door verscheidene spoken of door een spook met verschillende verslavingen.

4.4.2 Fysieke en psychologische oorzaken van verslaving 

In een aantal gevallen, kan de verslaving ontstaan vanwege fysieke redenen zoals een persoon’s intense voorkeur voor een zekere stof of door psychologische redenen zoals stress, angst, depressie, etc. Maar deze tellen slechts voor 4% mee uit al de oorzaken van verslaving. Het is belangrijk om toe te voegen dat in een erg korte tijd, spoken stormlopen om profijt te ontlenen van de mogelijkheid van deze zwakte of kwetsbaarheid in een mens om hem of haar te beïnvloeden of zelfs in bezit te nemen. Dus worden deze ook spirituele oorzaken. De mentale kwetsbaarheid of zwakte van een persoon wordt het doorgangspunt voor bezetenheid. Dus de verslaving die mogelijk gestart was met een fysieke of psychologische reden escaleert al spoedig naar een spirituele reden.

Kortom, alleen 4% van verslavingen ontstaan vanwege materiële oorzaken in de persoon zelf en derhalve kan maximaal 4% overtroffen worden door lichamelijke en psychologische behandelingsmaatregelen.

Zie het artikel over “Hoe nemen spoken een persoon in hun macht?

Verslavende stoffen als een oorzaak van verslavingen

Een feit dat onze lezers wellicht kan verbijsteren is wat we geconstateerd hebben door spirituele onderzoek wat betreft verslavende stoffen die een oorzaak zijn van verslavingenA fact that may surprise our readers is what we found through spiritual research regarding addictive substances being a cause of addictions:

 • Nicotine als een verslavende chemische stof, draagt voor slechts 0,75% bij aan de reden waardoor een persoon verslaafd is aan het roken van sigaretten.

 • Ernstigere verslavingen zoals heroïne of cocaïne dragen voor maximaal 3% bij van de oorzaken voor een verslaving.

Causes of heroin and cocaine addiction

Het hoge percentage van spirituele redenen als een hoofdoorzaak is een van de redenen voor de lage succespercentages van behandeling op een lichamelijke en psychologische level. Lichamelijke behandeling betekent revalidatie met het stoppen van de stof en dan behandelen met terugtreding met chemische medicatie. Chemicaliën zoals methadon worden gebruikt als veiligere substanties voor de originele misbruikte stof. Psychologische behandeling omvat introspectie, formele en/of informele psychotherapie, etc. met of zonder lichamelijke behandeling.

4.4.3 Verslavingen vanuit het perspectief van het levenslot of de eigen wil

Overeenkomstig het spirituele Pad van Actie (Karmayoga), zijn al onze handelingen of voorbestemd (niet in onze controle) of vanwege onze eigen wil (wel in onze controle). Als een vuistregel, zijn in het huidige tijdperk 65% van onze handelingen voorbestemd en 35% ontstaan vanwege onze eigen wil. Maar in de kwestie van verslavingen, is de proportie van het voorbestemde element veel groter. Grootschalige levensgebeurtenissen zoals geboorte, huwelijk, grootschalige ongevallen en dood zijn volledig voorbestemd, oftewel de rol van het levenslot is 100%.  

De daadwerkelijke proportie van het voorbestemde element in een bijzondere verslaafde persoon kan alleen vastgesteld worden door mensen voorbij de 70% spirituele level (oftewel Heiligen) of bij diegenen met een erg hoge geavanceerde zesde zintuig.

Zie het artikel over de “Spirituele hoofdoorzaken van moeilijkheden in het leven”.

4.5 Waarom worden sommige mensen verslaafden en anderen niet?

Wat maakt een bepaalde persoon meer geneigd tot het worden van een verslaafde? Er kunnen veel bijdragende factoren zijn hierbij:

 • Levenslot: Het negatieve lot van de persoon.

 • Zonden: Waarschijnlijkheid van meer zonden versus goede daden. Met zonden bedoelen we de accumulatie van verschillende zonden vanuit vorige geboortes zowel als van de huidige geboorte die zich manifesteren in deze huidige geboorte en ook direct ervaren moeten worden.

