Goddelijke veranderingen die zich manifesteren als gele vingernagels

Belangrijke opmerking: Het verkrijgen van gele vingernagels als resultaat van Goddelijke veranderingen in onze lichaam is een zeldzame fenomeen dat alleen plaatsvindt in spirituele ontwikkelde mensen die constant streven naar het spirituele welzijn van de mensheid. Anders is het in de meeste gevalen zo dat als vingernagels geel worden, de redenen ervan medisch in aard zijn.

We zijn God en het Guru Principe erg dankbaar dat we getuige mochten zijn wat betreft deze Goddelijke veranderingen in Zijne Heiligheid Dr. Athavale en voor het participeren aan spirituele onderzoek met betrekking tot deze unieke spirituele voorval.

Beste lezers, zie de volgende artikelen die meer achtergrond-informatie verschaffen met betrekking tot de Zuivere veranderingen geobserveerd in Zijne Heiligheid Dr. Athavale.

1 Een inleiding over gele vingernagels vanwege Goddelijke redenen

In het jaar 2011, begonnen de nagels van Zijne Heiligheid Dr. Athavale donkergeel te worden. Omdat er geen medische reden was voor de verandering in kleur, deden we spirituele onderzoek om de reden voor zo een verandering te kunnen achterhalen. In het verleden ook, waren er vele veranderingen in Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s lichaam die we niet in staat waren te verklaren met behulp van de moderne wetenschap. Bijvoorbeeld, Zijn lichaam en de dingen die Hij aanraakte begonnen verschillende aroma’s te vibreren zoals sandelhout en andere geuren die geen Aardse vergelijking hadden.

In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van gele vingernagels en teennagels met u delen die plaatsvinden vanwege Zuivere veranderingen in een spirituele ontwikkelde persoon’s lichaam. We zullen ook de spirituele waarde uitleggen van vingernagels die geel in kleur werden met betrekking to Zijne Heiligheid Dr. Athavale. Om het fenomeen duidelijker te rapporteren, stond Zijne Heiligheid Dr. Athavale het toe om Zijn nagels lang te laten groeien.

2 Oorzaken van nagels die geel worden vanwege Goddelijke redenen

Op een lichamelijke niveau, zijn de oorzaken van waarom de vingernagels geel worden verschillend en omvatten ze schimmel-infecties, longziekten of gestrenge schildklierziekten. Echter, als het door spirituele redenen wordt veroorzaakt, is het juist het tegenovergestelde en is het ook positief in aard.

2.1 Vanwege Zijn Goddelijke missie

In iedere tijdperk en sub-tijdperk, expandeert God om Dharma of Gerechtigheid op Aarde te herstellen. Afhankelijk van de missie van de expansie van God, kunnen de kleuren van Hun verschijning verschillen. Omdat Zijne Heiligheid Dr. Athavale een Parātpar Guru is (een Guru voorbij de 90% spirituele level) is Hij een fractionele expansie van God. Zijn missie is geassocieerd met Zuivere Kennis. Geel is de kleur van de hoogste bron van Kennis in het Universum. Omdat Hij een is geworden met de Zuivere Kennis, is Zijn fysieke lichaam, inclusief Zijn vingernagels, een gele nuance of tint aan het krijgen.

Er zijn meer dan 200 boeken over Spiritualiteit gepubliceerd door Zijne Heiligheid Dr. Athavale over verschillende aspecten van Spiritualiteit. De Zuivere Kennis ontvangen door zoekers onder Zijn begeleiding, de subtiele experimenten en de kennis ontvangen van de subtiele analyse zijn uniek. In de meerderheid van de boeken die door Hem zijn samengesteld, bestaat meer dan 70% van de inhoud uit Zuivere Kennis dat voor de eerste keer gepubliceerd wordt.

 

2.2 Manifestatie van energie vereist om zoekers te beschermen

Omdat de nadelige tijden zoals benoemd in onze artikel over Armageddon dreigend worden, is een aspect van de gemanifesteerde missie van Zijne Heiligheid Dr. Athavale om zoekers te beschermen. De gele kleur van de extremiteiten zoals op de vingernagels is een teken van het Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) dat zich manifesteert en activeert via Zijn lichaam. Vanwege deze Zuivere bewustzijn, worden zoekers beschermt tegen de aanvallen van hogere level negatieve energieën en zijn daarom in staat om in leven te blijven gedurende de ongunstige tijden en om hun spirituele oefening door te zetten. Zonder de bescherming van God via hogere level Heiligen zoals Zijne Heiligheid Dr. Athavale, zouden duizenden zoekers ten prooi vallen tot hogere level negatieve energieën en zouden niet in staat kunnen zijn om spirituele oefening te ondernemen in deze ongunstige tijden.

2.3 Vanwege de aard van de Kundalini in de spirituele ontwikkelden

Zie het artikel over – Wat is Kundalini?

Volgens het spirituele pad van Kunḍalinī, is de vereiste Zuivere bewustzijn voor het functioneren van een mens bekend als chētanā. Het actieve gedeelte van chētanā is bekend als de vitale energie (prāṇashakti) en de niet-actieve gedeelte is bekend als Kundalini. Kundalini wordt voornamelijk gebruikt voor spirituele groei. Het Kundalini systeem bestaat uit 3 hoofdzakelijke subtiele kanalen en zes subtiele energie-kernpunten bekend als chakrās. Als resultaat van regelmatige spirituele oefening, stroomt de geactiveerde Zuivere bewustzijn naar boven indien de Kundalini geactiveerd is. Het stroomt van de laagste van alle chakras, de Mūlādhār-chakra, via het Centrale kanaal (Sushumnānāḍī) helemaal naar de Brahmarandhra, een subtiele opening gesitueerd op de kruin van het hoofd.

