Goddelijke veranderingen op het lichaam van de spirituele ontwikkelden

Divine changes in the body of higher level Saints

We zijn God en het Guru Principe erg dankbaar dat wij getuige zijn geweest wat betreft deze Goddelijke veranderingen in Zijne Heiligheid Dr. Athavale en dat we de mogelijkheid hebben om te participeren aan spirituele onderzoek met betrekking tot deze unieke spirituele voorval.

1. Introductie over de Goddelijke veranderingen op het lichaam van Zijne Heiligheid Dr. Jayant Balaji Athavale

His Holiness Dr Jayant AthavaleZijne Heiligheid Dr. Athavale is een Heilige en Paratpar Guru op de 94% spirituele level. Voor een aantal decennia, is hij onvermoeibaar bezig geweest om zoekers over de gehele wereld te helpen in hun spirituele reis. De uniekheid van Zijn onderrichtingen is dat zoekers begeleidt worden naar gelang de fase waar ze zich bevinden in hun spirituele reis zodat ze spirituele oefening praktiseren naar gelang hun capaciteit. Door zoekers tot hogere en hogere level van spirituele oefening te brengen, hebben al vele zoekers Heiligheid bereikt onder Zijn begeleiding, dat een unieke vervolmaking is in de spirituele geschiedenis van de mensheid.

Het is ook onze ervaring dat iedere persoon die bedreven de spirituele geneeswijzen voor spirituele heling toepassen die door Hem worden aanbevolen voordeel hebben verkregen. Ook SSRF zelf werd gegrond door de zegeningen van Zijne Heiligheid Dr. Athavale. Meer informatie over Zijne Heiligheid Dr. Athavale kan gevonden worden in de sectie over Over SSRF.

2. Goddelijke veranderingen op het lichaam vanwege spirituele level

What is spiritual levelHet leven van Heiligen kan niet begrepen worden door een gemiddelde persoon en het is derhalve dus moeilijk om Hun ingewikkeldheid te begrijpen. Als Ze progressief Godsrealisatie naderen, ondergaan Hun psychologische en intellectuele kenmerken (vanwege de eigenlijke ontbinding van het verstand en intellect) veranderingen. Als een Heilige spiritueel ontwikkelt van 70% tot 80% tot 90% spirituele level en voorbij, wordt Hun lichaam opgeladen met meer en meer Zuivere Bewustzijn ook bekend als Chaitanya in Sanskrit. Een Heilige verkrijgt progressief Goddelijke kwaliteiten zoals liefde zonder verwachtingen voor de gehele mensheid en ruimdenkendheid. Samen met Hun innerlijke veranderingen in kwaliteiten, zijn er veranderingen die ook natuurkundig waargenomen kunnen worden op Hun lichamen. Met andere woorden, Heiligheid manifesteert zich alsmede zichtbaar op Hun grofstoffelijke lichaam in de vorm van veranderingen, en deze verandering zijn bekend als “Goddelijke veranderingen” in het lichaam.

Tot aan heden, is er op wereldwijde schaal nauwelijks enige onderzoek uitgevoerd met betrekking tot zulke soort van Goddelijke veranderingen in een spirituele ontwikkelde’s lichaam. Door de veranderingen in Zijn lichaam en in het lichaam van de zoekers die spirituele oefening doen onder Zijn begeleiding te bestuderen, heeft Zijne Heiligheid Dr. Athavale onschatbare spirituele kennis gerapporteerd voor generaties van zoekers die nog moeten komen. Na het bereiken van Godsbewustzijn, is er niets meer voor Hem over om te bereiken in spiritualiteit. Ondanks dit, zet Hij onvermoeibaar door met Zijn missie van het verkondigen van spirituele kennis via Heilige teksten voor het spirituele welzijn van de mensheid en voor zoekers, om spiritueel te kunnen ontwikkelen.

3. Wat is de aard van Goddelijke veranderingen?

Dit is een vers van de Upanishads (een van de oudste Heilige teksten in de wereld) dat beschrijft hoe een spirituele ontwikkelde persoon eruit ziet.

Verse from Upanishads, what does a spiritually evolved person look like (in Sanskrit)?

Vertaald betekent het:

“De lichamelijke karakteristieken van een spiritueel ontwikkelde persoon zijn luchtigheid van het lichaam, gezondheid, zelfbeheersing, fleurige huid, harmonieuze stem, zuivere aroma en minder urine en excrementen zijn allemaal voornamelijke signalen van een yogi-temperament.”