 • Type van voorvaderen: Het hebben van veel voorvaderen met verslavingen. Hoge intensiteit van geef-en-neem account met de verslaafde voorvader/en.

 • Tijd: Volgens de Tijd, oftewel een bijzondere ‘patch’ of periode in een persoon’s leven, als ze spiritueel kwetsbaarder zijn. Mensen worden spiritueel kwetsbaar als er een tekort aan spirituele oefening is, hogere hoeveelheid van intentionele zonden of een hoge percentage van ego.

 • Spirituele ontwikkeling: Mensen van een lagere spirituele level zijn meer vatbaar voor aanval. Het is extreem zeldzaam om een persoon te vinden die regelmatig kwalitatieve spirituele oefening doet overeenkomstig de zes basis-principes van spirituele oefening en een verslaafde blijkt te zijn.

 • Affiniteit: De persoon’s affiniteit voor de stof of spul maakt hem of haar kwetsbaarder voor bezetenheid.

 • Spirituele level van de ouders: Hoe hoger het spirituele level van de ouders, hoe minder de impact op de embryo op het moment van ‘conceptie’. (zie sectie 5).

4.6 Waarom zijn economische ontwikkelde samenlevingen zelfs nog kwetsbaarder voor aanvallen door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.)?

 • Vanwege een relatief hoge atmosfeer van over-absorptie in materialistische geneugtes, zijn spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) in staat om zich in een zeer korte tijd te verenigen met het bewustzijn van de gewrongen persoon en om zodoende hun verlangens te vervullen.

 • Omdat er door zo een omgeving een intens besef van gedachten van verslavingen is, ontwikkelen of continueren sommige vrouwen verslavingen zoals het roken van sigaretten, alcoholisme tijdens de zwangerschapsperiode. Zodoende vervult de spook (demon, duivel, negatieve energieën, etc.) aanwezig in de ‘embryonic conditie’ zijn of haar verlangens tijdens de zwangerschap hetzelf en houdt tegelijkertijd ook totale controle over de moeder zowel als over de embryo en geniet de vervulling van zijn of haar verlangens via hun levens. Maar de meeste vrouwen overmeesteren het met hun aangescherpte wilskracht tijdens hun zwangerschap.

  Deze wilskracht in zwangere vrouwen is overwogen in een verslag door samhsa.gov. De gecombineerde data van 2004-2005 toonden aan dat percentages van vorige maand sigarette roken lager waren voor zwangere vrouwen dan niet-zwangere vrouwen tussen de leeftijdsgroepen van 26 tot 44 (10,4% vs. 28,8%) en van diegenen van 18 tot 25 jaar (26,4% vs. 35,8%) (Figuur 4.5). Echter, van diegenen van 15 tot 17, was de ratio van sigarette roken voor zwangere vrouwen hoger dan voor niet-zwangere vrouwen (22,3% vs. 18,5%), alhoewel het verschil niet beduidend was.  (Ref: Samsha.gov 2005)

Smoking statistics - addictions spiritual cause

Als resultaat:

 • We treffen veel kleine kinderen aan in luxe samenlevingen die verslavingsgedragingen uiten zoals het roken van sigaretten of het verwikkeld raken in seksuele verlangen op een erg jonge leeftijd. Dit ook wordt voornamelijk door spoken veroorzaakt. Beroofd van een normale adolescentie, lopen zulke soort individuen het risico om later in het leven mentale verstoringen op te lopen of psychiatrische patiënten te worden. Spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) manifesteren zich vanzelfsprekend door het fysieke lichaam heen van zulke patiënten en vernietigen de harmonie in veel huishoudens.

  Een verslag door samsha.gov toont hoge gebruikspatronen aan van het roken van sigaretten in de Verenigde Staten al startend van op een 12-jarige leeftijd.

