Wie is een zoeker?

 

1. Inleiding

Wij hebben middels spirituele onderzoek ondervonden dat er twee redenen zijn waarom we geboorte nemen:

 1. Om onze noodlot te ondergaan
 2. Om spirituele vooruitgang te maken

Het ondergaan van het lot is een proces waar we voor een zeer groot deel geen controle over hebben, maar het is mogelijk om bewuste inspanningen te maken voor spirituele vooruitgang. Het hebben van een spirituele doel in het leven en zekere kwaliteiten helpt ons om zulke inspanningen te verrichten. In dit artikel beschrijven we wie een zoekende is, welke kwaliteiten handing zijn in het spirituele traject van een zoeker en hoe we deze kwaliteiten kunnen ontwikkelen.

2. Wie is een zoeker?

Een zoekende is iemand die:

 • op een dagelijkse basis eerlijke en oprechte inspanningen verricht om spiritueel te kunnen groeien
 • een intens verlangen heeft voor spirituele groei, en
 • ernaar streeft om zijn of haar spirituele oefening op een regelmatige basis, zowel kwantitatief als kwalitiatief te verbeteren.

Het is belangrijk dat de inspanningen van een zoeker voor zijn of haar spirituele groei overeenkomen met de zes basis-principes van spirituele oefening.

3. Het verschil tussen een niet-zoekende en een zoekende

Spirituele introvertheid of een focus op God is nodig om een werkelijke zoeker van God te kunnen zijn. Spirituele introvertheid leidt geleidelijk tot een afname in de identificatie met onze 5 zintuigen, geest en intellect. Niet-zoekenden, aan de andere kant, spannen zich juist in om hun identificatie met hun 5 zintuigen, geest en intellect te versterken. Het volgende tabel toont de verschillen aan tussen een zoekende en een niet-zoekende.

Niet-zoekende Zoekende
Voornamelijkste focus is om materieel te groeien Voornamelijkste focus is om spiritueel te groeien
Spant zich in voor het versterken van geest, lichaam en intellect Spant zich in voor de ontbinding van geest, lichaam en intellect
Extern traject Intern traject
Ontwikkelt persoonlijkheidsdefecten zoals gehechtheid, trots, woede, etc. Ontwikkelt Zuivere kwaliteiten zoals spirituele liefde, introvertheid, spirituele emotie voor God, etc.
Voelt dat hij of zij ‘de controller’ is ‘Ik ben degene die handelt’ Voelt dat God de controller is

4. Kwaliteiten van een zoeker

Een zoekende heeft enkele basis-kwaliteiten. Deze kwaliteiten helpen een zoekende in zijn of haar spirituele oefening, zoals volgt vanuit de afbeelding hieronder.

Qualities of a seeker

Benevens, zijn er enkele kwaliteiten van een ideale zoekende. We hebben er hierbeneden een paar van opgesomd.

 • Heeft een intens verlangen voor Verlossing van de cyclus van geboorte en dood

 • Heeft het verlangen om te veranderen door het verwijderen van persoonlijkheidsdefecten en het ontwikkelen van Zuivere kwaliteiten
 • Probeert alles vanuit een spiritueel perspectief te bezien

 • Focust zich op het herinneren van God of Guru gedurende zijn of haar toewijding aan de Absolute Waarheid (satseva)

 • Pogingen om het ‘controller’ bewustzijn bij elke handeling aan God over te dragen

 • Probeert iedere activiteit met perfectie uit te oefenen

 • Probeert iedere handeling als spirituele oefening uit te voeren en inspireert anderen om dit ook te doen

 • Voelt liefde voor alles dat door God is gecreëerd

Nadat een zoeker spiritueel vooruitgaat, absorbeert hij of zij steeds meer en meer van deze ideale kwaliteiten in zichzelf. Een discipel geeft veel van deze kwaliteiten weer middels iedere handeling die hij of zij verricht.

5. Ontwikkelen van de stellingname van een zoeker

Als we het verlangen hebben om onszelf te veranderen om een betere zoeker en een beter mens te worden, zullen alle nodige inspanningen vanzelf gemakkelijker plaatsvinden. In Spiritualiteit is het verlangen om spiritueel te groeien van 80% van belang.

Hieronder zijn enkele concrete stappen die we kunnen ondernemen om de kwaliteiten van een zoeker te ontwikkelen die op dagelijkse basis in het leven gepraktiseerd kunnen worden, bijv. op het werk, thuis, etc.

 • Consistent verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van de spirituele oefening die we momenteel beoefenen. Als we op dit moment bijv. inclusief onze dagelijkse activiteiten al 2 uren per dag kunnen chanten, kunnen we het in de komende maand proberen om 3 uren per dag te chanten, en vervolgens voor 4 uren in de maand erna, etc.

 • Observeer kwaliteiten in anderen en emuleer deze. Bijvoorbeeld netheid, tijdigheid. Als we bijvoorbeeld waarnemen dat onze vriend ons altijd op tijd ontmoet, dan kunnen we het onszelf afvragen of we zelf wel altijd op tijd komen op afspraken en zoniet dan kunnen we de nodige inspanningen verrichten om zorgvuldiger te leren worden.

 • Ontwikkel de houding van het leren van situaties. Bijvoorbeeld, als een collega blijvend kwaad op ons wordt, kunnen we het proberen om te kijken hoe kalm te blijven in plaats van intern geïrriteerd te raken of deze kwaadheid rechtsreeks naar de betreffende collega te gaan uiten. We kunnen leren hoe we deze persoon mogelijk kunnen helpen door een spiritueel perspectief te onderhouden ten opzichte van de situatie, bijv. door de gedachte te koesteren dat het ontwikkelen van liefde zonder verwachtingen naar anderen een Zuivere kwaliteit is, etc.

Graag bereidt zijn om te willen werken aan de bovengenoemde punten zal hetzelf de houding van een zoeker binnenin ons laten ontwikkelen. Het is belangrijk om op te merken dat het zijn van een zoeker geen status is, maar het is een zienswijze dat gepraktiseerd dient te worden in het dagelijkse leven.

6. Conclusie

Spirituele groei vloeit aannemelijk vlot als we de kwaliteiten van een zoekende besluiten in te calculeren. Het spirituele traject verloopt ook vlotter door het ontwikkelen van deze kwaliteiten en het wordt dan ook geloofwaardiger dat we meer Gelukzaligheid zullen ervaren.

We ontmoeten veel mensen die welgemeend een bepaalde vorm van spirituele oefening hebben gepraktiseerd, soms zelfs wel voor 20 of 30 jaar van tijd, en die dan niet de verwachte spirituele groei hebben bereikt. Om dit te voorkomen, adviseren wij, apart van het advies dat u erop let dat u besluit de kwaliteiten van een zoeker in te calculeren, dat spirituele oefening moet voldoen aan de zes basis-principes van Spiritualiteit voor het verkrijgen van serieuze spirituele groei of ontwikkeling.

Zoekers, handel vlug, jullie Verlossing is in jullie eigen handen. – Zijne Heiligheid Dr. Athavale