Wordt onze karma met onze voorvaderen gewist als we de beschermende chant van Sree Gurudev Datta chanten?

Ja, het chanten van de Naam van Heer Datta wist onze karma met onze voorvaderen. Het mechanisme over hoe dit precies werkt is dat het subtiele basis sattva component wordt geactiveerd middels de chant en wordt overgedragen naar de voorvaderen. Dit werkt als een mechanisme van idemnisatie en helpt om de karma tussen de geaffecteerde persoon en zijn of haar voorvaderen te wissen. Met de toename in het subtiele basis sattva component, nemen de verlangens van de voorvaderen met betrekking tot hun karma met hun afstammeling tijdens het chanten van de Heer Datta’s Naam geleidelijk af. Echter, de verlangens van de voorvaderen nemen in het algemeen niet af. Mede dit verkrijgen de voorvaderen de vereiste spirituele stimulansen om hun voorwaartse traject af te leggen in de meer positieve sferen van de creatie. De kwantiteit en de kwaliteit van onze chanten bepaalt hoeveel we kunnen bijdragen aan hun voorwaartse traject.