Statistics cigarette smoking - spiritual cause of addiction

5. Subtiele mechanism van het beïnvloedt of bezeten worden door spoken fo subtiele lichamen van overleden voorvaderen als een hoofdoorzaak van verslaving

Spirituele onderzoek indiceert dat bijna alle handelingen van bezetenheid door een spook, om een persoon te verwikkelen tot verslaving al in de baarmoeder hetzelf beginnen. Het is minder waarschijnlijk voor een spook om te beginnen met het verwikkelen van een individu in verslaving, als de individu zich in zijn of haar volwassene fase bevindt. De reden hiervoor is dat, als een individu zich in embryo vorm begeeft, hij of zij zich in zijn of haar meest kwetsbare conditie bevindt. Hoe hoger het aantal van impressies van persoonlijkheidsdefecten vanuit vorige geboorten die, de nog te geboren te worden, geconditioneerde ziel heeft, hoe gemakkelijker het is voor de spoken/subtiele lichamen van voorvaderen om aan te vallen.

Het volgende is een gedetailleerde account van het subtiele mechanisme van bezetenheid in de baarmoeder.

5.1 Stappen in de ontwikkeling van verslaving veroozaakt door subtiele lichamen van voorvaderen

Stap 1: In de meerderheid van de gevallen, valt het subtiele lichaam van de voorvader / spook de persoon in de schoot van de moeder aan tijdens de embryonische fase. Zelfs al vooraf de bevalling, op het moment van de geslachtsgemeenschap hetzelf, treedt het subtiele lichaam van de voorvader het lichaam van de moeder binnen via haar vagina en impregneert de gehele baarmoeder met zwarte energie.

ghost spiritual attacks during intercourse - cause of addiction

De ‘spermatozoon’ dat verenigt met de gameet is ook bedekt met zwarte energie. Deze impact wordt geminimaliseerd met een stijging in spirituele level, regelmatige spirituele oefening en bidden voor de interactie of indien mogelijk zelfs tijdens de gemeenschap. Het gebed kan met de volgende regels worden gedaan:

 • O God, als het contact van vandaag zal culmineren in conceptie, moge U het alstublieft beschermen tegen alle soorten bedreigingen van spoken. Laat de conceptie alstublieft sattvik zijn.

 • Zelfs als de mogelijkheid van bidden voor en tijdens de conceptie gemist wordt en dat de zwangerschap alreeds plaats gevonden heeft, kunnen de ouders alsnog chanten en zoals volgt bidden.

 • O God, moge U alstublieft de baby zegenen met de impressie van chanten al in de baarmoeder hetzelf.

 • De moeder kan haar getuite vingens in een nyaas positie brengen gericht op haar navel of haar palm op haar buik spreiden en met de intermitterende gebed chanten zoals hierboven beschreven. Dit kan gecontinueerd worden gedurende de zwangerschap.

 • O God, zegen de baby met een beschermende schild van Uw zuivere energie.

 • O God, laat de baby alstublieft in zuivere bewustzijn ademen als het subtiel adem neemt binnenin mij.       

ghosts demons interference in intercourse - spiritual cause of addiction

Stap 2: Vervolgens gaat het subtiele lichaam van de voorvader / spook verder met het verspreiden van een netwerk van zijn of haar frequenties van zwarte energie in de volledige baarmoeder. Op deze wijze, is de embryo al verstrikt voordat het is gegroeid.

ghost demon attacks on womb for addiction - spiritual view on the cause

Stap 3: Tijdens de groei van de embryo, interfereert het subtiele lichaam van de voorvader / spook op het moment van de ontwikkeling van de subtiele cellen van de mentale laag en ‘plant’ de ‘zaden’ van intense gedachten van verslaving. Dus groeit de embryo met gedachten van verslavingen.

ghost demon sowing the thoughts of addiction

Zie het artikel over ‘Waar zijn we uit gemaakt?

Stap 4: Vervolgens valt het subtiele lichaam van de voorvader / spook de breincellen van de embryo aan en maakt deze geschikt voor het ‘inzuigen’ van gedachten van verslaving.