Bijna alle bovengenoemde tekenen zijn waar te nemen op Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s lichaam. De volgende punten zijn enkele veranderingen die waargenomen zijn op of van Zijn lichaam:

  • Zuivere aroma: Verschillende Zuivere aroma’s zenden zich uit van Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s lichaam en ook vanuit de objecten die door Hem worden gebruikt. Afhankelijk van de geur, wordt begunstiger- of verwoestende-energie van God uitgezonden voor het profijt van zoekers. De vernietigende energie van God beschermt zoekers tegen demonische krijgsmachten en negatieve energieën.
  • Spraak en spirituele heling: Omdat Zijn spraak Zuivere bewustzijn uitzendt, vindt automatisch spirituele heling plaats op zoekers die verontrust worden door negatieve energieen.
  • Nagels veranderen van kleur: Artikel is binnenkort beschikbaar
  • Er zijn ook veranderingen waargenomen in Zijn nagels in de condities zoals gele kleuring indicatief van een Dnyanyogi. Een Dnyanyogi is iemand die het spirituele Pad van Kennis volgt.
  • Later manifesteerde zich witte kleuring op Zijn nagels indicatief van onthechtheid en transparantheid indicatief van vrede.
  • Deze veranderingen in de kleuren van Zijn nagels hebben hun oorsprong niet vanuit medische redenen.
  • Om sybmool manifesteert zich: Een Om symbool verscheen op Zijn vingernagels, voorhoofd en tong. Artikel is binnenkort beschikbaar.
  • Haar verandert in goud: Enkele van Zijn haren zijn volledig goud geworden. Artikel is binnenkort beschikbaar.
  • Huid: Zijn huid verandert naar een transparante conditie. Artikel is binnenkort beschikbaar.
  • Goddelijke fracties: Goddelijke fragmentjes manifesteren zich op Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s lichaam tot zo een mate dat de deeltjes van Zijn lichaam af vallen. Zie het artikel over ‘Spontaan verschijnende Goddelijke fragmentjes’.

Zuivere ornamenten van zoekers: Lichamelijke veranderingen zoals het verkrijgen van een stralende huid, een opgewekte gezicht, geelkleurige nagels en houd, roze wangen zijn verwant aan Zuivere ornamenten op het lichaam van de zoeker.

Over de jaren heen, hebben zich veel veranderinge voorgedaan op het lichaam van Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s lichaam vanwege zowel aanvallen van negatieve energieen als door een natuurkundige manifestatie van Zijn Zuiverheid. In deze sectie zullen we gaan kijken naar de veranderingen in de huid, haar, nagels en lichaam van Zijne Heiligheid Dr. Athavale en andere zoekers veroorzaakt door Goddelijke en demonische energieen en de onderliggende spirituele wetenschap ervan.

Klik op de afbeeldingen hieronder om naar de betrekkelijke sectie te kunnen gaan.

Golden hair due to Divine changes in the spiritually evolved White spots due to Divine changes in the spiritually evolved Transparent nails due to Divine changes in the spiritually evolved
Sectie is binnenkort beschikbaar Sectie is binnenkort beschikbaar Sectie is binnenkort beschikbaar

In iedere sectie zijn we verder in details gegaan over deze veranderingen. Om de aard van deze veranderingen en hun verfijndheid te kunnen begrijpen, raadpleegden we de hulp van enkele zoekers die Zuivere Kennis verkrijgen vanuit de spirituele dimensie. De Zuivere Kennis dat verkregen was van verschillende zoekers op een individueel niveau, stemden niet alleen overeen op elkaar, maar het klopte ook met de lichamelijke veranderingen die zich manifesteerden op Zijne Heiligheid Dr. Athavale’s lichaam. Als resultaat, konden we de preciesheid van de Kennis herkennen en ook de oorzaak-en-effect verhouding van de veranderingen dwars over vele aspecten van Zijn lichaam.

Een andere reden voor deze Goddelijke veranderingen in Zijne Heiligheid Dr. Athavale zijn vanwege Zijn spirituele missie gedurende de komende ongunstige tijden en we zullen dit in een vervolg-artikel onthullen.

4. Ten slotte

We hebben deze kennis gedeeld om de samenleving een diepere inzicht te verschaffen over de levens van Heiligen op de hoogste spirituele level. Als zoekers op onze spirituele reis, is Godsrealisatie iets waar we naar streven. Een studie zoals dit artikel geeft ons een indicatie over enkele van de lichamelijke veranderingen dat een persoon’s lichaam wellicht kan ondergaan als ze hogere levels van Heiligheid bereiken. Wij bidden dat deze artikel-sectie zoekers inspireert in hun spirituele reis om zelfs nog grotere inspanningen te maken voor spirituele groei.