Wat is individuele spirituele oefening en collectieve spirituele oefening?

1. Introductie

Er zijn twee generieke types van spirituele oefening:

  1. Individuele spirituele oefening (vyashti saadhanaa): Als we de uitdrukking ‘individuele spirituele oefening’ gebruiken verwijzen we naar spirituele oefening dat gedaan wordt om de persoonlijke spirituele groei aan te sterken. Een typisch voorbeeld van spirituele oefening hierbij is het chanten van de Naam van God of het bestuderen van een spirituele tekst. Hierbij wordt er alleen op individueel niveau voordeel verkregen van de spirituele oefening.
  2. Collectieve spirituele oefening (samashti saadhanaa): Als we de uitdrukking ‘collectieve spirituele oefening’ gebruiken, verwijzen we naar spirituele oefening dat ondernomen wordt voor het versterken van andermans spirituele groei. Een voorbeeld hiervan is dat wanneer spiritueel zoekenden hun tijd en energie inzetten voor het verzorgen van lezingen over Spiritualiteit.

2. Gewichtigheid van individuele versus collectieve spirituele oefening

In de huidige tijd is collectieve spirituele oefening van 70% van belang voor spirituele groei, terwijl individuele spirituele oefening maar voor 30% van belang is voor spirituele groei. Voor spirituele groei is het daarom van belang om zoveel mogelijk andere mensen uit de samenleving te motiveren tot het praktiseren van Spiritualiteit. Dit is toewijding aan de Absolute Waarheid in de werkelijke zin. Maar om dit daadwerkelijk op te kunnen brengen zal men zijn of haar eigen spirituele level moeten aansterken door het geven van voldoende aandacht aan zijn of haar eigen individuele spirituele oefening.

Als zoekenden naar God, zullen we een balans moeten opzetten over onze inzet tussen onze individuele en collectieve spirituele oefening. Een analogie van een aangestoken lamp zal het belang van deze balans in meer detail toelichten.

Analogy of a lamp where the oil is individual and the flame collective spiritual practice

De olie in de lamp representateert onze individuele spirituele oefening (vyashti saadhanaa) en het licht van de lamp representateert onze collectieve spirituele oefening (samashti saadhana). Als de olie minder is, dan zal de lamp geen fel licht vertonen. De basis van onze individuele spirituele oefening moet dus erg sterk zijn, want het geeft ons de kracht om onze collectieve spirituele oefening te onderhouden. (In het voorbeeld van de lamp, de vlam draait op de fundering van de olie, maar collectieve spirituele oefening tast onze individuele spirituele oefening niet aan. In tegenstelling, het verrijkt het alleen maar.)