Stap 5: Met verdere groei van de embryo, verenigt het subtiele lichaam van de voorvader / spook met het lichaam van de embryo en neemt dus complete overmacht. Als resultaat, zoals al eerder benoemd in dit artikel, ontwikkelen sommige kinderen verslavingen in hun tienerjaren hetzelf.

ghost demon influence on foetus to cause addiction - spiritual

Alleen omdat een overleden voorvader een zekere embryo heeft aangetast betekent het niet dat deze voorvader 15-20 jaar zal moeten wachten totdat de getroffen persoon een bepaalde leeftijd heeft bereikt voordat de voorvader zijn of haar verlangens kan vervullen. In de tussentijd, kan de voorvader andere nakomelingen bemachtigen waardoor hij of zij gewoon zijn of haar verlangens voor welke stof of ding dan ook kan vervullen. Wat de voorvader doet door het overmeesteren van de embryo en het creëren van een center van zwarte energie voor verslaving is geallieerd aan een rijke persoon die apartementen, penthouses of villa’s in verschillende steden over de gehele wereld bemachtigd. Deze rijke persoon kan bijvoorbeeld een zekere apartement voor jaren achtereen niet bezoeken. Maar het bezitten ervan is een faciliteit dat hem of haar comfort geeft en een ‘ready-made’ entree als hij of zij het nodig zal hebben.

De reden waarom een verslaving in sommige mensen eerder van start gaan in tegenstelling tot anderen is dat de spook op een geschikte moment wacht om de verslaving actief op gang te brengen. Dit is afhankelijk van een aantal factoren die de kwetsbaarheid van de persoon verhogen. Deze factoren omvatten:

 • Afname in verdienstelijkheden

 • Een periode van slechte tijden naar gelang het lot

 • Afname in wilskracht vanwege psychische problemen zoals moeilijke levenssituaties, stress, depressie, etc.

5.2 Ontwikkeling van verslaving tijdens zwangerschap of later vanwege bezetenheid door spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.)

Soms, worden mensen zonder sterke wilskracht getroffen door eenvoudige spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) tijdens hun volwassenheid. Na het binnentreden van hun lichamen, voeren spoken hun/de personen’s verlangens voor zekere dingen op waardoor de vertroebelde personen verslaafden worden. Echter, de meerderheid van verslaafden (oftewel 70% van hen) zijn beïnvloedt door de gedachten van verslavingen in hun embryonische conditie hetzelf.

Na een hele levensperiode, kan een persoon die bezeten is en verslaafd aan een stof of een ding, het leuk vinden of er ten minste comfort in gaan vinden. Als de persoon sterft, kan hij of zij het genot van de verslaving gaan missen.  

Na de dood, wordt deze persoon zelf een spook en treedt dan het lichaam van de volgende vrouw van die generatie binnen voor de vervulling van zijn verslaving. Deze intentie om een andere persoon te beschadigen transformeert hem in een spook en zodoende raakt hij verstrikt in een vicieuze cyclus van zijn verslaving voor veel van zijn navolgende nakomelingen’s levensduren. Deze cyclus continueert zich dus generatie na generatie.

Zie het artikel over, “Wat zijn spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) en hoe wordt een persoon er een?

6. Aanbevolen principes verkregen door spirituele onderzoek voor het genezen van verslaving

6.1 Het principe die aan spirituele behandeling ten grondslag ligt

Spiritual healing and treatment for addiction

We hebben de betekenis van sattva en tama in detail in het artikel over ‘Wat zijn de subtiele basis-componenten?” uitgelegd

De pertinente manier om het sattva component binnenin ons te verhogen is door onze spirituele oefening te verhogen dat voldoet aan de zes basis-principes van spirituele oefening. Het moet ook regelmatig beoefent worden en van tijd tot tijd verhoogd worden zowel op een kwantitatieve en kwalitatieve level. Hierdoor komt er een stijging in spirituele level tot stand en ook een stijging in het subtiele basis sattva component binnenin de persoon. Spirituele oefening dat niet voldoet aan de zes basis-principes van spirituele oefening zal beperkte of geen positief effect hebben op het sattvikta van een persoon of op zijn of haar spirituele ontwikkeling. Spirituele oefening is de meer langaanhoudende en doorlevende genezing voor alle soorten aanvallen door spoken.

