Commentaar op de beperkingen van toegepaste apparatuur in moderne onderzoek

Principal onderzoeker: Dr. Nandini Samant, MBBS, DPM

commentary-ssrf-spiritual-research-equipment-limitation

 

1. Introductie

In het verloop van onze spirituele onderzoek waarin we moderne apparatuur hebben gebruikt, ondervonden we dat de rol van apparatuur hetzelf als een onderzoeksmethode beperkt was. Bijvoorbeeld, in het experiment om het effect van niet-vegetarische en vegetarische voeding te testen op de Kundalini-chakras (spirituele centers van energie) van zoekers met en zonder verontrusting van negatieve energie, zagen we dat 80% van subjecten zonder negatieve energie en 100% van subjecten met verontrusting een verbetering vertoonden in de activiteit van hun chakra’s na het eten van niet-vegetarische voedsel.

Bijzonder was, dat de input van onze sectie van subtiele kennis welke geavanceerde zesde zintuig gebruiken, ons aantoonden dat de redenen voor deze verbetering in de twee categorieen van zoekers erg verschillend waren.

In het geval van zoekers zonder negatieve energie, was de verhoogde activiteit van de chakra’s omdat ze waren geactiveed in voorbereiding om te vechten tegen verontrustende vibraties welke van het niet-vegetarische voedsel werden uitgestraald.

Tegengesteld, in het geval van zoekers met negatieve energie, waren de negatieve energie-centers, gecreerd door subtiele tovenaren (mantrik), in de boven-chakra’s geactiveerd om grifweg het Tama subtiele basis-component in het niet-vegetarische voedsel te absorberen.

2. Commentaar door de sectie van subtiele kennis

Mrs. Anjali GadgilOnze sectie van subtiele kennis deed een subtiele analyse van de lezingen van al de experimenten. Hun subtiele analyse liet zien dat op momenten, zoals in het voorbeeld hierboven, de onderliggende redenen voor twee soortgelijke lezingen welke verschaft werden door het apparatuur, diametraal tegenovergesteld waren. Maar, de modernde wetenschappelijke wereld herkent soortgelijke lezingen als soortgelijke voorvallen. Vanuit deze perspectief, verklaarde de sectie van subtiele kennis de beperking van wetenschappelijke apparatuur in onderzoek en hun rol in het dagelijkse leven als diagnostische tools.

 

 

 

 

2.1 Alleen een spirituele ontwikkelde persoon kan de reden, welke ten grondslag ligt van een zekere lezing, begrijpen

Apparatuur kan informative geven dat ongeveer voor 30% precies is en ons helpt om alleen op een natuurkundige level gevolgtrekkingen te doen, bijvoorbeeld dat de chakra’s inactief zijn. Maar, de onderliggende reden voor de inactiviteit van de chakra’s kan alleen achterhaald worden door een spirituele ontwikkelde persoon.

Het nemen van beslissingen uitsluitend vanuit de lezingen welke verschaft worden door het apparatuur is verwant aan de behandeling van een persoon’s ziekte op de symptomatische level zonder de onmisbare belangrijke kern-oorzaken van de ziekte in acht te nemen. Als we in staat zouden zijn om de kern-oorzaak van iedere gegeven probleem te kunnen bepalen, dan zouden we de geschikte ressources kunnen toepassen en het probleem in alle volledigheid te verwijderen. Als we de kern-oorzaken vinden door gebruik te maken van de tastbare informatie dat verkrijgbaar is met behulp van het apparatuur, en subtiele analyse, kunnen we ressources op de geschikte levels toepassen zodat de spirituele kern-oorzaak volledig verwijderd kan worden. De spirituele wetenschap schrijft ressources voor welke de capaciteit hebben om Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) naar de patiënt te brengen. Deze Zuivere Bewustzijn werkt effectief op de spirituele kern-oorzaak van het probleem. Dus, uiteindelijk kan alleen de Spirituele wetenschap ressources aanbieden welke 100% effectief zijn, voor alle problemen. Anders is het klaarblijkelijk dat als gevolgtrekkingen alleen op de natuurkundige level worden genomen door totale afhankelijkheid van alleen de moderne wetenschap, ze beduiden op misleidingen en behoorlijk nutteloos blijken.

