Alternatieve therapieën – Resultaat

 Alternative Therapies

 

 

1. Inleiding

In dit artikel vergelijken we de verschillende alternatieve therapieën op het level van het resultaat van iedere alternatieve therapie. Met “resultaat” bedoelen we wat de daadwerklijke mate van voordeel van de therapie is voor de patiënt. Hier discussiëren we niet de resultaat van gewoonlijk beter worden. Beter worden of symptoom-vrij kan door middel van iedere alternatieve therapie gebeuren afhankelijk van het level van de hoofdoorzaak van de ziekte of stoornis. We “boren” rechtstreeks door naar het level op welke het resultaat van de therapie plaatsvindt. Dit, om onze lezers inzicht te verschaffen over de diepte van de maximale mogelijke uitkomst van iedere van de alternatieve therapieën.

 

2. Allopathie

Allopathy

 

Het resultaat van Allopathische behandeling is beperkt tot het verlenen van een tijdelijke overstijging van de ziekte of symptomen van de ziekte. Inn de eerdere artikelen van deze series hebben we gezien hoe Allopathie aanslaat op de verschillende parameters die we in overweging namen zoals het level van actie, functionele energie, bekwaamheid en functie. Die opvatting zal ons inzicht verlenen in waarom de uitkomst van deze alternatieve therapie zo beperkt is.

 

 

 

 

3. Yunani (Unani) medicatie

Yunani (Unani)

In het geval van Yunani medicatie, raakt het effect van de therapie na een bepaalde periode oppervlakkig in aard en het is ook afhankelijk van de conditie van de geest van de patiënt. We weten dat Yunani medicatie op een relatief natuurkundige level functioneert oftewel op het level van de energie-stroom in het lichaam. Dus deze therapie beïnvloedt niet het verstand. De geest is subtieler dan het level waarop de Yunani medicatie functioneert. Aldus wordt de impact van deze alternatieve therapie beïnvloedt door de conditie van de patiënt’s geest. Het resultaat van deze alternatieve therapie kan negatief beïnvloedt worden als er grootschalige “ups” en “downs” zijn in het verstand van de patiënt. Dit kan gemakkelijk het geval zijn in een verlengde ziekte of als de persoon emotioneel in aard is.

 

 

 

4. Acupressuur

Acupressure

 

Acupressuur therapie resulteert in de activering van de gematerialiseerde energie vibraties in het orgaan dat gerelateerd is aan de specifieke acupressuur punten. Deze geactiveerde energie helpt dan in het bevechten van het ziekte-proces en in het helen van het orgaan.

 

 

 

 

 

5. Mudra

Mudra

 

Als een lichamelijke onderdeel beschadigd is, is er op een subtiele spirituele level een stijging in het subtiele basis Tama component binnenin het. Spoken ontlenen hun voordeel hiervan en infiltreren het met hun subtiele zwarte energie. Dit versnelt verder het ziekte-proces en helpt de spoken ook om hun greep op de persoon aan te sterken. Mudras verhogen de kracht van de zieke cellen om deze subtiele zwarte energie eruit te gooien, waarmee het de celkracht van het lichaam verhoogt om op een subtiel niveau te kunnen vechten. Dus bekrachtigt deze alternatieve therapie de persoon op een subtiele spirituele level in het bestrijden van de ziekte.

 

 

 

6. Homeopathy

Homeopathy

 

We hebben in het artikel dat ging over het vergelijken van de verschillende alternatieve therapieën op het level van hun functie gezien dat Homeopathie functioneert door het activeren van chetana in de lichaamcellen (chetana is dat aspect van het Zuivere Bewustzijn dat regeert over de functionering van lichaam en geest). Deze chetana verleent de lichaamscellen de bekwaamheid om te recreëren. Dus geeft deze alternatieve therapie het lichaam de bekwaamheid om lichaamscellen te recreëren zowel kwantitatief als kwalitatief volgens de specifieke vereisten in het bestrijden van het ziekteproces.

 

 

 

7. Ayurveda

Ayurveda

 

We hebben in het eerdere artikel in deze series gezien dat Ayurveda functioneert door het activeren van Zuivere Bewustzijn (Chaitanya) in de ruimtes van de lichaamscellen. Als de cellen beladen worden met Zuivere Bewustzijn, wordt hun bekwaamheid om op een spirituele level te kunnen vechten verhoogd. Omdat het spirituele level het meest subtiele is, is het ook het meest krachtige. Derhalve is deze alternatieve therapie ook vanuit deze perspectief het meest veelomvattend.