Spirituele heling verschaft kortlopende opluchting en zet onze spirituele oefening in staat om gebruikt te worden voor spirituele groei dat een holistisch effect op onze leven heeft in plaats van het alleen te besteden aan het genezen van verslaving.

De beste resultaten worden geproduceerd als we in combinatie met spirituele oefening het sattvikta over al de aspecten van onze leven en over al onze verschillende lagen (bijvoorbeeld fysiek, mentaal, intellectueel, etc.) proberen te verhogen. Het volgende diagram is een representatie van waar we uit bestaan en een voorbeeld van wat we kunnen doen om iedere laag te zuiveren.

Spiritual healing of addiction by increasing purity in our subtle bodies

Meer informatie over hoe sattvikta te absorberen in uw leven lees dan het artikel over “De drie subtiele basis-componenten en onze levensstijl”.

6.1.1 Enkele generieke spirituele behandelingen voor verslavingen

Geen twee casussen van verslaving zijn soortgelijk op een spiritueel level en het zal moeilijk zijn om een generieke geneeswijze toe te passen dat op alle soorten kwesties aansluit waarin spoken of voorvaderen de hoofdoorzaak zijn van de veslaving.

Desalniettemin, hebben we een 3 stappen behandeling regime verstrekt om mensen te helpen om iedere type verslaving waar ze mee te maken hebben te kunnen overmeesteren.

Opmerking: Het volgende 3 stappen behandelingsprogramma is gebaseerd op het toepassen van spirituele oefening als een ‘tool’ om verslavingen te overmeesteren. De resulterende effecten zijn niet alleen meer voorspoedig maar ook langduriger.

Opmerking:

 • Het is niet verplicht om de inname van een stof aan het begin van het behandelingsprogramma te staken.

 • De herhaling van de beschermende chants kunnen op ieder moment en plaats gedaan worden.

 • De duur van de chants hoeven op dag 1 maar slechts een paar minuten te zijn. Dit kan over de volgende paar aankomende dagen stapsgewijs maar consistent verhoogd worden naar gelang onze capaciteit om een minimum doel te bereiken zoals gespecificeerd in de 3 stappen behandelingen. Blijf ervan bewust dat hoe meer we chanten hoe sterker de bescherming, hoe minder te terugtrekkingssymptomen en hoe eerder we verlost zullen raken van de klemmen van de vernietigende verslaving.

 • Als u zich eenmaal comfortabel gesetteld heeft in het dagelijks beoefenen van de 3 stappen, kunt u effectief beginnen met het geleidelijk verminderen van de inname van het verslafende stof of spul.

 • Het kan gedaan worden met iedere soort behandeling dat voorgeschreven is door uw arts of psychiater. U hoeft de medische behandeling niet te stoppen.

 • Een belangrijke pluspunt met spirituele heling van verslaving is de zeer lage frequentie van herroepingssymptomen. De reden hiervoor is dat 50% van herroepingssymptomen door de spook veroorzaakt worden en 50% is vanwege de lichamelijke reactie op de verminderde inname van de verslavende stof. Met spirituele oefening overmeesterd de verslaafde het 50% gedeelte veroorzaakt door de spook. Het deel van de overige 50% wordt nogal verdraaglijk, oftewel de persoon is in staat om het lichamelijk te tolereren. De toename in sattvikta in de persoon vanwege de spirituele oefening verhoogt zijn of haar tolerantie.

 • Versterk spirituele inspanningen met gebeden. De gebeden kunnen per de volgende regels worden gedaan:

  • O God, zegen mij alstublieft met de intellectuele overtuiging om te beginnen met spirituele oefening.

  • O God, zegen mij alstublieft met de kracht om te beginnen en door te zetten met mijn spirituele oefening.

  • O God, zegen mij alstublieft met constante herinnering van chanten en gebeden.

  • O God, zegen mij alstublieft met de kracht om … te vermijde

  • O God, vernietig alstublieft de verslavende verlangens in het subtiele lichaam van de verontrustende voorvader of spook.