2.2 Onvermogen van het apparatuur om lezingen van moment tot moment op te kunnen nemen

Omdat de algehele sattvikta in de maatschappij vermeerdert door de inspanningen van een zoeker welke spirituele oefening doet voor de verspreiding van Spiritualiteit (samashti sadhana), worden negatieve energieën (spoken, demonen, duivels, etc.) in de atmosfeer nadelig aangetast. Dat is waarom negatieve energieën (spoken, demonen, duivels, etc.) de zoeker constant bemoeilijken met Raja-Tama om zichzelf te kunnen beschermen. Als resultaat, wordt de zoeker’s lichaam net als een strijdperk. Er zijn ontelbaar hoe een zoeker’s fysieke, mentale en intellectuele lichaam op iedere moment aangetast kan worden. Om in staat te kunnen zijn om hem of haar te helpen, zouden we idealiter de specifieke aard van de aanval en het resulterende effect ervan op hem of haar, op de exacte tijd dat het plaatsvindt, moeten noteren. Hiervoor is het belangrijk dat apparatuur-lezingen constant genomen worden. Ressources moeten gegeven worden naar gelang het probleem op dat moment. Dit is praktisch niet mogelijk omdat het moeilijk is om lezingen te nemen met iedere apparatuur met betrekking tot de substantiele fluctuaties die op iedere andere seconde plaatsvinden. Als resultaat, wordt het vermogen om het specifieke probleem op dat moment te kunnen peilen ernstig belemmert, dat resulteert in dat de kans op het vinden van een geschikte ressource en oplossing erg laag wordt. Dit is de beperking van de moderne wetenschap.

Tegengesteld, de spirituele wetenschap is complete in en van zichzelf. Als een persoon op een dagelijkse basis spirituele oefening doet, functioneert de spirituele energie dat erdoor verkregen wordt als een constante spirituele heling ressource. Het helpt de persoon problemen te confronteren en te overmeesteren welke hij of zij van moment tot moment ervaart. Dus, is er geen andere alternatief dan het doen van spirituele oefening volgens de zes basis-principes van spirituele oefening, omdat het Zuivere Bewustzijn dat ervan verkregen wordt hem of haar constant beschermt tegen de Raja-Tama aanvallen.

3. Commentaar door Zijne Heiligheid Dr. Athavale

Er zijn vele soorten apparatuur beschikbaar welke de oorzaken achter lichamelijke en mentale ziekten kan opsporen. Bijvoorbeeld, een buik-echografie gedaan in een persoon welke gestrenge buikpijn heeft kan niersteen ontsluieren en dus bijdragen aan de beslissing op behandeling. Maar, ze kunnen alleen informatie verschaffen over de ziekte en de grofstoffelijke bevindingen ervan. De subtiele reden achter iedere ziekte, bijvoorbeeld, leed door hogere level negatieve energieën, levenslot, etc. kunnen niet opgespoort worden door de apparatuur. Alleen na het doen van spirituele oefening en het verkrijgen van kennis van de zones tot aan de zevende zone van de Hel (Patal), kunnen we al de redenen achterhalen. Aldus is het doen van spirituele oefening de enige ressource voor iedere ziekte!

Het is veel verstandiger om ons bezig te houden met constant spirituele oefening in tegenstelling tot het doen van tijdelijke spirituele oefening puur als een spirituele heling ressource met de enige intentie van het ontwortelen van de spirituele oorzaak van het probleem. Als we onophoudelijke spirituele oefening doen, kan de plausibiliteit van een probleem of overtroffen worden of de intensiteit ervan raakt verflauwt of verlaagd.