In het geval van hoog ontwikkelde spirituele mensen, stijgt de Kundalini voorbij de Brahmarandhra naar het Universum, waardoor het de atmosfeer in de opwaartse directie zuivert. Na dit stroomt het terug via de Brahmarandhra, naar beneden door het Centrale kanaal naar de Muladharchakra. Deze benedenwaartse stromende Zuivere bewustzijn wordt via de nagels naar de atmosfeer uitgestraald. Deze Zuivere bewustzijn begint de Aarde en lagere-subtiele zones van bestaan in het Universum te zuiveren. In dit proces worden de nagels geel omdat de kleur van Zuivere bewustzijn geel is.

3 Enkele spirituele concepten

Hier zijn twee spirituele concepten om de aspecten van de volgende diavoorstelling aangaande de gele vingernagels en teennagels beter te kunnen begrijpen.

3.1 Linker en rechter-kanalen van de Kundalinī

kundalini channels

In het Kundalini-systeem zijn er 3 hoofd-kanalen:

  • Sushumnanadi, dat is, “Het Centrale Kanaal” dat zich uitbreidt vanaf de stuit tot aan de toppunt van het hoofd,
  • “De Zon Kanaal” (Pingalānāḍī) dat aan de rechterkant van “De Centrale Kanaal” stroomt, en de
  • “De Maan Kanaal” (Iḍānāḍī) dat aan de linkerkant van “De Centrale Kanaal” stroomt

Vanwege de aard van “De Maan Kanaal”, is de subtiele energie dat geassocieerd is met het begunstigende (tārak) Principe van God en de ongemanifesteerde (nirgun) Zuivere bewustzijn, beter in staat om er doorheen te stromen. “De Zon Kanaal” aan de andere kant is geassocieerd met het vernietigende (mārak) Principe van God en functioneert meer op de gemanifesteerde (sagun) level. Via het vernietigende Principe, beschermt God Zijn toegewijden tegen negatieve energieën en via zijn begunstigende Principe helpt Hij zoekers spiritueel te doen groeien.

Kortom, er stroomt meer ongemanifesteerde energie door Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s linkerhand en meer gemanifesteerde energie door Zijn rechterhand.

3.2 Vingers en hun associatie met de 5 Absolute Kosmische Elementen

Iedere vinger van ons is geassocieerd met bijzondere Absolute Kosmische Principes (tattva). Het diagram hierbeneden laat de verhouding zien tussen iedere vingen en het Absolute Kosmische Principe.

Als Zuivere bewustzijn uit een spiritueel ontwikkelde persoon’s hand stroomt, zal de energie van iedere vinger verschillen gezien het gewijzigd wordt door het overheersende Absolute Kosmische Element in die vinger. Overeenkomstig, als de pink geassocieerd is met het Absolute Aarde Element (Pruthvītattva), heeft het ook de hoogste hoeveelheid van gemanifesteerde Zuivere Bewustzijn dat eruit begint te stromen. De duim is geassocieerd met het Absolute Ether Element (Ākāshtattva) en heeft deswege de hoogste hoeveelheid van ongemanifesteerde Zuivere Bewustzijn dat eruit wordt gestraald.

4 Verschillende aspecten van nagels die in de kleur geel veranderen vanwege Goddelijke redenen

In de dia-voorstelling zullen wij de verschillende aspecten en verfijndheid van de vingernagels van Zijne Heiligheid Dr. Athavale met u delen die van kleur veranderen naar geel. Vooraf de verandering in de kleur van Zijn vingernagels naar de gele kleur, hadden de vingernagels van Zijne Heiligheid een roze-achtige tint dat indicatief is van Spirituele Liefde (Prīti).

5 Hoe zien de gele vingernagels van Zijne Heiligheid Dr. Athavale eruit in het subtiele?

In onze spirituele onderzoeksteam, hebben we zoekers die een geavanceerde zesde zintuig van visie beschikken. Door de genade van God en met vele jaren van systematische spirituele oefning zijn deze zoekers in staat om in de spirituele dimensie te kunnen kijken, net als wij de natuurkundige dimensie helder kunnen waarnemen. Een van deze zoekers, Haar Heiligheid (Mevr.) Yoya Vallee creëerde een schetst gebaseerd op de subtiele kennis van al de spirituele vibraties die vanuit de hand van Zijne Heiligheid Dr. Athavale worden uitgezonden op het moment dat Zijn nagels geel waren geworden. Alle weergaven van Haar Heiligheid (Mevr.) Yoya Vallee’s schetsen, gebaseerd op subtiele kennis, worden geverifiëerd door Zijne Heiligheid Dr. Athavale voor subtiele juistheid voordat ze gepubliceerd worden.

De preciesheid van Haar Heiligheid (Mevr.) Yoya Vallee’s schetsen zijn gebaseerd op subtiele kennis met een preciesheid van 80%, dat ver boven de gemiddelde subtiele of helderziende-artiest’s bekwaamheid ligt.

6 In het kort

De komende tijden zullen erg ongunstig zijn voor een ieder van ons. Hoog ontwikkelde Heilien zoals Zijne Heiligheid Dr. Athavale hebben een voornemen gemaakt voor de spirituele groei van zoekers, omdat deze periode erg geschikt is voor spirituele groei. Als we consistent Spiritualiteit beoefenen, zijn we ook in staat om toegang tot God’s bescherming te verkrijgen. Wij bidden dat zoveel mogelijk mensen beginnen te starten met het praktiseren van spirituele oefening en het maximale voordeel ontlenen van de huidige tijden om verder te kunnen gaan in hun spirituele reis.