   • O God, vernietig alstublieft de zwarte energie centers in mijn lichaam gecreëerd door de spook/voorvader om verslavend gedrag in mij te kweken
   • O God, creëer alstublieft een beschermende schild van Uw zuivere energie om mij heen en bescherm me alstublieft tegen de zwarte energie aanval door de spook/voorvader
 • Het onderhouden van een sattvik levensstijl in combinatie hiermee helpt.

 • Het is aanbevolen dat deze spirituele behandeling levenslang gecontinueerd wordt.

6.1.2 Mechanisme van hoe het werkt

Door het beginnen met spirituele oefening van de 3 stappen behandeling verhogen we het sattva component binnenin ons. Dit als gevolg verhoogt onze spirituele energie en verdedigingssystemen. De spook / overleden voorvader die raja-tama overheersend is kan het niet weerstaan en is aldus geforceerd te vertrekken. Als dit gebeurt is de persoon in staat om de verslavende gewoonte direct op te geven.

6.2 Aanbevolen belettende behandeling

De 3 stappen spirituele behandeling werkt zowel als een behandeling om verslavingen te genezen en als een afhoudende mechanisme om te garanderen dat verslavingen niet plaats zullen vinden in de toekomst. Kortom, het vereist zorg van zowel verslavingsformatie als terugval.

 • Voor ouders:

  • Als u van plan bent om een baby te willen krijgen, kunnen de bovengenoemde 3 stappen in uw dagelijkse routine inbegrepen worden.

  • Vooraf de geslachtsgemeenschap, kan een koppel een gebed maken dat God hen en de conceptie zal beschermen tegen negatieve energie. Het spirituele level van de ouders kan alleen tot een bepaalde hoogte helpen. Een hoop zal ook afhangen van het levenslot van het aankomende kindje en zijn of haar zonden versus goede daden.

  • Het opvoeden van het kind in een zo sattvik mogelijke omgeving en het te introduceren aan spirituele oefening al meteen vanaf de vroege kindertijd.

 • Mensen die momenteel niet verslaafd zijn, ook zij kunnen het bovengenoemde programma beoefenen, als een belettende maatregel.

6.3 Doorslaggevende succes factoren voor spirituele heling

 • Regelmaat in spirituele oefening van de 3 stappen spirituele behandeling

 • Intense verlangen om verslaving te staken en hiermee dus de wilskracht op te laden om deze doel daadwerkelijk te bereiken. Verschillende andere factoren, zoals een omgeving van spirituele oefening dat aansluit op de zes basis-principes, familiedruk en steun, sociale druk en steun, etc. bekrachtigen ook de wilskracht om verslaving op te geven. Wilskracht is een erg belangrijke factor in het versnellen van het proces van revalidatie. Als wilskracht sterker is dan de kracht van de regerende spook, is een persoon in staat om verslaving te stoppen met wilskracht alleen. Shock behandeling helpt ook in dit aspect. Het is voor deze reden dat wanneer vrouwen zich bewust worden dat ze zwanger zijn hun moederlijke instinkt hun bestaande wilskracht tot hogere levels brengt.

 • Vertrouwen in God en de spirituele oefening helpt om het helingsproces te bespoedigen.

6.4 Benodigde tijd voor een volledige genezing

 • Door het 3 stappen programma rigoureus toe te passen kan een persoon verlossing van zijn of haar verslavende gedrag al in een paar weken tot een paar maanden verwachten.

 • In sommige occasionele kwesties is het zo dat, zelfs al volgt de persoon het programma accuraat, de tijd nodig om verslaving te genezen middels spirituele heling, wellicht langer kan duren als de kracht van de regerende spook hoog is.

 • Het is ook afhankelijk van de proportie van de spook’s geneugte van de verslaving versus de verslaafde’s geneugte. Als het vooral de spook is die van de verslaving geniet, dan zal de persoon niet veel problemen ondervinden om de verslaving op te geven nadat hij of zij met spirituele oefening start en het leed overmeestert. Als de affiniteit voor de stof volledig tot de spook behoort, zal de persoon volledig geheeld raken met spirituele heling.

6.5 Voordelen van spirituele heling in tegenstelling tot conventionele behandelingen

 • Minimale kosten – kosten voornamelijk in termen van geïnvesteerde tijd en regelmaat van inspanning apart van de minimale kosten van sodium chlorideMinimal cost – cost is mainly in terms of time invested and regularity of effort besides the minimal cost of rock salt.

 • Minimale herroepingssymptomen

 • Andere voordelen zijn beschreven in de sectie over voordelen van spirituele oefening. Ze omvatten

6.6 Casussen waarbij verslaving plotseling stopt zonder duidelijke oorzaak

In een aantal gevallen, zien we dat de verslaving plotseling stopt zonde klaarblijkelijke reden of inspanning. Dit is op een spiritueel level op de volgende manier toegelicht:

 • De verslaafde persoon heeft zijn of haar lot van leed voltooid middels de bijzondere verslaving.

 • De verslaafde persoon heeft zijn of haar ‘geef-en-neem account’ met het subtiele lichaam van de bijzondere voorvader of spook (demon, duivel, negatieve energie, etc.) voltooid

 • Het subtiele lichaam vindt een wat meer geschikte lichaam voor het vervullen van zijn of haar hunkering.

 • Het subtiele lichaam voltooid zijn of haar leed van het verstrikt zijn in zijn of haar verlangen en vertrekt naar een hogere zone of sub-zone van bestaan.

 

7. In het kort en wat u kunt doen met deze onderzoek

 • Spirituele onderzoek over verslaving laat zien dat de spirituele dimensie een monopolie heeft op de hoofdoorzaken van verslaving.

 • Zonder de spirituele dimensie in acht te slaan, heeft het proberen te assisteren van verslaafden in revalidatie maar beperkte succes voor de betrokken hulpverleners.

 • Als u iemand kent die hulp nodig heeft met een verslaving stuur dit artikel dan graag naar hem of haar door.

 • We hebben ook een handleiding en een lijstwerk van richtlijnen voor behandeling aangeleverd. We sporen revalidatiecenters en instituties die betrokken zijn met verslavingen aan, om spirituele behandeling zoals gesuggereerd in dit artikel met hun gebruikelijke behandelingsregime te combineren.

 • Als het toepassen van de geadviseerde behandeling zoals beschreven in dit artikel, u of of iemand die u kent helpt in het overtreffen van verslavingen, laat het ons dan graag weten.

 

1. Een casus-onderzoek van hoe verslaving aan alcohol voor 15 jaar, overmeesterd werd door het toepassen van spirituele heling.

2. Omprakash overtrof zijn 11 jarige verslaving aan het roken van sigaretten in 7 dagen door spirituele heling van het chanten van de Naam van God

3. Anthony beschrijft hoe zijn verslaving aan marihuana van zeven jaar verdween toen hij begon met de spirituele oefening van chanten.

4. Dhr. Nandu Mulye beschrijft hoe hij zijn verslaving aan het roken van sigaretten van 20 jaar overmeesterde met spirituele heling

5. Chris overmeesterde verslaving aan roken en drinken met behulp van slechts spirituele heling alleen.

6. Casus-onderzoek over hoe Annapurna de verslaving van het kauwen van tabak overmeesterde met spirituele heling

 

Melbourne 8 nov, Spirituele onderzoek ontmaskert de werkelijke oorzaken van verslavingen en hun behandeling

 

 • Spirituele heling van verslavingen verwelkomt door het center voor verslavingsbehandeling in Bolivia

 

Ik was verslaafd aan het kauwen van tabak voor 12 jaar. Ik probeerde de gewoonte in veel gevallen op te geven maar het maximale dat ik bereikte was het voor 15 dagen te vermijden. Vervolgens kwam ik te weten over spirituele oefening volgens de zes basis-principes toen ik in contact kwam met SSRF. Na anderhalve jaar na het begonnen te zijn met het chanten van de Naam van mijn familie-deity en Heer Datta, verdween de gewoonte helemaal. Voor het laatste anderhalve jaar ben ik volledig verlost van de verslaving.

– H. Shrikant, India